Våra författare

James Joyce

"James Joyce föddes i Dublin den 2 februari 1882. Han var det äldsta av de tio barnen i en familj som efter några goda år, då fadern ännu var delägare i en whiskyfirma, stegvis men obönhörligt förföll till fattigdom.
Medan fadern ännu var en välbeställd man skickade han sin äldste son till en av de bästa internatskolor som fanns på Irland. Efter några år, då familjen inte längre hade råd med de dyra terminsavgifterna, fick den osedvanligt begåvade eleven gå kvar på dispens. Två år i red, 1897 och 1898, fick Joyce ett ärorikt pris för att i sin årskurs ha skrivit den bästa engelska uppsatsen i hela nationen. Efter språkstudier på universitetet i Dublin bröt Joyce, tjugo år gammal, upp från Irland och flyttade till Paris. Han debuterade 1907 med diktsamlingen "Chamber Music". "Dubliners" kom 1914.