Nyheter

Tomas Lidman om svenska konstnärsdagböcker

2013-04-08

Lidman presenterar "Dagboken som konst" på Konstakademien 10 april kl 18.

Tomas Lidman, tidigare riksbibliotekarie och chef för KB samt riksarkivarie och chef för RA, presenterar sin nya bok Dagboken som konst i hörsalen på Kungliga Konstakademien (Fredsgatan 12, Stockholm) den 10 april kl. 18.00.

Projektet Svenska konstnärsdagböcker som i och med detta avslutas inleddes för flera år sedan och syftar till att presentera ett antal konstnärer som arbetar med visuella dagböcker, dvs. dagböcker som inte bara fungerar som minnesanteckningar eller skissböcker utan som är någonting mer, som blir ett slags konstverk i sig, en egen genre. Några av konstnärerna som beskrivs - Staffan Nihlén, Owe Gustafson, och Simon Gärdenfors - kommer själva att medverka.

Arkivet