Våra författare

Thomas Browne

Browne, Thomas MÅLNING Joan Carlile

När Thomas Browne 1635 skrev ner sina tankar om kärleken till Gud och medmänniskorna i "Religio Medici", hade han öppnat en läkarpraktik i Norwich.
Dessförinnan hade han tillbringat flera år med studier på kontinenten. Han hade ägnat sig åt anatomi i Montpellier, kirurgi i Padua och farmakologi i Leiden, där han också förvärvat sin doktorsgrad. Grunden för dessa studier hade lagts vid Winchester College och i Oxford, där han 1929 blivit Master of Arts. I femton år hade han då som obligatorium i sin läsning haft de grekiska och romerska auktorerna, främst Aristoteles, Cicero och Seneca, senare läkarna Hippokrates och Galenos. Av eget intresse, och med hjälp av de språkkunskaper han skaffat sig utomlands, läste han Rabelais, du Bellay, Dante, Paracelsus och sannolikt Montaigne.

Pressklipp

» Browne har jämnat vägen för alla författare av psykologiska romaner, självbiografier, självbekännelser, för alla som på något vis sysslar med att utforska vårt märkliga inre liv. « Virginia Woolf

”'Gravurnor' är även full av modernt klingande iakttagelser, till exempel: 'Ingenting har fått människor att förlora förståndet lika mycket som religionen.' Andra frågor som väcks i essän kommer nog aldrig att få något tillförlitligt svar, exempelvis vilken sång sirenerna sjöng för Odysseus i 'Odysséen'. Det gör ingenting. Det gör bara "Gravurnor" ännu mer fascinerande.” Svenska Dagbladet

Böcker


Religio Medici
 
Gravurnor