Våra böcker

Ämnesvis - Natur & naturvetenskap

Gotland i fågelns öga

Gotland i fågelns öga
Sedan sjunker den aldrig...

Gotaland i fågelns öga ger läsaren en annorlunda blick på Gotand - ur fågelns perspektiv. Det av fotografen Roland Hejdström infångade fantasieggande och suggestiva landskapet ackompanjeras av Christian Stannows rapsodiska texter. Han traderar Gutesagan, historien om Gotland...

Roland Hejdström Christian Stannow

läs mer 

Djur med nya gener. KVA

Djur med nya gener KVA
Människan och den nya biologin, andra skriften

Andra skriften i Kungl. Vetenskapsakademiens serie om människan och den nya biologin. Får forskare framställa en mus som får cancer oftare än normalt, en fluglarv med två bakdelar eller ett grodfoster med två huvuden? Får man använda kor som levande läkemedelsfabriker elle...läs mer 

Gener för bot och bättring. KVA

Gener för bot och bättreing KVA
Människan och den nya biologin, fjärde skriften

Fjärde skriften i Kungl. Vetenskapsakademiens serie om människan och den nya biologin. Genterapin öppnar möjligheterna att föra in friska anlag i en sjuk kropp. Utvecklingen går fort och det är nu möjligt att göra medicinska ingrepp direkt i arvsmassan. Man kan med denna te...läs mer 

Barn till varje pris? KVA

Barn till varje pris KVA
Människan och den nya biologin, femte skriften

Femte skriften i Vetenskapsakademiens serie om människan och den nya biologin. Den handlar om s.k. in vitro-fertilisering dvs. assisterad eller konstgjord befruktning utanför kvinnans kropp. Idag får ungefär hälften av de par i Sverige som söker åtgär-der mot ofrivillig ba...läs mer 

Vi och dom. KVA

Vi och dom KVA
Människan och den nya biologin, sjätte skriften

Sjätte skriften i Kungliga Vetenskapsakademiens serie om människan och den nya biologin. Vår egen arts utvecklingshistoria och genetiska mångfald har sysselsatt forskare och allmänhet alltsedan Darwin. Undan för undan - ibland språngvis - har vetensakapen givit oss nya ins...läs mer 

Nytt liv i vår herres hage. KVA

Nytt liv i vår herres  hage KVA
Människan och den nya biologin, tredje skriften

Tredje skriften i Kungl. Vetenskapsakademiens serie om människan och den nya biologin. Håller skapelsens krona på att ta över själva skapandet - och vad säger Skaparen om det? Gentekniken - att kunna klippa, klistra och flytta runt bland arvsanlagen hos djur, växter och mik...läs mer 

Vem i hela världen är Hugo? KVA

Vem i hela världen är Hugo? KVA
Människan och den nya biologin, första skriften

Första skriften i Kungl. Vetenskapsakademiens serie om människan och den nya biologin. Winston Churchill rökte, drack,åt mer än han behövde, motionerade knappast, blev Europas hjälte och dog när han var 90. James Fixx rökte inte, drack måttligt, åt ett äpple till frukost o...läs mer 

Från vaggan till graven. KVA

Från vaggan till graven KVA
Människan och den nya biologin, åttonde skriften

Hur gammal kan en människa bli? Det finns inga säkra belägg för att någon levt mer än 125 år. Den krassa biologiska verkligheten bakom åldersförändringarna är att naturen tappar intresset för vad som sker i våra kroppar då det fertila stadiet är passerat. De individuella var...läs mer 

Tvillingen i frysen. KVA

Tvillingen i frysen
Människan och den nya biologin, nionde skriften

Får man skapa ett nytt liv för att rädda ett annat som håller på att dö? När blir en människa en människa - och när upphör hon att vara det? Dessa två frågor inleder den här lilla boken som ger en inblick i den allra senaste forskningen på stamceller. Kunskap inom detta områ...läs mer 

Allergi

Allergi
Kampen om en folksjukdom

Allergier drabbar idag inemot halva befolkningen. Historikern Göran Graninger och medicinaren Bengt Björkstén utreder varför det dröjde ända till 1980-talet innan allergierna erkändes som folksjukdomar. Ingen vet varför allergierna har ökat, men mycket talar för ett samband ...

Bengt Björksten Göran Graninger

läs mer 

Europas trädgårdar

Europas trädgårdar

I de bördiga dalarna kring de stora floderna i Afrika och Asien anar man trädgårdskulturens begynnelse.
Anna-Maria Blennow börjar sin skildring av Europas trädgårdskonst med det antika Greklands trädgårdar och slutar med de senaste årens nyskapelser, parker i Frankrike oc...

Anna-Maria Blennow

läs mer 

Morkullans öga

Morkullans öga

Morkullan är en vanlig fågel i skogslandskapet. Under vår- och sommarkvällarna drar eller spelflyger hanen i sitt sökande efter honan som befinner sig någonstans på marken. Han signalerar sin närvaro genom sina säregna läten, ett upprepat ortande med ett efterföljande pisp-l...

Staffan Börjesson

läs mer 

Ingen kan sitta som en grönsnabbvinge

Ingen kan sitta som en....
Om fjärilar, Nabokov och musik

De flesta noterar med förtjusning vårens första fjäril och få skulle förneka att fjärilar är ovanligt vackra varelser. I boken ger sig författaren ut på fjärilsängarna, noterar det han ser och funderar kring skönhetsbegreppet.
Vladimir Nabokov är den författare som mer än...

Staffan Börjesson

läs mer 

Kärrsångaren och Percy Grainger

Kärrsångaren

Om han någonsin hörde kärrsångaren, en fågelart som är mästare på att härma andras läten, är svårt att veta. Grainger dog 1961 och det är för sent att låta honom höra kärrsångaren. Men det är inte för sent att låta kärrsångaren höra Percy Grainger....

Staffan Börjesson

läs mer 

Icones Insectorum Rariorum

Icones rarorium (Bibliofil)
Carl Clercks fjärilsbok

Inbunden, 2 volymer i kassett. Faksimilupplaga i 990 exemplar. "Det är så wackert at det giör godt neder i tåerne." Det är Carl von Linné som säger det, när han får se de första sju planscherna av sin samtida Carl Clercks verk om fjärilar, Icones Insectorum Rariorum. 19...

Carl Clerck

läs mer 

Gentekniken i människors vardag

Gentekniken i människors vardag

DNA är på många sätt vår tids orakel. Till den slingrande molekylen ställer vi en rad komplicerade frågor: Vem är pappa till barnet? Löper jag förhöjd risk att drabbas av sjukdom? Vem begick brottet? Och så vidare. Gentekniken kan ge vissa svar, men väcker också nya existen...

Jenny Jewert

läs mer 

Odla barrväxter

Odla barrväxter

I snart sagt varje trädgård finns en tall eller en cypress. På vintern gör barrväxterna trädgården vindskyddad och ombonad, på sommaren tillför de den djupa grönska som inga andra växter ger. Med sin enorma form- och färgrikedom, skiftande karaktär och storlek liksom goda li...

Brita Johansson

läs mer 

Quercus. Ekens mångfald

Quercus SV

Quercus är ekens latinska namn. Johan Lind, docent i etologi och naturfotograf, har skapat ett praktverk, där han i ord och bild skildrar och hyllar ekens biologiska och kulturella mångfald.
I Quercus finns fantastiska fotografier av ekar och olika djur och växter som ...

Johan Lind

läs mer 

Quercus. The Oak and Diversity

Quercus ENG

Quercus is the Latin name of oaks. Johan Lind, associate professor of ethology and nature photographer, has created a glorious book that is a tribute to the cultural and biological diversity of oaks. Quercus is beautifully illustrated with photographs of oaks and different a...

Johan Lind

läs mer 

Det gröna hjärtat

Det gröna hjärtat
Bilder från Lunds universitets Botaniska trädgård

Den vackraste platsen i lärdomsstaden Lund är »Botan« en botanisk trädgård med intressanta växter från jordens alla hörn. I denna praktfullt illustrerade bok tas vi under sakkunnig ledning med på en promenad genom fuktdrypande regnskogar, kryddoftande medelhavssnår och torra...

Christer Lindberg Thomas Malm

läs mer 

Damokles svärd

Damokles svärd
Strålningens, radioaktivitetens och strålskyddets historia. De 2, 1940-talet

I augusti 1945 släpptes de ödesdigra atombomberna över Hiroshima och Nagasaki. För första gången hade en nation använt atomvapen mot en annan makt och världen skulle aldrig mer vara sig lik. Kärnklyvningen upptäcktes strax före andra världskriget och därmed blev Einsteins t...

Bo Lindell

läs mer 

Pandoras ask

Pandoras ask
Strålningens, radioaktivitetens och strålskyddets historia. Del 1, tiden före första världskrigetörsta

När Röntgen 1895 kungjorde upptäckten av sina ""X-strålar"" fick den under 1800-talet allmänt utbredda uppfattningen att mänskligheten hade nått fram till fullständig kunskap om naturlagarna sin första törn. Därefter förändrades ""verkligheten"" i rask takt av den ena upptäc...

Bo Lindell

läs mer 

Herkules storverk

Herkules storverk
Strålningens, radioaktivitetens och strålskyddets historia del 3. 1950-1966

Professor Rolf Sievert (1896-1966) var en pionjär inom sjukhusfysik, strålskydd och strålningsforskning. Han är en av de få svenska vetenskapsmän som hedrats genom att få en fysikalisk enhet uppkallad efter sig: 1 sievert (Sv) är enheten för biologiskt verksam stråldos. I H...

Bo Lindell

läs mer 

Sisyfos möda

Sisyfos möda
Strålningens, radioaktivitetens och strålskyddets historia, del 4.

Sisyfos möda är den fjärde och sista volymen i Bo Lindells serie om strålningens, radioaktivitetens och strålskyddets historia, en fortsättning på Pandoras ask, Damokles svärd och Herkules storverk. Den omfattar 1900-talet efter år 1966, då den store svenske pionjären Rolf S...

Bo Lindell

läs mer 

Om Smålands Natural Historia

Om smålands natural historia

Insprängd i en bok från 1770 Historisk Beskriftning om Småland finns en originaltext av Carl von Linne med titeln: Om Smålands Natural Historia (Soulsby 1057). Här presenterar Linne sin hembygds flora och fauna. Denna text lyfts nu fram ur glömskan och illustreras me...

Carl von Linné

läs mer 

Om botanikens grunder

Om botanikens grunder
Ett 1700-talsmanuskript sammanställt av Lars Bergquist

Fundamenta Botanica, Botanikens grunder, är utgångspunkten för Linnés botaniska filosofi, sammanfattad i 365 paragrafer i 12 kapitel. Verket trycktes första gången 1735-1736. Flera kapitel blev därefter kommenterade i böcker och avhandlingar.
Under 1740-talet föreläste Li...

Carl von Linné

läs mer 

Clavis medicinae duplex

Clavis medicina duplex
(Medicinens tvenne nycklar)

En av Carl von Linnés mest säregna texter, för att inte säga den säregnaste, är Clavis medicinae duplex, "Medicinens tvenne nycklar", utgiven 1766. Eftersom den är på latin, sällsynt och allmänt svårforcerad är det också en av hans mest okända skrifter. Här återges originale...

Carl von Linné

läs mer 

Handen och hjärnan

Handen och hjärnan
Från Lucys tumme till den tankestyrda robothanden

Kreativa händer är grunden för vår kultur. Mellan hand och hjärna sker ett samspel som oavbrutet förändras alltefter handens aktiviteter och känselintryck. I ett evolutionärt perspektiv var handen färdigutvecklad långt före hjärnan och får antas ha spelat en viktig roll för ...

Göran Lundborg

läs mer 

Gotländska växter

Gotländska växter

Den gotländska naturen skiljer sig i många avseenden från övriga Sverige. För förstagångsbesökaren är öns blomprakt direkt anslående. Den yppiga orkidéfloran i kalkfuktängarna, de blommande vägkanterna, strandängarna och de karga, örtrika alvarmarkerna är alla omtalade. Vilk...

Magnus Martinsson

läs mer 

Norrsken

Norrsken
Budbärare från rymden

I gamla tider var det vanligt att man trodde att norrsken, lik-som andra fenomen på himlavalvet, var tecken från högre makter, och att det bara gällde att tolka dem rätt. Numera vet vi att norrskenet uppkommer när snabba lad-dade partiklar, framför allt elektroner, kollider...

Ingrid Sandahl

läs mer 

Djurvänskaper - i ljuset av den nya biologin

Djurvänskaper

Ewelyn Sokolowski, kärnfysiker till professionen, har skrivit en vänbok till våra medvarelser djuren. Gränslandet mellan dem och oss har alltid fascinerat: vad har vi gemensamt och vad skiljer oss åt? Evolutionsbiologin, genetiken och etologin har kastat ljus över den gamla ...

Ewelyn Sokolowski

läs mer 

Gotland aus eines Vogels Sicht

Gotland aus eines vogels sicht
Danach versinkt sie niemals mehr...

Gotaland i fågelns öga ger läsaren en annorlunda blick på Gotand - ur fågelns perspektiv. Det av fotografen Roland Hejdström infångade fantasieggande och suggestiva landskapet ackompanjeras av Christian Stannows rapsodiska texter. Han traderar Gutesagan, historien om Gotland...

Christian Stannow Roland Hejdström

läs mer 

Hemma i världsrymden

Hemma i världsrymden

Människan har alltid sökt svaret på den eviga frågan om livets mening. Står kanske svaret att finna i universum? På senare år har man funnit liv på ställen som man tidigare ansett som så osannolika att man inte ens tänkt på att söka där, t ex djupt inne i berggrunden och i ...

Esko Valtaoja

läs mer 

Det första mysteriet

Det första mysteriet
Historien om dig innan du föddes

Från början är du bara en enda pytteliten cell. Så delar den sig i två. Två celler blir fyra. Åtta. Sexton. Snart dyker konturerna av en människa upp. En ryggmärg. Ett hjärta som börjar slå. Senare: lungor, ögon, mun. En hjärna. På några magiska månader förvandlas en cellklu...

Katharina Vestre

läs mer 

Jord

Jord – funderingar kring grunden för vår tillvaro
Funderingar kring grunden för vår tillvaro

Håkan Wallander är professor i markbiologi vid Lunds universitet. Han har besökt många spännande platser: regnskog i Sydamerika, öken i Afrika, glaciärer i Nordamerika och skog och tundra i Skandinavien. I boken vävs faktakunskapen ihop med berättelser från resor och olika v...

Håkan Wallander

läs mer 

Farsoter och epidemier

Farsoter och epedemier
En historisk odyssé från pest till ebola

Infektionssjukdomar är också ett vardagligt problem för de allra flesta av oss. Per-Erik Åbom beskriver både gångna och nutida farsoter ur såväl medicinsk som kulturhistorisk synvinkel....

Per-Erik Åbom

läs mer