Våra böcker

Ämnesvis - Atlantis PoD

Kalevala, storpocket

Den finske läkaren och runforskaren Elias Lönnrot samlade på 1830-talet myter, folkdikter och s.k. runosånger som han sammanställde i det finska nationaleposet Kalevala. Denna hjältediktning är uppdelad i 50 sånger som återger fantastiska äventyr, trolldom och berättelser fr...läs mer  100 kr  

Fredens illusioner

Fredens illusioner POD
Det svenska nationella försvarets nedgång och fall 1988-2009

Efter det kalla krigets slut genomgick det svenska försvaret en snabb modernisering. Men hotbilden var borta. I hägn av ett Ryssland i politiskt och ekonomiskt kaos skulle Sverige kunna ta operativ time-out, avveckla det befintliga försvaret och skapa ett nytt, anpassat för ...

Wilhelm Agrell

läs mer  210 kr  

Decamerone. Bok 1

Decamerone 1 POD

Decamerone är den italienska prosans första mästerverk och har i sin genre aldrig överträffats på något språk. Berättelsemosaiken inleds med en skakande skildring av pestens härjningar i Florens 1348. Tio ungdomar - sju kvinnor och tre män - flyr från pestens fasor ut på lan...

Giovanni Boccaccio

läs mer  210 kr  

Decamerone. Bok 2

Decamerone 2 POD

Decamerone är den italienska prosans första mästerverk och har i sin genre aldrig överträffats på något språk. Berättelsemosaiken inleds med en skakande skildring av pestens härjningar i Florens 1348. Tio ungdomar - sju kvinnor och tre män - flyr från pestens fasor ut på lan...

Giovanni Boccaccio

läs mer  210 kr  

Trollsländans land

Trollsländans land POD
Japans historia

Nu presenterar Monica Braw, fil.dr. i japansk historia, tidigare Svenska Dagbladets korrespondent i Tokyo och en av Sveriges främsta japanexperter, på ett personligt sätt ny forskning och egna reportage om kejsare, samurajer, munkar, kvinnor, bönder, stadsbefolkning och poet...

Monica Braw

läs mer  245 kr  

Det hotade huset

Det hotade huset POD
Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden

Det var under 1600-talet som den svenska nationalstaten tog form. Den statliga förvaltningen och krigsmakten reformerades och blev gemensam för hela riket. En kulturell och vetenskaplig blomstringstid inleddes, en enhetlig nationell ekonomi växte fram. Århundradet var också...

Peter Englund

läs mer  210 kr  

Serber och kroater i historien

Serber och kroater POD

Det blodiga krig som utkämpats i det forna Jugoslavien har skakat en hel värld. Hur har det kunnat fortgå i månader och år utan ett kraftfullt ingripande från omvärlden? Vad beror det på att närbesläktade folk som levt tillsammans i en stat plötsligt börjat det mest besti...

Arvid Fredborg

läs mer  210 kr  

Djursholm

Djursholm
Sveriges ledarsamhälle

Djursholm är ett samhälle med en unik aura och förmåga att socialt upphöja sina invånare till ledare, särskilt de barn och ungdomar som växer upp där. Författaren Mikael Holmqvist, som intervjuat ett stort antal boende och arbetande i Djursholm och genomfört omfattande fälts...

Mikael Holmqvist

läs mer  289 kr  

Folkmordens historia

Folkmordens historia POD

1900-talets historia präglas av katastrofer. Världskrig och hungersnöd tog miljoner och åter miljoner människors liv. 1900-talet var också folkmordens århundrade. Seklet inleddes med den tyska kolonialmaktens massakrer på hererofolket i Sydvästafrika åren 1904-1905 och dess ...

Klas-Göran Karlsson Kristian Gerner

läs mer  210 kr  

Färder till Sveriges födelse

Färder till Sveriges födelse POD

"Färder till Sveriges födelse" är en specialutgåva som omfattar två böcker av arkeologen och författaren Mats G. Larsson. Han bjuder här läsaren att följa med på en resa i tid och rum när han presenterar en bild av det svenska rikets utdragna födelseprocess och tidigaste his...

Mats G. Larsson

läs mer  210 kr  

Vikingar i österled

Vikingar i Österled

"Vikingar i österled" är en specialutgåva som omfattar tre böcker av Mats G. Larsson. "Ett ödesdigert vikingatåg" handlar om Ingvar den vittfarne och hans män som nådde längre i österled än någon från Sveariket gjort före dem. Endast ett fåtal återvände och det talades läng...

Mats G. Larsson

läs mer  210 kr  

Samurajerna

Lompolo POD
Deras historia och ideal

Länge var samurajerna Japans ledande samhällsklass. Landets ekonomiska och industriella framgångar efter andra världskriget har delvis sin grund i deras mod, heder och ansvarskänsla. I Samurajerna beskrivs deras månghundraåriga historia och de ideal som lärde dem plikten at...

Juhani Lompolo Monica Braw

läs mer  210 kr  

Om människans värdighet

Om människans värdighet POD

Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), greve av Concordia, hörde till den lysande kretsen kring härskarklanen Medici i Florens. Han har givit oss den italienska renässansens "ädlaste testamente" - talet "De hominis dignitate" från 1488, "Om människans värdighet". Pico...

Giovanni Pico della Mirandola

läs mer  210 kr  

Påven hade sju barn

Påven hade sju barn POD
Essäer om påvar, storköpmän, furstar och intriger i renässansens Italien

Det finns något magiskt över italiensk senmedeltid och renässans. Det är en av de perioder i historien då det inom ett begränsat geografiskt område på en osannolikt kort tid hänt osannolikt mycket - tekniskt, kommersiellt, ekonomiskt och konstnärligt. Göran Ramberg för oss i...

Göran Ramberg

läs mer  210 kr  

Gustaf Mauritz Armfelt 1757-1814

Mauritz Armfeldt POD

Armfelt tillhörde det gustavianska hovets mest lysande stjärnor. Efter en spektakulär hovkarriär blev han chef för Operan och Dramaten och en av de första medlemmarna av Svenska Akademien. Under Gustav III:s ryska krig blev han krigshjälte och genom sin ställning med i kunge...

Stig Ramel

läs mer  210 kr  

Västerlandets undergång, bok 2

Västerlandets undergång
Världshistoriska perspektiv

Med "Västerlandets undergång" ville Oswald Spengler förändra vår syn på historien och flytta perspektivet från vår koncentration på nutiden till en totalvy över världshistorien, där i princip varje epok och varje kultur har samma vikt och betydelse. Spengler hävdar att alla...

Oswald Spengler

läs mer  210 kr  

Dödahavsrullarna

Dödahavsrullarna POD
Innehåll, bakgrund och betydelse

Skriftrullarna som hittades i Qumran vid Döda havet 1947 har ofta beskrivits som det största arkeologiska fyndet under det 20:e århundradet. Dödahavsrullarna. Innehåll, bakgrund och betydelse presenterar de senaste vetenskapliga rönen och teorierna i tolkningen av ...

Cecilia Wassén

läs mer  210 kr  

Kalevala. Finlands nationalepos

Kalevala
Mjukband

Den finske läkaren och runforskaren Elias Lönnrot samlade på 1830-talet myter, folkdikter och s.k. runosånger som han sammanställde i det finska nationaleposet Kalevala. Denna hjältediktning är uppdelad i 50 sånger som återger fantastiska äventyr, trolldom och berättelser fr...läs mer