Våra böcker

Ämnesvis - Atlantis PoD

Kalevala

Kalevala_POD
Finlands nationalepos

Den finske läkaren och runforskaren Elias Lönnrot samlade på 1830-talet myter, folkdikter och s.k. runosånger som han sammanställde i det finska nationaleposet Kalevala. Denna hjältediktning är uppdelad i 50 sånger som återger fantastiska äventyr, trolldom och berättelser fr...läs mer 

Fredens illusioner

Fredens illusioner POD
Det svenska nationella försvarets nedgång och fall 1988-2009

Efter det kalla krigets slut genomgick det svenska försvaret en snabb modernisering. Men hotbilden var borta. I hägn av ett Ryssland i politiskt och ekonomiskt kaos skulle Sverige kunna ta operativ time-out, avveckla det befintliga försvaret och skapa ett nytt, anpassat för ...

Wilhelm Agrell

läs mer 

I skuggan av Rom

I skuggan av Rom
Romersk kulturpåverkan i Norden

Kent Andersson, docent i arkeologi och en av landets främsta experter på området, berättar den fascinerande historien om de mer än tusenåriga kontakterna mellan Norden och Romarriket. Med utgångspunkt från arkeologiska fynd och undersökningar från främst Sverige kastas nytt ...

Kent Andersson

läs mer 

Judefrågan

Judefrågan
Debatt om antisemitism i 1930-talets Sverige

År 1933 fick Sverige en ny granne i söder: en nazistisk diktatur buren av radikal antisemitism. På nära håll iakttogs under de följande åren hur en rasistisk ideologi omsattes i praktisk politik. Men hur förstods det nazistiska judehatet från svensk horisont? Och hur förklar...

Henrik Bachner

läs mer 

Kopparåldern

Kopparaldern POD
Drömmar om röda gemak. Bok 3

Vid en läsarundersökning i Beijing 1999 ställdes två frågor: »Vilket litterärt verk är enligt Dig Kinas genom tiderna främsta?« »Vilket litterärt verk har påverkat Ditt liv mest?« Mer än 60 procent av de tillfrågade svarade Drömmar om röda gemak på båda frågorna. Ofta framh...

Pär Bergman Cao Xueqin

läs mer 

Järnåldern

Jarnaldern POD
Drömmar om röda gemak. Bok 4

Vid en läsarundersökning i Beijing 1999 ställdes två frågor: »Vilket litterärt verk är enligt Dig Kinas genom tiderna främsta?« »Vilket litterärt verk har påverkat Ditt liv mest?« Mer än 60 procent av de tillfrågade svarade Drömmar om röda gemak på båda frågorna. Ofta framh...

Pär Bergman Cao Xueqin

läs mer 

Stina Piper

Stina Piper
Grevinna i 1700-talets Sverige

Stina Pipers man Erik Brahe avrättades 1756. Greve Brahe hade dömts till döden för delaktighet i kungaparets revoltförsök mot det rådande ständerväldet. Stina stod ensam med två små grevar att fostra och stora egendomar att förvalta. Hon tycks snabbt ha torkat tårarna och t...

Carin Bergström

läs mer 

Självständig prinsessa

Självständig prinsessa
Sophia Albertina 1753-1829

På Utrikesdepartementets byggnad vid Gustav Adolfs torg i Stockholm står med stora bokstäver SOPHIA ALBERTINA AEDIFICAVIT, vilket syftar på att det var prinsessan Sophia Albertina som lät uppföra det så kallade Arvfurstens palats på 1780-talet. Prinsessan fick se sin bror Gu...

Carin Bergström

läs mer 

Decamerone. Bok 1

Decamerone 1 POD

Decamerone är den italienska prosans första mästerverk och har i sin genre aldrig överträffats på något språk. Berättelsemosaiken inleds med en skakande skildring av pestens härjningar i Florens 1348. Tio ungdomar - sju kvinnor och tre män - flyr från pestens fasor ut på lan...

Giovanni Boccaccio

läs mer 

Decamerone. Bok 2

Decamerone 2 POD

Decamerone är den italienska prosans första mästerverk och har i sin genre aldrig överträffats på något språk. Berättelsemosaiken inleds med en skakande skildring av pestens härjningar i Florens 1348. Tio ungdomar - sju kvinnor och tre män - flyr från pestens fasor ut på lan...

Giovanni Boccaccio

läs mer 

Trollsländans land

Trollsländans land POD
Japans historia

Nu presenterar Monica Braw, fil.dr. i japansk historia, tidigare Svenska Dagbladets korrespondent i Tokyo och en av Sveriges främsta japanexperter, på ett personligt sätt ny forskning och egna reportage om kejsare, samurajer, munkar, kvinnor, bönder, stadsbefolkning och poet...

Monica Braw

läs mer 

Vikingarnas slavar

Vikingarnas slavar
Den nordiska träldomen under yngre järnålder och äldsta medeltid

Det nordiska slaveriet träldomen är en svårfångad företeelse, med få likheter med de antika Medelhavscivilisationernas systematiska utnyttjande av slavar i hushåll, gruvor och amfiteatrar eller det utbredda slaveriet vid amerikanska plantager under 1700- och 1800-talen. Järn...

Stefan Brink

läs mer 

Guldåldern

Guldaldern POD
Drömmar om röda gemak. Bok 1

Vid en läsarundersökning i Beijing 1999 ställdes två frågor: »Vilket litterärt verk är enligt Dig Kinas genom tiderna främsta?« »Vilket litterärt verk har påverkat Ditt liv mest?« Mer än 60 procent av de tillfrågade svarade Drömmar om röda gemak på båda frågorna. Oft...

Cao Xueqin Pär Bergman

läs mer 

Silveråldern

Silveraldern POD
Drömmar om röda gemak. Bok 2

Vid en läsarundersökning i Beijing 1999 ställdes två frågor: "Vilket litterärt verk är enligt Dig Kinas genom tiderna främsta?" "Vilket litterärt verk har påverkat Ditt liv mest?" Mer än 60 procent av de tillfrågade svarade Drömmar om röda gemak på båda frågorna. Ofta framh...

Cao Xueqin Pär Bergman

läs mer 

Stenåldern

Stenaldern POD
Drömmar om röda gemak. Bok 5

Vid en läsarundersökning i Beijing 1999 ställdes två frågor: »Vilket litterärt verk är enligt Dig Kinas genom tiderna främsta?« »Vilket litterärt verk har påverkat Ditt liv mest?« Mer än 60 procent av de tillfrågade svarade Drömmar om röda gemak på båda frågorna. Ofta framh...

Cao Xueqin

läs mer 

Det hotade huset

Det hotade huset POD
Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden

Det var under 1600-talet som den svenska nationalstaten tog form. Den statliga förvaltningen och krigsmakten reformerades och blev gemensam för hela riket. En kulturell och vetenskaplig blomstringstid inleddes, en enhetlig nationell ekonomi växte fram. Århundradet var också...

Peter Englund

läs mer 

Serber och kroater i historien

Serber och kroater POD

Det blodiga krig som utkämpats i det forna Jugoslavien har skakat en hel värld. Hur har det kunnat fortgå i månader och år utan ett kraftfullt ingripande från omvärlden? Vad beror det på att närbesläktade folk som levt tillsammans i en stat plötsligt börjat det mest besti...

Arvid Fredborg

läs mer 

Djursholm

Djursholm
Sveriges ledarsamhälle

Djursholm är ett samhälle med en unik aura och förmåga att socialt upphöja sina invånare till ledare, särskilt de barn och ungdomar som växer upp där. Författaren Mikael Holmqvist, som intervjuat ett stort antal boende och arbetande i Djursholm och genomfört omfattande fälts...

Mikael Holmqvist

läs mer 

Folkmordens historia

Folkmordens historia POD

1900-talets historia präglas av katastrofer. Världskrig och hungersnöd tog miljoner och åter miljoner människors liv. 1900-talet var också folkmordens århundrade. Seklet inleddes med den tyska kolonialmaktens massakrer på hererofolket i Sydvästafrika åren 1904-1905 och dess ...

Klas-Göran Karlsson Kristian Gerner

läs mer 

Färder till Sveriges födelse

Färder till Sveriges födelse POD

"Färder till Sveriges födelse" är en specialutgåva som omfattar två böcker av arkeologen och författaren Mats G. Larsson. Han bjuder här läsaren att följa med på en resa i tid och rum när han presenterar en bild av det svenska rikets utdragna födelseprocess och tidigaste his...

Mats G. Larsson

läs mer 

Vikingar i österled

Vikingar i Österled

"Vikingar i österled" är en specialutgåva som omfattar tre böcker av Mats G. Larsson. "Ett ödesdigert vikingatåg" handlar om Ingvar den vittfarne och hans män som nådde längre i österled än någon från Sveariket gjort före dem. Endast ett fåtal återvände och det talades läng...

Mats G. Larsson

läs mer 

Samurajerna

Lompolo POD
Deras historia och ideal

Länge var samurajerna Japans ledande samhällsklass. Landets ekonomiska och industriella framgångar efter andra världskriget har delvis sin grund i deras mod, heder och ansvarskänsla. I Samurajerna beskrivs deras månghundraåriga historia och de ideal som lärde dem plikten at...

Juhani Lompolo Monica Braw

läs mer 

Den franske kammartjänarens resa

Den franske kammartjänarens resa
Minnen från länderna i norr på 1660-talet

Vi vet inte vad han hette, men han var en ung man i Paris som år 1663 mötte en svensk resenär och följde honom till Sverige som herrbetjänt, språklärare och ressällskap i allmänhet. Tjugo år senare satte han sig att skriva ner sina reseminnen. Det blev en lång och på flera...

Ingemar Oscarsson

läs mer 

Om människans värdighet

Om människans värdighet POD

Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), greve av Concordia, hörde till den lysande kretsen kring härskarklanen Medici i Florens. Han har givit oss den italienska renässansens "ädlaste testamente" - talet "De hominis dignitate" från 1488, "Om människans värdighet". Pico...

Giovanni Pico della Mirandola

läs mer 

Platons skrifter. Bok 2

Platons skrifter 2 POD
Menon, Protagoras, Lysis, Charmides, Ion, Menexenos, Euthydemos, Faidros, Kratylos

Bok 2 innehåller nio olika dialoger, varav flera hör till Platons mest berömda och lästa. I Menon hävdar Sokrates att själen är odödlig och att även en okunnig slav äger insikter som han kan återerinra sig. I Protagoras diskuterar Sokrates begreppet dygd. Lysis och Charmide...

Platon Jan Stolpe

läs mer 

Påven hade sju barn

Påven hade sju barn POD
Essäer om påvar, storköpmän, furstar och intriger i renässansens Italien

Det finns något magiskt över italiensk senmedeltid och renässans. Det är en av de perioder i historien då det inom ett begränsat geografiskt område på en osannolikt kort tid hänt osannolikt mycket - tekniskt, kommersiellt, ekonomiskt och konstnärligt. Göran Ramberg för oss i...

Göran Ramberg

läs mer 

Gustaf Mauritz Armfelt 1757-1814

Mauritz Armfeldt POD

Armfelt tillhörde det gustavianska hovets mest lysande stjärnor. Efter en spektakulär hovkarriär blev han chef för Operan och Dramaten och en av de första medlemmarna av Svenska Akademien. Under Gustav III:s ryska krig blev han krigshjälte och genom sin ställning med i kunge...

Stig Ramel

läs mer 

Västerlandets undergång, bok 2

Västerlandets undergång
Världshistoriska perspektiv

Med "Västerlandets undergång" ville Oswald Spengler förändra vår syn på historien och flytta perspektivet från vår koncentration på nutiden till en totalvy över världshistorien, där i princip varje epok och varje kultur har samma vikt och betydelse. Spengler hävdar att alla...

Oswald Spengler

läs mer 

Platons skrifter. Bok 4

Platons skrifter 4 POD
Parmenides, Theaitetos, Sofisten, Statsmannen, Timaios, Kritias, Filebos

Fjärde delen av Jan Stolpes nyöversättning av Platons samtliga verk omfattar sju dialoger, som alla tillhör författarens sena produktion. Flera av dem har en mera fackfilosofisk inriktning än texterna i de tidigare volymerna, och i många av dem kan man också se tydliga tecke...

Jan Stolpe Platon

läs mer 

Platons skrifter. Bok 5

Platons skrifter 5 POD
Minos, Lagarna, Epinomis

Femte och näst sista delen av Jan Stolpes kompletta översättning av Platons skrifter innehåller Platons största skrift, »Lagarna«, som uppenbarligen är det sista arbete som Platon lade handen vid. Tre äldre män vandrar en stekhet sommardag på Kreta och diskuterar under vandr...

Jan Stolpe Platon

läs mer 

Platons skrifter. Bok 6

Platons skrifter 6 POD
Den större Hippias, aAlkibiades 1-2, Hipparchos, Rivalerna, Theages, Kleitofon, Brev, Om det rätta, Om duglighet, Demodokos, Sisyfos, Eryxias, Axiocjos, Definitionser, Halkyon, Epigram

Med Bok 6 avslutar Jan Stolpe sin svenska översättning av Platons samlade skrifter. Utgåvan innehåller nu alla skrifter som har gått under Platons namn. Många av texterna i Bok 6 har aldrig tidigare översatts till svenska. En del av dem är knappast skrivna av Platon själv, u...

Jan Stolpe Platon

läs mer 

Dödahavsrullarna

Dödahavsrullarna POD
Innehåll, bakgrund och betydelse

Skriftrullarna som hittades i Qumran vid Döda havet 1947 har ofta beskrivits som det största arkeologiska fyndet under det 20:e århundradet. Dödahavsrullarna. Innehåll, bakgrund och betydelse presenterar de senaste vetenskapliga rönen och teorierna i tolkningen av ...

Cecilia Wassén

läs mer