Nyheter

Finlands svenska historia får Sveriges största fackbokspris

2016-11-24

Max Engman, författare till Språkfrågan, del 3 av Finlands svenska historia, får Stora fackbokspriset 2016. Mindre känt är kanske att detta pris är Sveriges största fackbokspris: 125 000 kronor tilldelas vinnaren av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Därmed är det större, i pengar räknat, än Augustpriset som är på 100 000 kronor. Max Engman är professor emeritus i allmän historia vid Åbo Akademi.

Så här lyder juryns motivering: "En detaljrik och fängslande historik över hur Finland lösgjordes ur svenska riket och under rysk överhöghet tillskansade sig en identitet som efter ett drygt århundrade kunde resultera i fullvärdigt nationsblivande. Engman är uppmärksam på skeendets motsägelsefullhet och komplexitet och tecknar därmed en lärorik bild av historien sådan den är."

Språkfrågan handlar om Finlandssvenskhetens uppkomst 1812-1922. Den är den tredje delen i fyrabandsverket Finlands svenska historia, som ges ut av Svenska litteratursällskapet i Finland, SLS, i samarbete med Atlantis.

Arkivet