Våra böcker

Ämnesvis - Atl. väljer ur världslitteraturen

G.C. Lichtenberg föreläser

G.C. Lichtenberg föreläser
Några strödda Adnotationer under prof. Lichtenbergs föreläsningar uti Experimental Physiquen 1781

I Stifts- och landsbiblioteket i Linköping återfanns detta unika handskrivna manuskript. Det är anonymt, men tros ha upptecknats av en viss Gideon Herman de Rogier under hans studietid i Göttingen under professorn i matematik och experimentalfysik Georg Christoph Lichtenberg...läs mer 

Psaltaren

Psaltaren

Psaltaren" är en av Bibelns mest poetiska böcker. Här har den fått en ny tolkning av Viveca Heyman. Detta är den senaste i hennes imponerande rad bibelöversättningar sedan den första, Höga visan, utkom 1960....läs mer 

Tre bibelböcker

Tre bibelböcker
Första moseboken. Ordspråksboken. Jeremia

Efter en natt med en glädjeflicka i Antwerpen blir en amerikansk sjöman akterseglad. Han står utan sjömansbok, pass och pengar. Myndigheterna i Europa driver honom från land till land - en man utan identitetspapper finns inte för dem. Men på dödsskeppet Yorrikke frågar man ...läs mer 

Franska landskap från Ronsard till Rimbaud

Franska landskap
150 dikter av 30 poeter

De trehundrafemtio år som denna diktantologi omfattar, från renässansens genombrott vid 1500-talets mitt fram till slutet av 1800-talet, då poesin genomgår en ny, radikal förvandling, är det lätt att uppfatta som en sammanhängande enhet. Samma versmått och diktarter omhuldas...läs mer 

Njals saga, storpocket

Njals saga

Njals saga är det oöverträffade mästerverket bland Islands klassiska släktsagor. Berättelsen utspelar sig på vikingatiden under övergången från hedendom till kristendom omkring år 1000 men skrevs omkring 1280 av en kristen författare på grundval av äldre muntlig tradi...läs mer 

Kalevala

Kalevala_POD
Finlands nationalepos

Den finske läkaren och runforskaren Elias Lönnrot samlade på 1830-talet myter, folkdikter och s.k. runosånger som han sammanställde i det finska nationaleposet Kalevala. Denna hjältediktning är uppdelad i 50 sånger som återger fantastiska äventyr, trolldom och berättelser fr...läs mer 

Levnadsråd

Levnadsråd
Moralia II

I denna del presenteras Plutarchos psykologiska teori på vilken han bygger sin argumentation och sina anvisningar och råd för förbättring av dåliga beteenden. Han hade en orubblig tro på männsikans goda sidor, och moraliserande råd för bot och bättring blandas med hans gansk...

Plutarchos Sven-Tage Teodorsson

läs mer 

Pedagogik och politik

Pedagogik och politik
Moralia III

Plutarchos (ca 46–ca 120–125 e. Kr.) var en av de mest produktiva författarna under antiken och hans skrifter har delats in i Levnadsteckningar, som består av 50 biografier, och Moralia, som är en samling på ungefär 70 filosofiska och vetenskapliga skrifter. Me...

Plutarchos Sven-Tage Teodorsson

läs mer 

Kärlek och vänskap

Kärlek och vänskap storpocket
Moralia I

Plutarchos (ca 46-120 e.Kr.) är i Sverige nästan enbart känd som levnadstecknare. Hans parallella biografier över ryktbara greker och romare var från renässansen och framåt länge en självklar del av skolundervisningen och inspirerade Shakespeare till flera dramer. Plutarchos...

Plutarchos Sven-Tage Teodorsson

läs mer 

Järnvägen

Järnvägen

Matti funderade över samtalet med prosten. Jaså, skulle det finnas en järnväg i Lapinlahti kyrkby? Hemma i Korventausta stuga fick hustrun Lisa höra om det märkvärdiga: en väg av järn...och med hus på hjul...går med eldens kraft. Hela vintern talade de om järnvägen, om detta...

Juhani Aho

läs mer 

Convivio

Convivio

Med Convivio (Festmåltiden) ville Dante visa att man på folkspråket kunde behandla ämnen som vanligtvis hade varit förbehållna latinet. I det här fallet var ämnet filosofi och folkspråket italienska. Här serverar Dante en pedagogisk sammanfattning av skolastiskt tänkande och...

Dante Alighieri

läs mer 

Fyra skrifter

Fyra skrifter

Furstespegeln ""Fyra skrifter"" är ett av den persiska prosalitteraturens storverk. Nizami Aruzi var hovskrivare i 1100-talets Afghanistan och ger lärda och stilfulla råd till samtidens kungar och aristokrater. I centrum för framställningen står de fyra ämbeten som en föredö...

Nizami Aruzi

läs mer 

De fyra djävlarna

De fyra djävlarna
Noveller

De fyra djävlarna innehåller fyra av Herman Bangs finaste noveller. I dessa finns inte ett spår av vare sig pose eller dekadans. Inte heller finns där något ""raffinemang"", om man därmed avser ett esteticerande formspråk som gör ett alltför utstuderat och beräknande intryck...

Herman Bang

läs mer 

Regnkungen Henderson

Regnkungen Henderson

Amerikanen Henderson, drygt femtio år, väger sina modiga hundra kilo och är värd sina modiga hundratusen dollar, bara i räntor. Han sjuder av vitalitet, som han aldrig lyckas få utlopp för, han lider av att han förnöter sitt liv till ingen nytta. Henderson reser till Afrika...

Saul Bellow

läs mer 

Kopparåldern

Kopparaldern POD
Drömmar om röda gemak. Bok 3

Vid en läsarundersökning i Beijing 1999 ställdes två frågor: »Vilket litterärt verk är enligt Dig Kinas genom tiderna främsta?« »Vilket litterärt verk har påverkat Ditt liv mest?« Mer än 60 procent av de tillfrågade svarade Drömmar om röda gemak på båda frågorna. Ofta framh...

Pär Bergman Cao Xueqin

läs mer 

Järnåldern

Jarnaldern POD
Drömmar om röda gemak. Bok 4

Vid en läsarundersökning i Beijing 1999 ställdes två frågor: »Vilket litterärt verk är enligt Dig Kinas genom tiderna främsta?« »Vilket litterärt verk har påverkat Ditt liv mest?« Mer än 60 procent av de tillfrågade svarade Drömmar om röda gemak på båda frågorna. Ofta framh...

Pär Bergman Cao Xueqin

läs mer 

Dramatik och prosatexter

Dramatik och prosatexter

Medicinaren och revolutionären Georg Büchner lämnade vid sin död 1837 i en ålder av endast 23 år efter sig en rik produktion av pjäser, dikter, brev och prosatexter. Politiskt var han radikal, en utopist som hamnade i konflikt med de styrande i storhertigdömet Hessen och dog...

Lars Bjurman Georg Büchner

läs mer 

En liten skrift till Dantes lov

En liten skrift om Dantens hov

Giovanni Boccaccios Trattatello in laude di Dante (En liten skrift till Dantes lov) är inte bara den första biografin över Dante utan fortfarande en fascinerande introduktion till honom och hans verk. Boccaccio tecknar en levande och nyanserad bild av Dante, både som människ...

Giovanni Boccaccio

läs mer 

Den siste vikingen

Den siste vikingen

Männen låg på sillfiske om vintern. De seglade de hundra milen i öppen båt till Lofoten. Kanske var det bara förtjänsten som frestade, kanske var det också därför att de ute på havet var fria män. Fisket är ovisst. De kan ligga inblåsta i veckor, de kan gå ut dag efter dag ...

Johan Bojer

läs mer 

Kaprifolium och andra noveller

Kaprifolium

Pojken klättrar upp i kaprifolspaljén på huset och fastnar där, bedövad av blomdoften. Han känner sig som fisken i garnet, han kan och vill inte göra sig fri, han blir kaprifol. Barns upplevelser kommer igen i ytterligare ett par noveller. Andra handlar om mötet mellan två,...

Johan Borgen

läs mer 

Lillelord

Lillelord

Lillelord är den begåvade gossen, sin mors ögonsten och tröst. Han heter Wilfred Sagen och tillhör en förnäm Krisianiafamilj. Han vet precis hur han skall bete sig på familjemiddagarna, han är uppfostrad att behaga. Men något i honom driver honom till utflykter från detta v...

Johan Borgen

läs mer 

Vergilii död

Vergilii död

Ett huvudtema i Vergilii död är diktens mening och uppgift i en tid av totalitär maktutövning. Broch hade lärt sig av de positivistiska filosoferna att etiska ställningstaganden inte kan motiveras teoretiskt, men han visste också att varje människas liv är fyllt av sådana, ...

Hermann Broch

läs mer 

Religio Medici

Religio medici

År 1635 skrev den engelske landsortsläkaren Thomas Browne (1605-1682) för eget bruk ner sina tankar om kärleken till Gud och till nästan under rubriken Religio Medici, ""En läkares tro"". I brytningen mellan den dogmatiska lärdomstraditionen och den nya tidens empiriska vet...

Thomas Browne

läs mer 

Gravurnor

Gravurnor

Utgångspunkten i Thomas Brownes Gravurnor var ett fynd av en samling urnor i hans grannskap Norwich. Browne låter urnorna leda honom på ett strövtåg genom begravningsseder i olika tider och kulturer, men framför allt är det en meditation över tidens gång och mänsklighetens s...

Thomas Browne Arne Melberg

läs mer 

Askonsdagsmåltiden

Askondagsmåltiden

När Giordano Bruno den 17 februari 1600 brändes på bål på Campo dei Fiori i Rom ändades ett liv som hade präglats av opposition mot kyrkans dogmer om världsalltet. Under hela sitt liv tvingades Bruno flacka omkring i Europa på flykt undan de kyrkliga myndigheterna. Han förk...

Giordano Bruno

läs mer 

Tobaksvägen

Tobaksvägen

Tobaksvägen, berättelsen om hur den fantastiska arrendatorsfamiljen Lester framlever sina dagar, är full av komiska fiaskon i kampen för tillvaron. Det är en burlesk underhållning, men i grunden handlar den om en samling offer för ett omöjligt samhälls- och jordbrukssystem. ...

Erskine Caldwell

läs mer 

Guldåldern

Guldaldern POD
Drömmar om röda gemak. Bok 1

Vid en läsarundersökning i Beijing 1999 ställdes två frågor: »Vilket litterärt verk är enligt Dig Kinas genom tiderna främsta?« »Vilket litterärt verk har påverkat Ditt liv mest?« Mer än 60 procent av de tillfrågade svarade Drömmar om röda gemak på båda frågorna. Oft...

Cao Xueqin Pär Bergman

läs mer 

Silveråldern

Silveraldern POD
Drömmar om röda gemak. Bok 2

Vid en läsarundersökning i Beijing 1999 ställdes två frågor: "Vilket litterärt verk är enligt Dig Kinas genom tiderna främsta?" "Vilket litterärt verk har påverkat Ditt liv mest?" Mer än 60 procent av de tillfrågade svarade Drömmar om röda gemak på båda frågorna. Ofta framh...

Cao Xueqin Pär Bergman

läs mer 

Stenåldern

Stenaldern POD
Drömmar om röda gemak. Bok 5

Vid en läsarundersökning i Beijing 1999 ställdes två frågor: »Vilket litterärt verk är enligt Dig Kinas genom tiderna främsta?« »Vilket litterärt verk har påverkat Ditt liv mest?« Mer än 60 procent av de tillfrågade svarade Drömmar om röda gemak på båda frågorna. Ofta framh...

Cao Xueqin

läs mer 

Boken om hovmannen

Boken om hovmannen

Den italienske ädlingen Baldassare Castiglione (d.1529) var knuten till hovet i Urbino. Av hertigen skickades han som sändebud till hoven i Rom, London och Madrid och sin sålunda förvärvade hovmannakunskap delgav han omvärlden året före sin död i Il Cortegiano (Boken om hovm...

Baldassare Castiglione

läs mer 

Bikupan

Bikupan

Bikupan är Doña Rosas kafé några kalla dagar i slutet av 1943 i Madrid. Här rör sig kvarterets människor ut och in, små tjänstemän, nyrika uppkomlingar, fattiga bohemer, prostituerade, homosexuella. Trivialiteten är överväldigande, hunger och kärlek bestämmer reaktionerna. ...

Camilo José Cela

läs mer 

Pascual Duartes familj

Pascal Duartes familj

I väntan på avrättningen sitter Pascual Duarte år 1937 i fängelset och skriver ned berättelsen om sitt liv - som en botgöring, en vädjan om förståelse och andra till varning. Det är som om hans liv har varit förbannat av ödet från hans första dag. Från sin fattiga barndom i ...

Camilo José Cela

läs mer 

Maximer & tankar. Porträtt & anekdoter

Maximer & tankar (Chamfort)

Sébastien Roch Nicolas Chamfort (1740-1749) var i sin samtid en uppburen skådespelsförfattare och poet, men för eftervärlden är han mest känd som aforistiker. Hans maximer och anekdoter utkom inte förrän efter hans död. Själv hade han givit dem den bitande titeln ""Frukter a...

Sébastien Roch Nicolas Chamfort

läs mer 

Ett halv liv av kärlek

Ett halvt liv av kärlek

Manzhen är en ung arbetare på en fabrik i 1930-talets Shanghai. Där möter hon Shijun, sonen till en välbärgad köpman. Trots familjernas motstånd blir de förälskade och börjar drömma om ett liv tillsammans. Men så tvingar omständigheter dem isär. Efter flera års separation åt...

Eileen Chang

läs mer 

Florentinsk krönika

Florentinsk krönika

Det är vanligen segraren som skriver historia. Dino Compagni är ett undantag. Liksom Dante Alighieri tillhörde han de vita guelfer som förlorade makten i Florens till de svarta. Stilen i hans krönika, som avhandlar tiden 1280-1312, är passionerad men behärskad, de retoriska ...

Dino Compagni

läs mer 

Morfars by

Morfars by

I Morfars by återberättar Dam folkliga historier ur sin farfars minnesförråd av jylländskt bondeliv för några generationer tillbaka. Det blir en förevändning för att smyga sig in i bylivet, att på ett självklart sätt se det inifrån, att låta vardagliga eller mera ovanliga ep...

Albert Dam

läs mer 

Brev om de blinda

Brev om de blinda
Till gagn för dem som ser

Brev om de blinda som publicerades 1749 och som resulterade i att Diderot fängslades och satt inspärrad på slottet Vincennes under fyra månader, är inte en skrift som primärt ägnas blindhet. Diderot söker istället svar på sådana allmängiltiga frågor som inbegrips i termerna ...

Denis Diderot

läs mer 

Brev till Sophie Volland

Brev till Sophie Volland

Diderot och Sophie Volland träffades 1756. Han var då gift och fyrabarnsfar. Sophie, av god familj, bodde tillsammans med med sin mor och syster, och Diderot kom ofta på besök i huset. Men han kom också dit i henmlighet via ""den lilla trappan"" till Sophies rum. När modern ...

Denis Diderot

läs mer 

Anteckningar från källarhålet

Anteckingar från källarhålet (INB)

»Anteckningar från källarhålet«, denna till omfånget anspråkslösa bok rymmer hela den ideologiska grund som Dostojevskij sedan byggde vidare på i sina efterföljande mer uppmärksammade verk »Brott och straff«, »Idioten« och »Bröderna Karamasov«. Här går han för första gång...

Fjodor Dostojevskij

läs mer 

Florentinsk historia

Florentisk historia

Med flödande berättarkonst skildrar Machiavelli i sin florentinska historia inte bara Florens och Toscanas historia utan i stor utsträckning hela Italiens under en period av tusen år - från romarrikets fall på 400-talet till Lorenzo de Medicis död år 1492. Den präglas av ett...

Paul Enoksson Niccolò Machiavelli

läs mer 

Fursten

Fursten

Sedan furstefamiljen Medici 1494 jagats bort från Florens och republik utropats blev Niccolò Machiavelli högst aktiv politiskt. Han fungerade närmast som utrikesminister för stadsstaten och träffade tidens stora makthavare: Ludvig XII av Frankrike, den tysk-romerske kejsaren...

Paul Enoksson Niccolò Machiavelli

läs mer 

Brev

Machiavelli, Brev

I ett av breven skildrar han hur han skeptiskt lyssnar till Savonarolas botpredikningar, och i ett annat hur han, efter att ha fått lämna sin tjänst som sekreterare i Andra kansliet, vistas på sin lilla lantgård utanför Florens. Han besöker dagligen bykrogen, där han spelar ...

Paul Enoksson Niccolò Machiavelli

läs mer 

Backanterna. Ifigenia i Aulis

Euripides Backanterna Ifigenia i Aulis

De uppfördes först efter författarens död år 406 f. Kr och bildar en effektfull slutpunkt på den klassiska grekiska dramatiken. Med förord och kommentarer av Jan Stolpe. Ingår i serien Atlantis väljer ur världslitteraturen. ...

Euripides

läs mer 

Stechlin

Stechlin

I Theodor Fontanes sista roman möter vi Dubslav von Stechlin, en adelsman som har accepterat att livet har sin gång och att han spelar på sista melodin. Samtidigt ser han sina skyldigheter mot historien, trakten och sitt eget samvete att kapitulera på det rätta sättet för en...

Theodor Fontane

läs mer 

Howards end

Howards End

Romanen Howards End kretsar kring förhållandet mellan två familjer som sinsemellan är väldigt olika. Å ena sidan systrarna Margaret och Helen Schlegel, som uppskattar litteratur, musik och intellektuella samtal, å andra sidan änklingen Henry Wilcox och hans vuxna barn, som s...

Edward Morgan Forster

läs mer 

Artemio Cruz död

Artemio Cruz död

Artemio Cruz vaknar upp ur sin kollaps och försöker minnas vad som hänt. Han ligger i sin säng, man har fört honom hem, han har fruktansvärda smärtor, magen känns som ett främmande föremål, han hör hustrun och dottern tala lågmält med varandra, doktorn är där, han förstår at...

Carlos Fuentes

läs mer 

Hydrans huvud

Hydrans huvud

På ett sjukhus i Mexico City vaknar statstjänstemannen Félix Maldonado upp till en mardröm. Hans ansikte har plastikopererats och man har tagit ifrån honom hans identitet. Någon med hans namn har försökt mörda presidenten och sedan skjutits under flyktförsök. Félix flyr frå...

Carlos Fuentes

läs mer 

Breven om solfläckarna

Breven om solfläckarna

"Breven om solfläckarna" (första upplaga 1613), är Galileos mest personliga verk och ger en nutida läsare möjlighet att på nära håll följa honom som vetenskapsman. Bankiren Marcus Welser i Augsburg inleder brevväxlingen i januari 1612 genom att utbe sig Galileos synpunkter p...

Galileo Galilei

läs mer 

Samtal och matematiska bevis om två nya vetenskaper

Samtal och matematiska bevis

När inkvisitionsdomstolen år 1633 bannlyst ""Dialog om de två världssystemen"" tillbringade Galileo Galilei sina sista år i husarrest i Arcetri nära Florens. Det är nu han skriver sitt kanske mest betydande vetenskapliga verk, ""Samtal och matematiska bevis om två nya vetens...

Galileo Galilei

läs mer 

Den förlorade fadern

Den förlorade fadern

""Jag hade levat som den förlorade sonen och hade som han kommit i nöd. Men när jag likt honom sökte mig hem igen var fadern borta."" Efter många år i Amerika har Gunnar Hòve återvänt till hembygden, trött på sitt materialistiska och innehållslösa liv. Han tycker att han fö...

Arne Garborg

läs mer 

Kirke

Kirke

Giambattista Gellis (1498-1563) berömda dialoger av filosofisk och moralisk karaktär mellan Odysseus och människor som förvandlats till djur av Kirke. Översättning av Paul Enoksson. Kirke ingår i Atlantis klassikerserie....

Giambattista Gelli

läs mer 

Vid Joniska havet

Vid joniska havet

George Gissing (1857-1903) räknades under 1890-talet som en av Englands ledande romanförfattare. Som ung man slog han sig ner i London och kom i nästan ett decennium att leva bland de allra fattigaste, ett hårt liv i oeldade rum med ständig brist på både mat och pengar. Giss...

George Gissing

läs mer 

Väst-östlig divan

Väst-östlig divan

Det var Goethe som myntade begreppet världslitteratur. Visst har hans unge Werther liksom Faust rest världen över, men det är Väst-östlig divan som mest radikalt korsar länders gränser. Diktsamlingen uppstod i den sista stora inspirationsvåg som slog över Goethe, och det var...

J. W. von Goethe

läs mer 

Fantastiska berättelser

Fantastiska berättelser

År 1967 utkom Förberedelser till flykt, elva berättelser i Jorge Luis Borges anda. Fantasteri blandas med lärdom, gärna excentrisk lärdom. Läsaren förflyttas till platser som staden Thorn i Polen och en ö i trakten av Magora. Flera av berättelserna dök snart upp i tid...

Lars Gustafsson

läs mer 

Sigismund

Sigismund

April 1975. Det är tidig vår i Berlin. Det är de där dagarna när allt tycks stå och tveka. Plötsliga regnskurar över staden, som dock själv sänder sin stenkolsrök mot en allt ljusare himmel. Kastanjernas knoppar blir alltmer sprängfyllda för varje dag som går. Det är en vår ...

Lars Gustafsson

läs mer 

På sångens vida vingar

På sångens vida vingar

Med "Sångernas bok", Buch der lieder, som utkom 1827, grundlade den tyske poeten Heinrich Heine (1797-1856) sin berömmelse. Detta ungdomsverk - översatt till alla kulturspråk - fick en ständigt stigande efterfrågan. Tretton upplagor utkom under diktarens livstid. Heines väx...

Heinrich Heine

läs mer 

Gäster från månen och andra berättelser

Gäster från månen

Till de betydande 1900-talsförfattare som har goda utsikter att leva vidare i tidlös aktualitet hör utan tvivel färöingen William Heinesen (1900-1991), ord- och bildkonstnären som svängde sitt trollspö över hemorten Tórshavn och fick denna lilla stad mitt ute i den stora oce...

William Heinesen

läs mer 

Katten Murrs tankar om livet

Katten Murrs tankar om livet
samt fragmentarisk biografi över kapellmästaren Johannes Kreisler i form av slumpvisa makulaturblad

Mot slutet av sitt liv utgav E. T. A. Hoffmann (1776 - 1822), upphovsman till ett ansenligt antal kusliga berättelser med erotik och musik som återkommande ingredienser, en gåtfull och humoristisk roman i två delar. Hans egen hankatt Murr fick ge namn åt verket, vars dominer...

E. T. A. Hoffmann

läs mer 

Himmerlandshistorier

Himmerlands historier

Johannes V. Jensen föddes i den del av Jylland som kallas Himmerland. Där hade han sina rötter, vart han än begav sig på jorden. Själv har han sagt att hela hans författarskap är en beskrivning av Himmerland. Denna bok är ett urval av de otaliga och högst varierande berättel...

Johannes V. Jensen

läs mer 

Livsdagen lång

Livsdagen lång

Det börjar på 800-talet. Immo söker sin käresta Astalda bakom klostermurarna. Men hon försvinner för honom. Han dyker upp under andra namn, Donatus, Donato, Corsant, René de Bresse, under de följande århundradena ständigt på jakt efter kärleken - som även den byter namn, til...

Eyvind Johnson

läs mer 

I salen på Alastalo, I

I salen på Alasto bok 1
En skärgårdsskildring, bok 1

I salen på Alastalo hemman samlades en höstdag 1864 tjugoåtta kustbönder och bondekaptener för att beslyta om bygge av socknens första djupsjöseglare - en tremastad bark - och teckna andelar i företaget. Händelserna i Volter Kilpis väldiga epos utspelar sig under loppet av ...

Volter Kilpi

läs mer 

I salen på Alastalo, II

I salen på Alastalo bok 2
En skärgårdsskildring, bok 2

I salen på Alastalo hemman samlades en höstdag 1864 tjugoåtta kustbönder och bondekaptener för att beslyta om bygge av socknens första djupsjöseglare - en tremastad bark - och teckna andelar i företaget. Händelserna i Volter Kilpis väldiga epos utspelar sig under loppet av ...

Volter Kilpi

läs mer 

Fladdermusvingar och andra noveller

Fladdermusvingar

Att följa spåren bakåt i tiden, att lyssna till tonen ur folkdjupet och hålla liv i samhörighetskänslan - det är det ledande motivet i Hans E. Kincks stora författarskap. I hans berättelser möter vi en säregen blandning av lössläppt humor och innerlig förståelse grundad på ...

Hans E. Kinck

läs mer 

Kaos

Kaos (Lagerkvist)

"Kaos" är skriven 1919. Året innan hade Pär Lagerkvist givit ut en trilogi enaktare med titeln "Den svåra Stunden". Tre år tidigare, 1916, diktsamlingen "Ångest". Tillsammans med Edith Södergrans dikter från samma år blev detta den moderna, orimmade diktens debut i Sverige -...

Pär Lagerkvist

läs mer 

Clavis medicinae duplex

Clavis medicina duplex
(Medicinens tvenne nycklar)

En av Carl von Linnés mest säregna texter, för att inte säga den säregnaste, är Clavis medicinae duplex, "Medicinens tvenne nycklar", utgiven 1766. Eftersom den är på latin, sällsynt och allmänt svårforcerad är det också en av hans mest okända skrifter. Här återges originale...

Carl von Linné

läs mer 

Den poetiska Eddan

Den poetiska Eddan

Den poetiska Eddan kommer nu i Lars Lönnroths nyöversättning, byggd på den senaste forskningen om originalet. Spådomsdikten Völuspá, som siar om världens skapelse, förfall och undergång är utgångspunkten för de berättelser om gudar och hjältar som följer. Tor tar rättmätigt ...

Lars Lönnroth

läs mer 

En opolitisk mans betraktelser

En opolitisk mans betraktelser

Herbert Tingsten påstod en gång att Thomas Manns En opolitisk mans betraktelser var ett "nazistisk verk före nazismen". Sant är att boken, som utkom strax efter första världskriget, aldrig har översatts till svenska och inte till något annat språk heller, förutom japanska. D...

Thomas Mann

läs mer 

Lotusätaren och andra noveller

Lotusätaren

I Somerset Maughams noveller rör sig berättaren lika hemtamt i London och Monte Carlo som i Vladivostok och Petrograd. Handgreppet är inte nytt, men ingen har tidigare nått sådan virtuositet: historien rullas upp av en utomstående berättare, som har sett det mesta och en gån...

William Somerset Maugham

läs mer 

Månen och silverslanten

Månen och silverslanten

"Jag medger att jag aldrig märkte något ovanligt med Charles Strickland i början av vår bekantskap!, säger berättaren i inledningen. Det var när Strickland var börsmäklare i London och levde ett välbärgat borgerligt liv med fru och två barn. Men en dag bryter han upp, lämna...

William Somerset Maugham

läs mer 

Inanna - skymningens drottning

Skymningens drottning

Inanna var den mäktigaste gudinnan i det forntida Sumer. Den sumeriska högkulturen i södra Mesopotamien, nuvarande Irak, blomstrade under perioden 4000 till 2000 f vt. Längs floderna Eufrat och Tigris växte stora städer upp. Den störta staden av dem alla var Uruk, som också ...läs mer 

Essayer. Bok I (Storpocket)

Essayer Bok I_ST

Michel de Montaigne (1533–1592) betraktas som en av renässansens viktigaste filosofer. Han föddes i en familj bestående av jurister och handelsmän, och kom som vuxen att tjänstgöra vid domstolen i Bordeaux. 1580 utkom den första versionen av Essayer, som författats ef...

Michel de Montaigne

läs mer 

Essayer. Bok II (Storpocket)

Essayer Bok II_ST

Med Essayer skapade Michel de Montaigne (1533–1592) inte bara en ny prosagenre, utan odlade även en för sin tid unik stil, som skickligt anpassats till svenskan av Jan Stolpe. Genom personliga anekdoter understryker Montaigne texternas subjektivitet. I den andra delen...

Michel de Montaigne

läs mer 

Essayer. Bok III (Storpocket)

Essayer Bok III_ST

1588 publicerade Michel de Montaigne del tre av Essayer. Det unika tilltal som präglar Bok I och II hade då gått in en ny fas, som präglas av kritisk reflektion och tillbakablickande. Montaignes ordlekar och metaforer har mognat, och det förekommer inte sällan spetsfu...

Michel de Montaigne

läs mer 

Max Havelaar

Max Havelaar
Eller Nederländska handelskompaniets kaffeauktioner

En höstmånad 1859 satt Eduard Douwes dekker, pseudonymen Multatuli, på ett enkelt hotellrum i Bryssel och skrev av sig sin vrede över den behandling han fått som ämbetsman i dåvarande Nederländska Indien. Boken blev en rasande attack på det nederländska kolonialsystemets ut...

Multatuli

läs mer 

Den rätta blandningen

Den rätta blandningen

Amerika - och framför allt New York - i början av seklet. I Madison Square Park sitter Soapy och längtar in i fängelset...I Greenwich Village ligger Johnsy i sin ateljé och väntar på att murgrönans sista blad skall falla...I Harlem klår mr Cassiday upp sin hustru Mame varje...

O. Henry

läs mer 

Hyllning till Katalonien

Hyllning till Katalonien

I decenber 1936 kom George Orwell till Barcelona för att slåss på republikanernas sida i det spanska inbördeskriget. Han ansluter sig till arbetarmilisen och sänds till den arogonska fronten utrustad med ett tyskt mausergevär från 1896! När han efter tre och en halv månad ko...

George Orwell

läs mer 

Nere för räkning i Paris och London

Nere för räkning i Paris och London

Långt före Günter Wallraff och Barbara Ehrenreich gjorde George Orwell socialreportage bland de allra mest utsatta i samhället genom att själv göra sig utsatt. I Nere för räkning i Paris och London redogör han för en litet längre period i Paris, när han antingen är arbetslös...

George Orwell

läs mer 

Min hemlighet

Min hemlighet

Francesco Petrarca (1304-1374), den store italienske humanisten, blev tidigt hyllad för sina lärda verk på latin och innerliga kärleksdikter tillägnade den onåbara Laura. Ryktbarheten nådde sin kulmen när han 1341 lagerkröntes på Capitolium. Trots framgång och hyllningar ha...

Francesco Petrarca

läs mer 

Skrifter, Bok 6

Platon 6

Med Bok 6 avslutar Jan Stolpe sin svenska översättning av Platons samlade skrifter. Utgåvan innehåller nu alla skrifter som har gått under Platons namn. Många av texterna i Bok 6 har aldrig tidigare översatts till svenska. En del av dem är knappast skrivna av Platon själv, u...

Platon Jan Stolpe

läs mer 

Platons skrifter. Bok 1

Platons skrifter bok 1 STORPOCKET

I Jan Stolpes lovordade översättning kommer nu Platons Skrifter: Bok 1 i storpocket. Det finns få texter som har haft lika stort inflytande över det västerländska tänkandet. I den här volymen förekommer bland annat Sokrates försvarstal, där Platon återger sin läromästares ar...

Platon

läs mer 

Platons skrifter. Bok 3

Platons skrifter 3 storpocket
Staten

Den tredje volymen av Platons Skrifter innehåller en enda dialog: Staten, indelad i tio böcker. Det är en av Platons mest lästa skrifter. I Staten diskuterar Platon genom sitt språkrör Sokrates hur ett idealt samhälle bör vara beskaffat - vilka grupper som bör ingå och vilka...

Platon

läs mer 

Platons skrifter. Bok 2

Platons skrifter 2 POD
Menon, Protagoras, Lysis, Charmides, Ion, Menexenos, Euthydemos, Faidros, Kratylos

Bok 2 innehåller nio olika dialoger, varav flera hör till Platons mest berömda och lästa. I Menon hävdar Sokrates att själen är odödlig och att även en okunnig slav äger insikter som han kan återerinra sig. I Protagoras diskuterar Sokrates begreppet dygd. Lysis och Charmide...

Platon Jan Stolpe

läs mer 

Den gudomliga flaskans orakel

Den gudomliga flaskans orakel

I denna den femte och sista boken fortsätter gyckelmakaren Panurgel sin äventyrliga seglats tillsammans med vännerna: pilgrimsfärden till den Gudomliga Flaskans orakel för att få svar på frågan om han bör gifta sig eller ej. När de slutligen når målet och utfört de nödvändig...

François Rabelais

läs mer 

Den märkvärdiga resan till Bacbuc

Den märkvärdiga resan till Bacbuc

I sitt sökande efter svar på frågan om han bö gifta sig eller ej, som påbörjades i tredje boken, startar nu gyckelmakaren Panurge i fjärde delen en färd till den Gudomliga Flaskans orakel. Det är en brokig flotta som seglar ut från Thalassas hamn med Pantagruel och ela hans ...

François Rabelais

läs mer 

Gyckelmakaren Panurge och hans giftasfunderingar

Gyckelmakaren Panurge

1546, efter ett upphåll på tre år, publicerades denna ""den tredje delen om den gode Pantagruels hjältedater och frimodiga yttalanden"". Huvudperson är i själva verket Panurge, Pantagruels trogne följeslagare, som hos olika ""experter"" söker svar på frågan om han bör gifta ...

François Rabelais

läs mer 

Pantagruel de törstigas konung

Pantagruel de törstigas konung

I denna den andra boken i serien om Gargantua och Pantagruel visar Rabelais en djärvhet i tankar och angrepp som kanske i ingen av sina böcker. Till glanspunkterna hör Gargantuas brev till sonen Pantagruel som studerar i Paris, en hymn till renässansens ära med ett helt prog...

François Rabelais

läs mer 

Bildjägaren & andra prosadikter. Anteckningar ur Dagboken

Bildjägaren

Den franske författaren Jules Renard (1864-1910) är mest känd för "Poil de Carotte" (på svenska "Rödtott", 1923), hans skildring av sin olyckliga barndom som också dramatiserats och filmats. Allt han skrev var självupplevt, och hans omsorg om språket och formen var betingad ...

Jules Renard

läs mer 

Judar på vandring

Judar på vandring

Joseph Roths klassiska essä "Judar på vandring" publicerades 1927 i förlagsserien "Berättelser ur verkligheten". Verkligheten är den östeuropeiska judendomen - de kringvandrande handlarna, fromheten, festerna, misären, drömmarna, de öden som väntade de miljoner som begav sig...

Joseph Roth

läs mer 

Kejsarbysten

Kejsarbysten och andra noveller
och andra noveller

Österrikaren Joseph Roth är en mellanformatets mästare, skriver Anders Björnsson i förordet till denna översättningsvolym. Roths noveller följer inget mönster, de slingrar sig, samtidigt biter de sig fast i ett svunnet Europa, det kejserligt-habsburgska, som med 1989 års hän...

Joseph Roth

läs mer 

Julie eller Den nya Héloïse, Bok 2

Julie eller Den nya Heloise bok 2

Rousseaus "Den nya Héloïse" är en av västerlandets klassiska kärleksromaner. Få enskilda verk har haft en sådan betydelse för den moderna tidens uppfattning av kärleken som denna bok. Den utkom första gången 1761, blev genast en succé och trycktes om i oräkneliga upplagor. M...

Jean-Jacques Rousseau Jan Stolpe

läs mer 

Bekännelser. Del 1

Bekännelser Del 1

Den romantiska individualismens heliga urkund har den kallats: Jean-Jacques Rousseaus stora självbiografiska verk Bekännelser. Verket tillkom i olika etapper under fem år, från 1765 och framåt, och efter avbrott och omskrivningar kom det att omfatta tolv delar och skildra Ro...

Jean-Jacques Rousseau

läs mer 

Bekännelser. Del 2

Bekännelser Del 2

Den romantiska individualismens heliga urkund har den kallats: Jean-Jacques Rousseaus stora självbiografiska verk Bekännelser. Verket tillkom i olika etapper under fem år, från 1765 och framåt, och efter avbrott och omskrivningar kom det att omfatta tolv delar och skildra Ro...

Jean-Jacques Rousseau

läs mer 

Hundra noveller

Hundra noveller

Den italienske 1300-talsförfattaren Franco Sacchetti har fått stå i skuggan av Italiens tre litterära förgrundsfigurer: Dante, Petrarca och Boccaccio. För första gången utkommer nu ett fylligt urval av hans noveller i svensk översättning. Här möter en fantastisk skatt av fol...

Franco Sacchetti

läs mer 

Minnen från Ludvig XIV:s hov 1691-1723

Minnen från Ludvig XIVs hov
I urval och översättning samt med förord av Stig Strömholm

På hösten 1691 inträdde den 16-årige adelsmannen Louis de Rouvroy som menig musketör i ett av Ludvig XIV:s båda beridna musketörkompanier. I krigstjänst kvarstod han till 1702. Under de dryga tio åren avancerade Louis i graderna och blev pär och hertig av Frankrike. Han blev...

Saint-Simon

läs mer 

Mitt namn är Aram

Mitt namn är Aram

""Författaren återgår i dessa angenäma minnen till den värld som var Fresno i Kalifornien under åren 1915 till 1925, och till sina närmaste släktingar i den världen under de åren. Det vill säga till den fula lilla staden som innehöll hela den stora komiska världen, och till ...

William Saroyan

läs mer 

Fantasterna

Fantasterna

År 1857 utgav politikern och ämbetsmannen Hans Egede Schack till hälften anonymt den djupt originella utvecklingsromanen ""Phantasterne"", som eftervärlden har kommit att räkna till den danska litteraturens klassiker. Romanen bjuder en kvick lek med litterära former och psyk...

Hans Egede Schack

läs mer 

Källan eller Brevet om fiskaren Markus

Källan (Scott)

Markus är en enkel sörlandsfiskare, fattig och enfaldig i omgivningens ögon. Men det är en barnasinnets enfald. Markus lever sitt liv med öppet sinne och helt i samklang med naturens växlingar till lands och sjöss. Han känner havet och vet fiskens gång. Han strävar med att f...

Gabriel Scott

läs mer 

Köpmannen i Venedig, Mycket väsen för ingenting

Köpmannen i Venedig

I "Köpmannen i Venedig" kretsar handlingen kring en judisk ockrare. Shakespeare tvinnar här intrigens trådar med sedvanlig skicklighet och håller åskådaren/läsaren i oavbruten spänning. Anmärkningvärd är också Shakespeares förmåga att trolla fram italiensk lokalfärg, särskil...

William Shakespeare

läs mer 

Henry IV

Henry IV

William Shakespeares verk "Henry IV" är ett psykologiskt drama i krönikespelets form. Den historiske Henry IV regerade 1399-1413, men Shekespeare har komprimerat skeendet till ett och ett halvt år. Han har framställt en ångestfull och förljugen man, men ändå utan att beröva...

William Shakespeare

läs mer 

Henry V. Julius Caesar

Henry V

"Henry V" är en fortsättning och avslutning på Shakespeares dramer om Rickard II och Henry IV. Englands anfallskrig mot Frankrike i början av 1400-taler utgör ämnet för detta nationalepiska stycke. Här finns flera unika rollkaraktärer , som "Julius Caesar är en mäktig trag...

William Shakespeare

läs mer 

Trettondagsafton. Lika för lika. Slutet gott, allting gott

Trettondagsafton

"Trettondagsafton" har blivit känd för sitt musikaliskt skiftande stämningsinnehåll och sin egenartade tolkbarhet. Större delen av pjäsen rör sig kring en vanmäktig passion. Först och främst i framställningen av triangelförhållandet Viola/Cesario-Orsino-Olivia - ett triangel...

William Shakespeare

läs mer 

Folket i Bihor

Folket i Bihor

Camil Sijaric (1913-1989) intog under många år en ledande roll i det bosnisk-muslimska kulturlivet och har genom sina romaner fått varaktig betydelse. Romanerna gestaltar böndernas vedermödor i de natursköna bergstrakterna i Bihor och de gamla Sarajevogrändernas basarliv. Fo...

Camil Sijaric

läs mer 

Skrifter, Bok 1

Platon bok 1
Sokrates försvarstal, Kriton, Euthyfron, Laches, Den mindre Hippias, Gästabudet, Faidon, Gorgias

Det är sjuttiofem år sedan Platons samlade skrifter översattes till svenska av Claes Lindskog. Nu utkommer första boken av Platons Skrifter i ny översättning från det grekiska originalet av Jan Stolpe. Bok 1 innehåller åtta av de klassiska texterna. I Sokrates för...

Jan Stolpe Platon

läs mer 

Skrifter, Bok 2

Platon bok 2
Menon, Protagoras, Lysis, Charmides, Ion, Menexenos, Euthydemos, Faidros, Kratylos

Den andra boken av planerade sex med Platons samlade skrifter i ny översättning från det grekiska originalet av Jan Stolpe. Bok 2 innehåller nio olika dialoger, varav flera hör till Platons mest berömda och lästa. I Menon hävdar Sokrates att själen är odödlig och att även ...

Jan Stolpe Platon

läs mer 

Julie eller Den nya Héloïse, Bok 1

Julie eller Den nya Heloise bok 1

Rousseaus "Den nya Héloïse" är en av västerlandets klassiska kärleksromaner. Få enskilda verk har haft en sådan betydelse för den moderna tidens uppfattning av kärleken som denna bok. Den utkom första gången 1761, blev genast en succé och trycktes om i oräkneliga upplagor. M...

Jan Stolpe Jean-Jacques Rousseau

läs mer 

Skrifter, Bok 3

Platon 3
Staten

Den tredje volymen av Platons Skrifter innehåller en enda dialog: Staten, indelad i tio böcker. Det är en av Platons mest lästa skrifter. I Staten diskuterar Platon genom sitt språkrör Sokrates hur ett idealt samhälle bör vara beskaffat - vilka grupper som bör ingå och vilka...

Jan Stolpe Platon

läs mer 

Skrifter, Bok 4

Platon 4

Fjärde delen av Jan Stolpes nyöversättning av Platons samtliga verk omfattar sju dialoger, som alla tillhör författarens sena produktion. Flera av dem har en mera fackfilosofisk inriktning än texterna i de tidigare volymerna, och i många av dem kan man också se tydliga tecke...

Jan Stolpe Platon

läs mer 

Skrifter, Bok 5

Platon 5
Minos, Lagarna, Epinomis

Femte och näst sista delen av Jan Stolpes kompletta översättning av Platons skrifter innehåller Platons största skrift, ""Lagarna"", som uppenbarligen är det sista arbete som Platon lade handen vid. Tre äldre män vandrar en stekhet sommardag på Kreta och diskuterar under van...

Jan Stolpe Platon

läs mer 

Brev och småskrifter

Brev och småskrifter

»Den enda hållbara motivering som utgivaren efter långvariga funderingar kan uppleta till stöd för företaget att översätta detta urval av brev och småskrifter är«, skriver Stig Strömholm i sin introduktion till urvalsvolymen, »att han känner sig stå i en drygt sextioårig myc...läs mer 

Essayer. Bok 1

Essayer Bok 1

Michel de Montaigne föddes 1533. Han fick en för tiden modern uppfostran och kom att tjänstgöra vid domstolen i Bordeaux. Han lämnade sin befattning 1570, »led på slavtjänst vid domstol och i offentliga ämbeten«, drog sig tillbaka till sitt bibliotek och började föra bok öve...

Jan Stolpe Michel de Montaigne

läs mer 

Essayer. Bok 2

Essayer Bok 2

Michel de Montaigne föddes 1533. Han fick en för tiden modern uppfostran och kom att tjänstgöra vid domstolen i Bordeaux. Han lämnade sin befattning 1570, »led på slavtjänst vid domstol och i offentliga ämbeten«, drog sig tillbaka till sitt bibliotek och började föra bok öve...

Jan Stolpe Michel de Montaigne

läs mer 

Essayer. Bok 3

Essayer Bok 3

Michel de Montaigne föddes 1533. Han fick en för tiden modern uppfostran och kom att tjänstgöra vid domstolen i Bordeaux. Han lämnade sin befattning 1570, »led på slavtjänst vid domstol och i offentliga ämbeten«, drog sig tillbaka till sitt bibliotek och började föra bok öve...

Jan Stolpe Michel de Montaigne

läs mer 

Berömda filosofers liv och läror

Berömda filosofers liv och läror

Det var detta verk som fick Montaigne att utbrista att han önskade att det i stället för en Laertios hade funnits ett dussin. När Diogenes Laertios under 200-talet e.Kr. sammanställde sin text hade han tillgång till ett rikt material. I hans 84 biografier över kända filoso...läs mer 

Jul i litteraturen

Jul i litteraturen
En klassisk julantologi

Julen kan vara snöskimrande stämningsfull och alldeles underbar. Men den kan också vara tragiskt tårframkallande. I denna generösa antologi kommer många känslor och röster från olika tider till tals. Jodå, Tomten finns med, Julevangeliet och Den lilla flickan med svavelstick...läs mer 

Platons skrifter. Bok 4

Platons skrifter 4 POD
Parmenides, Theaitetos, Sofisten, Statsmannen, Timaios, Kritias, Filebos

Fjärde delen av Jan Stolpes nyöversättning av Platons samtliga verk omfattar sju dialoger, som alla tillhör författarens sena produktion. Flera av dem har en mera fackfilosofisk inriktning än texterna i de tidigare volymerna, och i många av dem kan man också se tydliga tecke...

Jan Stolpe Platon

läs mer 

Platons skrifter. Bok 5

Platons skrifter 5 POD
Minos, Lagarna, Epinomis

Femte och näst sista delen av Jan Stolpes kompletta översättning av Platons skrifter innehåller Platons största skrift, »Lagarna«, som uppenbarligen är det sista arbete som Platon lade handen vid. Tre äldre män vandrar en stekhet sommardag på Kreta och diskuterar under vandr...

Jan Stolpe Platon

läs mer 

Platons skrifter. Bok 6

Platons skrifter 6 POD
Den större Hippias, aAlkibiades 1-2, Hipparchos, Rivalerna, Theages, Kleitofon, Brev, Om det rätta, Om duglighet, Demodokos, Sisyfos, Eryxias, Axiocjos, Definitionser, Halkyon, Epigram

Med Bok 6 avslutar Jan Stolpe sin svenska översättning av Platons samlade skrifter. Utgåvan innehåller nu alla skrifter som har gått under Platons namn. Många av texterna i Bok 6 har aldrig tidigare översatts till svenska. En del av dem är knappast skrivna av Platon själv, u...

Jan Stolpe Platon

läs mer 

Zenos bekännelser

Zenos bekännelser
Ytterligare bekännelser

"Doktorn sa åt mig att inleda mitt arbete med en historisk analys av mitt rökbegär. Skriv! Skriv! Ni skall få se att ni kommer att få en helhetsbild av er sjölv." Och den välbeställde borgaren i Trieste, Zeno Cosini, sätter sig ned med penna och papper, blickar tillbaka på s...

Italo Svevo

läs mer 

Kärlek och vänskap

Plutarchos Kärlek och vänskap
Moralia I

Plutarchos (ca 46-120 e.Kr.) är i Sverige nästan enbart känd som levnadstecknare. Hans parallella biografier över ryktbara greker och romare var från renässansen och framåt länge en självklar del av skolundervisningen och inspirerade Shakespeare till flera dramer. Plutarchos...

Sven-Tage Teodorsson Plutarchos

läs mer 

Levnadsråd

Levnadsråd_ny
Moralia II

I denna del presenteras Plutarchos psykologiska teori på vilken han bygger sin argumentation och sina anvisningar och råd för förbättring av dåliga beteenden. Han hade en orubblig tro på männsikans goda sidor, och moraliserande råd för bot och bättring blandas med hans gansk...

Sven-Tage Teodorsson Plutarchos

läs mer 

Om religion

Om religion
Moralia IV

Plutarchos (ca 46–120 e.Kr.) är en av de mest kända av de antika grekiska författarna. Han var också en av de mest lästa och uppskattade under senantiken och hela medeltiden. Plutarchos var övertygad om gudarnas existens och deras nära relationer till människorna och i den f...

Sven-Tage Teodorsson Plutarchos

läs mer 

I riktning mot begynnelsen

I riktning mot begynnelsen
Prosaberättelser 1931-1953

Ur "Barndomsminnen", en av 31 prosatexter i detta urval: Jag föddes i en stor walesisk industristad i början av första världskriget: en ful, förtjusande stad där den låg krälande, kravlande, förslummad, oplanerad, fuskbyggd, med prudentliga förorter längs en långsträckt oc...

Dylan Thomas

läs mer 

Om demokratin i Amerika, Bok 2

Om demokratin i Amerika bok 2

Få böcker har spelat en så viktig roll i samhällsdebatten som Om demokratin i Amerika, utkommen i två volymer 1835-1840. Det var den första klara sammanfattningen av liberalismens idéer och gjorde författaren världsberömd. Alexis de Tocqueville gjorde 1831, på sin re...

Alexis de Tocqueville

läs mer 

Om demokratin i Amerika, Bok 1

Om demokratin i Amerika bok 1

Få böcker har spelat en så viktig roll i samhällsdebatten som Om demokratin i Amerika, utkommen i två volymer 1835-1840. Det var den första klara sammanfattningen av liberalismens idéer och gjorde författaren världsberömd. Alexis de Tocqueville gjorde 1831, på sin re...

Alexis de Tocqueville

läs mer 

Minnen

Minnen (Toqueville)

Efter Om demokratin i Amerika skrev Tocqueville (1805–1859) sina memoarer, som nu publiceras på svenska för första gången. Översättning av Per Magnus Kjellström. Minnen ingår i Atlantis klassikerserie....

Alexis de Tocqueville

läs mer 

Kreutzersonaten

Kreutzer sonaten

När Lev Tolstoj utgav romanen "Kreutzersonaten "1890 väckte den stor uppståndelse och livlig debatt. Läkarna reagerade kraftigt på Tolstojs anklagelser. Den ortodoxa kyrkan tog allvarligt avstånd från författarens idéer om äktenskapet och den köttsliga kärleken. "Kreutzerso...

Lev Tolstoj

läs mer 

Dödsskeppet

Dödsskeppet

Efter en natt med en glädjeflicka i Antwerpen blir en amerikansk sjöman akterseglad. Han står utan sjömansbok, pass och pengar. Myndigheterna i Europa driver honom från land till land - en man utan identitetspapper finns inte för dem. Men på dödsskeppet Yorrikke frågar man ...

Bruno Traven

läs mer 

Självbiografi

Självbiografi VIco

Giambattista Vico (1668-1744) betraktas inte endast som Italiens främste filosof utan även som grundläggare av den moderna historiefilosofin. Ett länge förbisett verk av Vico, "Autobiografia", självbiografin, har på senare tid tilldragit sig allt större intresse och är av ce...

Giambattista Vico

läs mer 

Filosofiskt ficklexikon

Filosofisk ficklexikon

I sin kamp för tolerans och upplysning och mot fanatism ville Voltaire göra en lätthanterlig uppslagsbok med korta, snärtiga artiklar. Det blev "Filosofiskt ficklexikon". Alla de problem som sysselsatte honom genom åren passerar revy och han säger sin mening, fränt och ogen...

Voltaire

läs mer 

Candide

Candide (Bibliofil)
eller optimismen

Numrerad bibliofilupplaga i 150 exemplar. Med en signerad trägravyr av Nalle Werner tryckt direkt från originalstocken. Candide (den uppriktige) råkar ut för praktiskt taget allt ont, hemskt och fasansfullt som kan hända en människa, men han förlorar aldrig sin optimism....

Voltaire

läs mer 

Monsieur Chabres skaldjur

Monsieur Chabres skaldjur och andra berättelser
och andra berättelser

Émile Zola (1840-1902) är mest känd för sina tunga naturalistiska romaner. Men i den här boken visar den franske författaren upp en helt annan sida av sin litterära förmåga. Han överraskar med charmfulla och underhållande noveller. Med humor och satir målar Zola upp ett rik...

Émile Zola

läs mer 

Citadell

Citadell

Antoine de Saint-Exupéry är Frankrikes mest uppburne 1900-talsförfattare, ryktbar för sina flygromaner och för en magiskt skimrande klassiker för alla åldrar, Lille prinsen. Författaren var äventyrare och existensfilosof. Han tillhörde pionjärerna som postflygare i Afrika oc...

Antoine de Saint-Exupéry

läs mer 

Madame de Sévignés brev

Madame de Sevignes brev
Urval och översättning: Arne Melberg

Madame de Sevignés berömda brev tillhör världslitteraturen men har inte givits ut på svenska sedan 1940-talet. Nu kommer ett urval i ny översättning av Arne Melberg. Under tjugofem år mellan 1671 och 1696 skrev Mme de Sevigné två långa brev i veckan till sin dotter som under...läs mer 

Melankolins anatomi

Melankolins anatomi
»Den bästa bok som någonsin skrivits« The Guardian

Robert Burton (1577–1640) arbetade hela sitt liv på ett enda verk: The Anatomy of Melancholy. Det blev 1 300 sidor som sedan dess kommit i otaliga nyutgåvor och anses vara ett av de viktigaste verken i den engelska traditionen. Nu ges den för första gången ut på svenska. Arn...läs mer