Nyheter

Svenska Akademien tilldelar Lars Gustafsson sitt nordiska pris för 2014

2014-03-10

Svenska Akademiens nordiska pris tilldelas Lars Gustafsson. Priset utdelas till mottagare i något av de nordiska länderna, som gjort betydelsefulla insatser inom något av Akademiens verksamhets- eller intresseområden.

Lars Gustafsson är författare, född 1936 och bosatt i Stockholm. Han blev fil.dr 1978 med avhandlingen Språk och lögn och var professor i filosofi och germanska språk vid University of Texas 1982-2005. Under tio år var han redaktör för BLM.

Lars Gustafsson har skrivit ett stort antal romaner och novellsamlingar men även givit ut lyrik och essäer samt böcker på det filosofiska området.

Lars Gustafsson är aktuell med boken Sigismund.

Arkivet