Nyheter

Fängslande yrkesgrupp får gestalt i ny bok

2016-05-27

Nu börjar läsvärda och positiva recensioner om historikern Annika Sandéns nya bok Bödlar droppa in.

"Med boken Bödlar fortsätter historikern Annika Sandén den intressanta utforskning av samhällets bottenskikt i 1600-talets Sverige som hon inledde med antologin Usla, eländiga och arma (med Sofia Holmlund, 2013) och fortsatte med den medryckande Missdådare (2014), som återberättade hela livsöden där olika brott slungat människor över gränsen till samhällets utmarker."
Lars Linder i DN, 26 maj 2016

"Bödlar har alla förutsättningar att bli ett standardverk inom sitt ämnesområde. Dels finns inte mycket skrivet om svenska bödlar förut, och dels är verket så välskrivet och innehållsrikt att det med all rätt förtjänar ett sådant epitet. --- Sandén skriver en prosa som är tillgänglig och mycket levande, men som dock aldrig gör avkall på vederhäftighet: den omfattande notapparaten vittnar om det."
literature connoisseur, 21 maj 2016

Arkivet