Våra författare

Volter Kilpi

"Folket i Gustavs socken i sydvästra Finland drev sjöfart sedan decennier, med jakter och galeaser på Stockholm, med skonare och briggar på avlägsnare östersjöhamnar.
Detta var Volter Kilpis barndomsmiljö. Hans far David Ericsson förde ett av de sista barkskeppen. Många släktingar, grannar och familjebekanta var partredare, skeppsbyggare, sjöfolk. Själv valde han inte den banan, utan studerade litteratur, blev magister och biblioteksman. Författare förstod han tidigt att han var, men också att vad han ville skriva aldrig kunde bidra till hans försörjning.
Volter Kilpi (1874-1939) har kallats en "Proust i hemvävd vadmal eller Joyce i salen på en stor finsk gård". Han är en författare av den digniteten, och sent omsider har han uppnått den litterära berömmelse som han inte fick uppleva under sin livstid. I Thomas Warburton har Kilpi fått en översättare som är honom värdig.

Böcker


I salen på Alastalo, II
 
Nio brev till en förståelsefull förläggare
 
I salen på Alastalo, I