Våra författare

Thomas Browne

Browne, Thomas MÅLNING Joan Carlile

När Thomas Browne 1635 skrev ner sina tankar om kärleken till Gud och medmänniskorna i "Religio Medici", hade han öppnat en läkarpraktik i Norwich.
Dessförinnan hade han tillbringat flera år med studier på kontinenten. Han hade ägnat sig åt anatomi i Montpellier, kirurgi i Padua och farmakologi i Leiden, där han också förvärvat sin doktorsgrad. Grunden för dessa studier hade lagts vid Winchester College och i Oxford, där han 1929 blivit Master of Arts. I femton år hade han då som obligatorium i sin läsning haft de grekiska och romerska auktorerna, främst Aristoteles, Cicero och Seneca, senare läkarna Hippokrates och Galenos. Av eget intresse, och med hjälp av de språkkunskaper han skaffat sig utomlands, läste han Rabelais, du Bellay, Dante, Paracelsus och sannolikt Montaigne.

Böcker


Religio Medici