Våra böcker

Ämnesvis - Svenska tonsättare

Ingvar Lidholm

Ingvar Lidholm

"Det är helt enkelt förbluffande att på våra luftstreck finna en ungdom som visar sig vara en så osedvanligt kunnig och vad uppfinning beträffar fantasifullt rik musikernatur" skrev kritikern och tonsättaren Gösta Nystroem om den 24-årige Ingvar Lidholm 1945. Genom sextio år...

Göran Bergendal

läs mer 

Hilding Rosenberg

Hilding Rosenberg

Den svenska musikhistoriens mest beryktade recension publicerades 1923. Wilhelm Peterson-Berger skrev om musiker som uppträdde som "fyra förrymda konradsbergare, där de med nit och stiltrohet återge en femtes barbariska nattomtöcknade fantasier..." Dessa ord och en mängd and...

Per Olov Broman

läs mer 

Sven-David Sandström

Sven-David Sandström

Omdömena om Sven-David Sandströms musik har varit många under de runt femtio år som han varit verksam som tonsättare. Han har beskrivits som kontroversiell och chockerande men också som naiv och gripande. Kolleger har kallat honom avfälling. Storslagna verk som rek...

Per F. Broman

läs mer 

Emil Sjögren

Emil Sjögren

"Det finns ej make!" "Sveriges förste tonpoet." Vid förra sekelskiftet var Emil Sjögren allmänt betraktad som landets främste tonsättare.
Hans verk sträcker sig från solo- och körsånger och verk för orgel och piano, till kammarmusik, framförallt de fem violinsonaterna, av...

Anders Edling

läs mer 

Lars Johan Werle

Lars Johan Werle

Ett tonsättarpuzzle har Ingemar von Heijne velat lägga i sin bok. Bilden som efterhand framträder ska föreställa Lars Johan Werle. Puzzlet är lagt med Werles intervjusvar i olika medier. Vänner kommer också till tals i boken.
Lars Johan Werle började som swingpjatt i Br...

Ingemar von Heijne

läs mer 

Lars-Erik Larsson

lArs Erik Larsson

Lars-Erik Larsson (1908-1986) blev tidigt en av våra mest uppmärksammade svenska "klassiska" tonsättare. Fortfarande framförs och inspelas verk som "Pastoralsvit" och "Förklädd gud" gång på gång.
I samband med hundraårsminnet av Larssons födelse utges en allsidig biogra...

Carlhåkan Larsén

läs mer 

Anders Eliasson

Anders Eliasson

Det är ett liv i musiken, otänkbart utan musiken. Det har funnits tillfällen då Anders Eliasson (född 1947) komponerat praktiskt taget dygnet runt under månader. Han är en egen röst i musiklivet. Han har uppmärksammats för en lång rad stora orkestrar, bland dem internationel...

Tony Lundman

läs mer 

Bo Linde

Bo Linde
Ingår i serien Svenska Tonsättare

Bo Lindes musik kännetecknas av melodisk lätthet, lyrisk elegans och musikanteri. Hans år 1958 uruppförda violinkonsert blev en stor framgång och betraktas som ett portalverk i den svenska moderna musikhistorien. Linde blev bara 37 år. Efter hans död spreds uppfattningen att...

Göran Persson

läs mer 

Eduard Tubin

Edward Tubin

»Eduard Tubin - est, svensk, kosmopolit« satte en musikskribent som titel på en intervju med den estnisk-svenske tonsättaren. Symfonikern Tubin delade sitt liv mellan två länder och skapade de flesta av sina verk i sitt nya hemland, men spelas över hela världen. Ingen ...

Eino Tubin

läs mer 

Bo Nilsson

Bo nilsson

Bo Nilsson var arton år när han 1956 slog igenom vid en konsert i Köln i den västtyska radion med ett radikalt modernistisk debutverk. Men väl på plats vågade sig"geniet från Malmberget", helt enkelt inte in i konsertlokalen.
Bo Nilsson har haft en osedvanlig förmåga att ...

Gunnar Valkare

läs mer 

Allan Pettersson

Allan Pettersson NY 2015
Ingår i serien Svenska Tonsättare

Den tyske Pettersson-kännaren Michael Kube har skrivit en biografi som tar sig bakom de vedertagna föreställningarna om symfonierna och symfonikern, närmare musiken, men också närmare människan. Det är en bok som tar fasta på både den yttre och inre biografin. En ny bild av ...läs mer