Våra författare

Alexis Kivi

"Alexis Kivi (1834-1872) är pseydonym för Alexis Stenvall. Hans modersmål var finska, men han stiftade tidigt bekantskap med svenskan och redan som student var han tvåspråkig. Fadern var byskräddare i Palojoki by i Nurmijärvi socken och modern var smedsdotter från grannsocknen.
Alexis skickades som tolvåring till Helsingfors för att gå i skola. Han slet sig igenom det mesta av högre elementarskolan, slutade på grund av fattigdom, men till studenten lästre han vidare privat och klarade den omsider vid 23 års ålder.
Efter ett strapatsrikt liv präglat av fattigdom, sprit och psykisk sjukdom dog han bara 38 år gammal på årets sista dag 1872.

Böcker


Ljunglandet och andra dikter