Våra författare

Albert Dam

"Albert Dam (1880-1972) föddes i Fruerings socken, Århus, och tillbringade uppväxtåren på sin faders gård. Han lärde grundligt känna det gammeldags bondelivet.
Han tog studenten i Horsens år 1900 och kom därefter till Köpenhamn för några års studier. Han stannade ett antal år i Köpenhamn där han försörjde sig på litterär och journalistisk verksamhet. Han gav ut några böcker som inte väckte någon uppmärksamhet och återvände så småningom för gott till Jylland. Han gifte sig och drev ända till 1937 ett konditori i Kjellrup. Det var först på 50- och 60-talen som hans litterära produktion återupptogs och han nådde en bredare publik.

Böcker


Morfars by