Nyheter

Grattis till Björn Berglund!

2015-12-02

Björn Berglund har tilldelats Samfundet De Nios särskilda pris på 100 000 kronor. Hans senaste bok på Atlantis är Mamma i skogen som kom 2007.

Samfundet De Nio är en litterär akademi, instiftad 1913 efter en stor testamentarisk donation av Lotten von Kræmer. Dess uppgift är främst att främja svensk skönlitteratur genom prisbelöningar. Samfundet De Nio består för närvarande av följande ledamöter: Nina Burton, Kerstin Ekman, Madeleine Gustafsson, Gunnar Harding, Inge Jonsson (ordförande), Niklas Rådström, Johan Svedjedal, Anna Williams och Anders R. Öhman.

Arkivet