Våra böcker

Ämnesvis - Svenska Akademiens Klassiker

Brev och skrifter

Brev och skrifter_Kristina_NY

Drottning Kristina (1626-89) är en av Sveriges mest uppmärksammade regenter.
Hennes abdikation från den svenska tronen 1654 och påföljande övergång till katolicismen var kontroversiella handlingar på hennes tid, då religiösa konflikter ännu präglade det europeiska samhäl...

Kristina

läs mer 

Brev och skrifter (pocket)

Brev och skrifter (Kristina) POCKET

Drottning Kristina (1626-89) är en av Sveriges mest uppmärksammade regenter. Hennes abdikation från den svenska tronen 1654 och påföljande övergång till katolicismen var kontroversiella handlingar på hennes tid, då religiösa konflikter ännu präglade det europeiska samhället....

Kristina

läs mer 

Minnen från Tyskland och Italien, Bok 1

Minnen 1 (Atterbom)

Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855) blev med sina dikter och teoretiska skrifter en ledare för de unga romantikerna i Uppsala. De stred för en förnyelse av den svenska diktningen, och tonen i tidens litterära fejder var ofta hätsk. Atterboms stora resa genom Tyskland, It...

Per Daniel Amadeus Atterbom

läs mer 

Minnen från Tyskland och Italien. Bok 2

Minnen 2 (Atterbom)

Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855) blev med sina dikter och teoretiska skrifter en ledare för de unga romantikerna i Uppsala. De stred för en förnyelse av den svenska diktningen, och tonen i tidens litterära fejder var ofta hätsk. Atterboms stora resa genom Tyskland, It...

Per Daniel Amadeus Atterbom

läs mer 

Ord på liv och död, I

Ord på liv och död 1
Kortprosa, drama, dagbok

Victoria Benedictsson (1850-1888), pseudonymen Ernst Ahlgren, blev under sitt liv känd som författare av romaner om tidens könspolitiska frågor och mästerlig tecknare av den skånska landsbygdens människor. Efter sin död framstod hon i postuma utgåvor även som spirituell dram...

Victoria Benedictsson

läs mer 

Ord på liv och död, II

Ord på liv och död 2
Kortprosa, drama, dagbok

Victoria Benedictsson (1850-1888), pseudonymen Ernst Ahlgren, blev under sitt liv känd som författare av romaner om tidens könspolitiska frågor och mästerlig tecknare av den skånska landsbygdens människor. Efter sin död framstod hon i postuma utgåvor även som spirituell dram...

Victoria Benedictsson

läs mer 

Ord på liv och död (pocket)

Ord på liv och död POCKET
Kortprosa, drama, dagbok

Victoria Benedictsson (1850-1888), pseudonymen Ernst Ahlgren, blev under sitt liv känd som författare av romaner om tidens könspolitiska frågor och mästerlig tecknare av den skånska landsbygdens människor. Efter sin död framstod hon i postuma utgåvor även som spirituell dram...

Victoria Benedictsson

läs mer 

Venerid

Venerid

I hans viktigaste verk, sonettsamlingen Venerid (tryckt 1680) hyllas med till synes outtömlig fantasi en kvinna som kallas vid detta namn. Poeten leder oss genom förälskelsens olika stadier och stämningar, lätt igenkännbara för drabbade i alla tider. Dikterna presente...

Skogekär Bergebo

läs mer 

En döds memoarer

En döds memoarer

Hjalmar Bergman tillhör våra främsta 1900-talsklassiker. Med sin djuplodande psykologi, sin virtuosa berättarteknik och intrikata symbolik förmår Bergman gestalta den moderna människans vilsenhet, främlingskap och desperata behov av skyddande livslögner. "En döds memoarer" ...

Hjalmar Bergman

läs mer 

Vårfrost

Vårfrost
Poesi och prosa 1903-1967

Bo Bergman (1869-1967) var på sin tid en av landets mest älskade lyriker, melankolisk och melodisk, årsbarn och vän från barndomen med Hjalmar Söderberg och liksom denne en Stockholmsskildrare av rang. Länge ledamot av Svenska Akademien var han uppmärksammad som litteratur- ...

Bo Bergman

läs mer 

Vårfrost (pocket)

Vårfrot POCKET
Poesi och prosa 1903-1967

Bo Bergman (1869-1967) var på sin tid en av landets mest älskade lyriker, melankolisk och melodisk, årsbarn och vän från barndomen med Hjalmar Söderberg och liksom denne en Stockholmsskildrare av rang. Länge ledamot av Svenska Akademien var han uppmärksammad som litteratur- ...

Bo Bergman

läs mer 

Marmorbruden

Marmorbruden
Stockholmsberättelser i urval

August Blanche (1811–1868) blev med Bilder ur verkligheten en av landets mest lästa författare, känd både som sympatisk samtidsskildrare och politisk opinionsbildare. Offentligt argumenterade han mot prygel och dödsstraff liksom för kvinnornas och de oäkta barnens rättighete...

August Blanche

läs mer 

Marmorbruden – Stockholmsberättelser i urval

Marmorbruden_
Pocket

August Blanche (1811–1868) blev med Bilder ur verkligheten en av landets mest lästa författare, känd både som sympatisk samtidsskildrare och politisk opinionsbildare. Offentligt argumenterade han mot prygel och dödsstraff liksom för kvinnornas och de oäkta barnens rättighete...

August Blanche

läs mer 

Livet i gamla världen

Livet i den gamla världen
Palestina

Fredrika Bremer var sin tids mest framgångsrika svenska författare. Med romaner som "Familjen H***", "Grannarna" och "Hemmet" blev hon storsäljare både i Sverige och utomlands. Hon gjorde en bestående insats i litteraturen som reseskildrare. 1856-61 reste hon i Schweiz, Ital...

Fredrika Bremer

läs mer 

Dikter och brev

Dikter och brev (Creutz)

Gustav Philip Creutz (1731-1785) trollband sin samtid med Atis och Camilla, versberättelsen om de unga älskande i Arkadien. Han tillhörde en krets av författare som blåste nytt liv i den svenska dikten i mitten av 1700-talet. Trots det språkliga och kulturella avstånd som li...

Gustaf Philip Creutz

läs mer 

Dikter och brev (pocket)

Dikter och brev (Creutz) POCKET

Gustav Philip Creutz (1731-1785) trollband sin samtid med Atis och Camilla, versberättelsen om de unga älskande i Arkadien. Han tillhörde en krets av författare som blåste nytt liv i den svenska dikten i mitten av 1700-talet. Trots det språkliga och kulturella avstånd som li...

Gustaf Philip Creutz

läs mer 

Breven till Claes

Breven till Claes
Om livet och hovet på Kristinas tid

Johan Ekeblad (1629-1697) räknas som en av våra yppersta brevskrivare. Han var lärd och språkkunnig men det tynger inte hans brev, som har omedelbarhetens charm och humorns grundton. Från sin position som hovman hos drottning Kristina sände han med stor regelbundenhet nyhete...

Johan Ekeblad

läs mer 

Breven till Claes (pocket)

Breven till Claes POCKET

Johan Ekeblad (1629-1697) räknas som en av våra yppersta brevskrivare. Han var lärd och språkkunnig men det tynger inte hans brev, som har omedelbarhetens charm och humorns grundton. Från sin position som hovman hos drottning Kristina sände han med stor regelbundenhet nyhete...

Johan Ekeblad

läs mer 

Vilhelm Ekelund: samlade dikter I & II

Ekelund dikter 1_
Pocket i två band

Vilhelm Ekelund (1880-1949) är en av det svenska 1900-talets viktigaste författare, dels som poet, dels som essäist och aforistiker. Han debuterade i bokform 1900 med landskapsdikter vilka anslöt sig till den skånska tradition som inletts av Ola Hansson. Ekelund är den fria ...

Vilhelm Ekelund

läs mer 

Samlade dikter I - II

samladedikter1-2 ren

Ekelöf är den diktare som haft större betydelse än någon annan för den svenska poesins utveckling från mitten av det förra seklet fram till vår omedelbara samtid. Men utgåvorna av hans poesi har hittills varit otillförlitliga. Nu ges för första gången alla hans fjorton dikts...

Gunnar Ekelöf

läs mer 

Dikter

Dikter (Geijer)

Erik Gustaf Geijer (1784-1847) hör till våra mest bekanta men samtidigt mest bortglömda författare. Bakom några säkra antologinummer döljer sig ett varierat poetiskt författarskap. I ungdomen blev Geijer känd som götisk poet med dikter som "Vikingen", "Odalbonden" och "Manhe...

Erik Gustaf Geijer

läs mer 

Japanen som försvann

Japanen som försvann
och andra berättelser

Bo Grandien (1932–2014) var diktare, reporter och professor i konstvetenskap. I sina texter blandar han det drömlika, det pittoreska och det lekfulla infallet. I denna volym återfinns bland annat Japanen som försvann, som berättar om personer som gåtfullt försvinner, ...

Bo Grandien

läs mer 

Sälla jaktmarker

Sälla jaktmarker

Lars Göransson (1919-1994) var en av våra märkligaste novellister och en av de minst kända. Under tio års tid gav han ut tre volymer, tystnade och försvann bokstavligen ur sikte. Göranssons miljö är Djurgården, Stockholms skärgård, Gotland. Han är en filosofisk resonör, mak...

Lars Göransson

läs mer 

En skälmroman. Döda fallet

En skälmroman

Per Hallström (1866-1960) debuterade 1891, det stora genombrottsåret för nittiotalsgenerationen, och blev sedan den uthålligaste och mångsidigaste i kretsen: novellist, lyriker, dramatiker, kritiker, essäist, översättare. Sitt mäs-terskap nådde han i den korta berättelsen. I...

Per Hallström

läs mer 

Lyrik och essäer

Lyrik och essäer Hansson SvAK

Ola Hansson (1860-1925) var genom sin självständighet och sin trohet mot en social ursprungsmiljö unik inom den generation författare som dominerade 1800-talets två sista litterära decennier. Han nämndes länge i Tyskland, tillsammans med Strindberg och Ibsen, som en av tiden...

Ola Hansson

läs mer 

Judas

Judas

Tor Hedberg (1862-1931) var mångsidigt verksam. Han började sin författarbana som prosaberättare, men från 1890-talet tog lyriken och framför allt dramatiken överhanden. Präglad av 80-talets liberala frisinne, förnuftstro och bildningssträvanden var han en träffsäker och led...

Tor Hedberg

läs mer 

Hans Alienus

Hans Alienus

Romanen "Hans Alienus", som utkom 1892, är en sant originell skapelse. Den är en blandning av nutida verklighet och antik fantasivärld, av uppsluppet karnevalsgyckel och djup filosofi och med omfattande verspartier mellan berättelsens huvudavdelningar. I sina kast mellan upp...

Verner von Heidenstam

läs mer 

Uppenbarelser

Uppenbarselser

Birgitta Birgersdotter (1302/3-1373) är internationellt den genom tiderna mest kända svenskan. Här hemma har hon tidvis varit hett omstridd, men hennes personlighets starka vilja, hennes djupa insikter i många vitt skilda kunskapsområden och hennes språkliga lyskraft är oomt...

Heliga Birgitta

läs mer 

Herr Clerk vår mästare

Herr Clerk vår mästare SvAK

Eyvind Johnson (1900-1976) var den moderna romankonstens främste banbrytare i Sverige. Några av hans viktigaste verk är "Romanen om Olof", "Krilon", "Strändernas svall" och "Hans nådes tid". Utmärkande för hans berättarkonst är en flerskiktad komposition, där realistiska och...

Eyvind Johnson

läs mer 

Skrifter 1

Skrifter 1 (Kellgren)

Johan Henric Kellgren var den gustavianska tidens mest framgångsrike författare. Han framträdde i många skepnader, som erotisk diktare och som upplysningsman men också som journalist, litteraturkritiker, teaterrecensent och författare av operalibretton. Inför utgivningen av ...

Johan Henric Kellgren

läs mer 

Skrifter 2

Skrifter 2 (Kellgren)

Johan Henric Kellgren var den gustavianska tidens mest framgångsrike författare. Han framträdde i många skepnader, som erotisk diktare och som upplysningsman men också som journalist, litteraturkritiker, teaterrecensent och författare av operalibretton. Inför utgivningen av ...

Johan Henric Kellgren

läs mer 

Stensborg

Stensborg

"Stensborg", som utkom 1910, är den första av de fem romaner som Sven Lidman skrev om släkten Silfverstååhl. Det är en brottshistoria och på samma gång en beslöjad personlig bekännelse. Författaren, som var son till en fattig tullvaktaränka, hade gjort succé som skalden på m...

Sven Lidman

läs mer 

Spader Dame

Spader Dame
och novellen Samvetets fantasi

De litterära verk som Clas Livijn (1781-1844) lät trycka under sin livstid är lätt räknade. Strängt taget handlar det bara om ett par ofullbordade romaner, ett par noveller samt den korta romanen "Spader Dame". "Spader Dame" blev Livijns lyckokast. Med sin sinnrika dubbelty...

Clas Livijn

läs mer 

Skrifter

Skrifter (Nordenflycht)

Med sina lyriska självbekännelser införde Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718-1763) en ny ton i svensk dikt. Men hennes litterära ambitioner sträckte sig vida längre, och hon framträdde också med reflexionspoesi på hög intellektuell nivå och med epik och lärodikt, som spegla...

Hedvig Charlotta Nordenflycht

läs mer 

Skrifter. Bok 1

Skrifter 1 (Oswald)

Gösta Oswald (1926-50) hör till de unga döda i litteraturen. Han drunknade utanför Gotland, bara tjugofyra år gammal. I fyrtiotalslitteraturen hade han då redan ett namn genom diktsamlingen "den andaktsfulle visslaren" och den intensiva lyriska romanen "En privatmans vedermö...

Gösta Oswald

läs mer 

Skrifter. Bok 2

Skrifter 2 (Oswald)

Gösta Oswald (1926-50) hör till de unga döda i litteraturen. Han drunknade utanför Gotland, bara tjugofyra år gammal. I fyrtiotalslitteraturen hade han då redan ett namn genom diktsamlingen "den andaktsfulle visslaren" och den intensiva lyriska romanen "En privatmans vedermö...

Gösta Oswald

läs mer 

Dikter

Dikter (runeberg)

Johan Ludvig Runeberg (1804-1877) har varit en uppburen diktare både i Finland och i Sverige. Hans berömmelse vilar främst på "Fänrik Ståls sägner" och de episka dikterna "Älgskyttarna", "Hanna", "Julkvällen" och "Kung Fjalar", men det var de tre samlingarna "Dikter "(1830, ...

Johan Ludvig Runeberg

läs mer 

Dikter

Dikter (Rydberg)

Viktor Rydberg (1828-1895) var journalist, vetenskapsman och författare. Som lyriker är han en av våra klassiker från 1800-talet och många av hans dikter är välkända i breda lager av svenska folket ännu idag. "Kantat", författad till jubelfestpromotionen i Uppsala 1877, "Den...

Viktor Rydberg

läs mer 

Att följa ögonblicken

Att följa ögonblicken

Thomas Thorild (1759-1808) är en av de mest omstridda gestalterna i den svenska litteraturhistorien. Hans bana skär som en glödande komet genom den gustavianska kulturens stjärnbild. Utan rang, förmögenhet eller mäktiga beskyddare försökte denne bondson från Bohuslän revolut...

Thomas Thorild

läs mer 

Den gamla psalmboken

Den gamla psalmboken
Ett urval ur 1695, 1819 och 1937 års psalmböcker

Den svenska psalmdiktningen utgör en unik andlig och litterär tradition med våra tre äldsta psalmböcker som särskilda höjdpunkter. Spännvidden i 1695 års psalmbok är imponerande: från Ericus Olais liknelsepsalm från 1500-talets början till det utgående 1600-talets många nysk...



läs mer 

Pennskaftet

Pennskaftet_NY
En bok i serien svenska klassiker utgivna av Svenska Akademien

Elin Wägner (1882-1949) var under första hälften av 1900-talet en av Sveriges ledande romanförfattare. Till hennes viktigaste verk hör förutom Pennskaftet romaner som Åsa-Hanna, Dialogen fortsätter och Vinden vände bladen. Elin Wägner började sin bana som journalist och drog...

Elin Wägner

läs mer 

Den gamla psalmboken (pocket)

Den gamla psalmboken POCKET
Ett urval ur 1695, 1819 och 1937 års psalmböcker

Den svenska psalmdiktningen utgör en unik andlig och litterär tradition med våra tre äldsta psalmböcker som särskilda höjdpunkter. Spännvidden i 1695 års psalmbok är imponerande: från Ericus Olais liknelsepsalm från 1500-talets början till det utgående 1600-talets många nysk...



läs mer 

Uppenbarelser (pocket)

Uppenbarselser POCKET

Birgitta Birgersdotter (1302/3-1373) är internationellt den genom tiderna mest kända svenskan. Här hemma har hon tidvis varit hett omstridd, men hennes personlighets starka vilja, hennes djupa insikter i många vitt skilda kunskapsområden och hennes språkliga lyskraft är oomt...

Heliga Birgitta

läs mer 

Iliaden

Iliaden_NY

Erland Lagerlöf (1854-1913) översatte i början av förra seklet Iliaden och Odysséen till svenska. Genom sin trohet mot förlagan, sin fina stilkänsla och sin rytmiska livfullhet har hans Homerosöversättning blivit en klassiker en del av vårt litterära och språkliga arv och ha...

Homeros

läs mer 

Odysséen

Odysseen_NY

Erland Lagerlöf (1854-1913) översatte i början av förra seklet Iliaden och Odysséen till svenska. Genom sin trohet mot förlagan, sin fina stilkänsla och sin rytmiska livfullhet har hans Homerosöversättning blivit en klassiker en del av vårt litterära och språkliga arv och ha...

Homeros

läs mer 

Iliaden

Iliaden (pocket)

Erland Lagerlöf (1854-1913) översatte i början av förra seklet Iliaden och Odysséen till svenska. Genom sin trohet mot förlagan, sin fina stilkänsla och sin rytmiska livfullhet har hans Homerosöversättning blivit en klassiker en del av vårt litterära och språkliga arv och ha...

Homeros

läs mer 

Odysséen

Odyseen (pocket)

Erland Lagerlöf (1854-1913) översatte i början av förra seklet Iliaden och Odysséen till svenska. Genom sin trohet mot förlagan, sin fina stilkänsla och sin rytmiska livfullhet har hans Homerosöversättning blivit en klassiker en del av vårt litterära och språkliga arv och ha...

Homeros

läs mer 

Kritisk prosa, bok 1

Kritisk prosa 1

Oscar Levertin (1862-1906) hade som skönlitterär författare, litteratur- och konstkritiker och litteraturhistoriker en central position i det svenska kulturlivet vid 1800-talets slut och 1900-talets början. Hans färgstarka poesi fängslade en stor publik. Hans inkännande krit...

Oscar Levertin

läs mer 

Kritisk prosa, bok 2

Kritisk prosa 2

Oscar Levertin (1862-1906) hade som skönlitterär författare, litteratur- och konstkritiker och litteraturhistoriker en central position i det svenska kulturlivet vid 1800-talets slut och 1900-talets början. Hans färgstarka poesi fängslade en stor publik. Hans inkännande krit...

Oscar Levertin

läs mer 

Kritisk prosa I & II (pocket)

Kritisk prosa POCKET

Oscar Levertin (1862-1906) hade som skönlitterär författare, litteratur- och konstkritiker och litteraturhistoriker en central position i det svenska kulturlivet vid 1800-talets slut och 1900-talets början. Hans färgstarka poesi fängslade en stor publik. Hans inkännande krit...

Oscar Levertin

läs mer 

Skördarne. Dagens stunder

Skördarne

Johan Gabriel Oxenstierna (1750–1818) beklädde rikets högsta ämbeten men var också skald. Han är den store naturskildraren på den gustavianska parnassen. Ingen har målat den svenska landsbygden i skönare färger än Oxenstierna gör i det mäktiga poemet Skördarne. Med Dagens st...

Johan Gabriel Oxenstierna

läs mer 

Samlade skrifter I-V

Stagnelius samlade skrifter I-V

Erik Johan Stagnelius (1793-1823) är kontrasternas författare. Med oöverträffad språklig skärpa skrev han om brännande begär och isande övergivenhet. Mot den sinnliga världens lockelse står tomheten och meningsförlusten; mot intigheten står hoppet om evig salighet. Stagne...

Erik Johan Stagnelius

läs mer 

Samlade skrifter I-V (pocket)

Stagnelius pocketbox

Erik Johan Stagnelius (1793-1823) är kontrasternas författare. Med oöverträffad språklig skärpa skrev han om brännande begär och isande övergivenhet. Mot den sinnliga världens lockelse står tomheten och meningsförlusten; mot intigheten står hoppet om evig salighet. Stagneli...

Erik Johan Stagnelius

läs mer 

Resebrev

Resebrev (Törneros)

Adolph Törneros (1794-1839) är en av svensk litteraturs främsta brevskrivare. Från en enkel uppväxt kom han till Uppsala, där han så småningom blev professor i både latin och estetik. Men från lärdomsstaden längtade han varje vår ut på landet, där han reste omkring med dilig...

Adolph Törneros

läs mer 

Resebrev (pocket)

Resebrev (Törneros) POCKET

Adolph Törneros (1794-1839) är en av svensk litteraturs främsta brevskrivare. Från en enkel uppväxt kom han till Uppsala, där han så småningom blev professor i både latin och estetik. Men från lärdomsstaden längtade han varje vår ut på landet, där han reste omkring med dilig...

Adolph Törneros

läs mer 

Pennskaftet (pocket)

Pennskaftet POCKET

Elin Wägner (1882-1949) var under första hälften av 1900-talet en av Sveriges ledande romanförfattare. Till hennes viktigaste verk hör förutom "Pennskaftet" romaner som "Åsa-Hanna", "Dialogen fortsätter" och "Vinden vände bladen". Elin Wägner började sin bana som journalist ...

Elin Wägner

läs mer 

Eufemiavisorna

Eufemiavisorna
Flores och Blanzeflor. Hertig Fredrik av Normandie. Ivan Lejonriddaren.

Eufemiavisorna är samlingsnamnet på Sveriges tre första rent skönlitterära verk, riddarromanerna Flores och Blanzeflor, Hertig Fredrik av Normandie och Ivan Lejonriddaren, som utifrån utländska förlagor översattes till svenska i början av 1300-talet. Det...



läs mer