Våra författare

Galileo Galilei

Klicka för större bild - Galilei, Galileo

"Galileo Galilei, 1564-1642, var italiensk matematiker, fysiker och astronom. Professor i matematik i Pisa 1589, i Padua 1592, hovmatematiker i Florens 1610.
Han kan sägas inleda den moderna utvecklingen inom naturvetenskapen, ty han var en av de första som bedrev forskning genom systematiskt genomförda försök, och genom honom fick fysiken sitt experimentella och matematiska arbetssätt. Han företrädde Kopernikus lära att solen - inte jorden - var det då kända världsalltets medelpunkt. Han hamnade inför inkvisitionsdomstolen för denna ståndpunkt.

Böcker


Samtal och matematiska bevis om två nya vetenskaper
 
Breven om solfläckarna