Nyheter

Atlantis-översättare får KVApris

2015-04-16

Grattis Sven-Tage Teodorsson!

Kungliga vetenskapsakademien har beslutat att tilldela det Letterstedska översättarpriset 2015 till Sven-Tage Teodorsson, Göteborgs universitet.

”[…] för hans översättning av Plutarchos Kärlek och vänskap (Atlantis 2014)”.

Arkivet