Våra författare

Johannes V. Jensen

Klicka för större bild - Jensen, Johannes Vilhelm

"Johannes V. Jensen (1873-1950) föddes i Farsø. Hans far var distriktsveterinär och det var meningen att sonen skulle bli läkare. Han studerade också ett par år i Köpenhamn under torftiga ekonomiska villkor och började skriva för att försörja sig. Rätt snart bröt han sina studier för att verkligen bli författare. Han debuterade 23 år gammal och kallades det nya hoppet i dansk litteratur.
Av hans verk kommer eftervärlden att framförallt minnas "Himmerlandshistorier" och "Myter", som är påfallande moderna och i klass med det bästa i världslitteraturen.
Jensen fick Nobelpriset i litteratur 1944.

Böcker


Himmerlandshistorier