Våra böcker

Ämnesvis - Memoarer & biografier

Albert Edelfelt och Ryssland

Albert Edelfelt och Ryssland
Brev från åren 1875-1905

Konstnären Albert Edelfelt var en flitig brevskrivare och har efterlämnat en stor samling med brev från Finland, Paris och S:t Petersburg. I denna bok återges brev i vilka hans förhållande till Ryssland står i blickpunkten.
Edelfelt, som tidigare betraktats som den patri...läs mer 

Register till bröderna von Wrights dagböcker

Register till Wrights dagböcker
Gemensamt för dagboksdelarna I-VI

Sammanställda av Anto Leikola, Juhani Lokki Torsten Sjternberg och Johan Ulfvens
Volymen innehåller gemensamma register till Konstnärsbröderna von Wrights dagböcker 1-6. Registren omfattar personer, ortnamn, offentliga byggnader och platser, föreningar och sällskap samt f...läs mer 

Biografiskt lexikon för Finland. Del I

Biografiskt lexicon 1
Svenska tiden

Biografier över personer ur Finlands historia har samlats i detta personhistoriska verk. Tidsspannet i del 1 sträcker sig från 1100-talet och Sankt Henrik till personerna bakom hjältarna i Fänrik Ståls sägner, och omfattar alltså den tid Finland var en del av det svenska rik...läs mer 

Gunnar de Frumerie

Gunnar (– vänner berättar)
Vänner berättar

En vänbok till Gunnar de Frumeries minne utgiven till 100-årsdagen av hans födelse. Han var inte bara en av 1900-talets mest betydande svenska tonsättare utan också en medmänniska med en stor vänkrets, där han är mycket saknad. I boken tecknar många av hans vänner sina minne...läs mer 

Biografiskt lexikon för Finland. Del 2

Biografiskt lexicon 2
Ryska tiden

Biografier över personer ur Finlands historia har samlats i detta personhistoriska verk. Tidsepoken bandet omspänner är 1800-talet fram till Finlands självständighet 1917. Här finns artiklar såväl om den berömde polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld som om gymnastikpionjäre...läs mer 

Gör inga dumheter medan jag är död!

Gör inga dumheter medan jag är död
Memoar

Boken ger nya avslöjanden om den första valsegern mot socialdemokratin 1976 och dragkampen om kärnkraften - samt om avhoppet till diktvärlden och Filmhuset. Öppen skildring av förälskelser och personliga tragedier, av uppgörelsen med Palmes utrikespolitik och driften med Bo...

Per Ahlmark

läs mer 

Johan Ekeblad - vår man i 1600-talet

Johan Ekeblad vår man

Johan Ekeblad, som levde mellan 1629 och 1697, är en av våra allra yppersta brevskrivare. Han var lärd och språkkunnig men det tynger inte hans brev, som har omedelbarhetens charm och humorns grundton. Från sin position som hovman hos drottning Kristina och senare Hedvig Ele...

Sture Allén

läs mer 

Dr Kissinger och världshistorien

Dr Kissinger och världshistorien

Få amerikanska politiker är lika berömda och omstridda som Henry Kissinger. Han var ansvarig för bombningarna av Kambodja men också för att USA förbättrade relationerna till Kina och Sovjetunionen. Han fick Nobels fredspris men anklagades också för att vara en cyniker som ha...

David Andersson

läs mer 

Krig, kvinnor och gud

Krig kvinnor och gud POCKET
En biografi om Barbro Alving

Jag vill ut, bekände den unga Barbro Alving. Reporternerverna nystade sig vid varje ny krishärd i världen. Hon sökte äventyr och ära. Signaturen Bang (1909-1987), också berömd som "Käringen mot strömmen", blev känd redan i tjugoårsåldern som reporter på Dagens Nyheter. Henn...

Beata Arnborg

läs mer 

Kerstin Thorvall

Kerstin Thorvall
Uppror i skärt och svart

Hon blev när hon debuterade som skönlitterär författare smädad, skandalomsusad. Senare har hon omvärderats och tillhör nu 1900-talets banbrytare. Hon var utbildad modetecknare och räknas till de främsta, hon skrev älskade barn- och ungdomsböcker och var en flitig kåsör och ...

Beata Arnborg

läs mer 

Kerstin Thorvall (pocket)

Kerstin Thorvall POCKET
Uppror i skärt och svart

Hon blev när hon debuterade som skönlitterär författare smädad, skandalomsusad. Senare har hon omvärderats och tillhör nu 1900-talets banbrytare. Hon var utbildad modetecknare och räknas till de främsta, hon skrev älskade barn- och ungdomsböcker och var en flitig kåsör och ...

Beata Arnborg

läs mer 

Olof Rudbeck

Olof Rudbeck

I Olof Rudbeck d.ä. (1630-1702), naturforskare och fornforskare, fann Per Daniel Amadeus Atterbom en av vårt lands största poeter, en oförskräckt drömmare vars Atlantica han läste som en arkeologisk roman av största lyriska halt. Hos Rudbeck mötte han också en själsfrände...

Per Daniel Amadeus Atterbom

läs mer 

Oscar Montelius

Oscar Montelius
Om tidens återkomster och kulturens vandringar

För hundra år sedan var riksantikvarien Oscar Montelius en välkänd forskare och kulturpersonlighet. Genom långa resor studerade han bronsålderns fynd i Europa och utarbetade i slutet av 1800-talet en metod för tidsbestämning av föremål från tider före skriften. Han återskapa...

Evert Baudou

läs mer 

Ingvar Lidholm

Ingvar Lidholm

"Det är helt enkelt förbluffande att på våra luftstreck finna en ungdom som visar sig vara en så osedvanligt kunnig och vad uppfinning beträffar fantasifullt rik musikernatur" skrev kritikern och tonsättaren Gösta Nystroem om den 24-årige Ingvar Lidholm 1945. Genom sextio år...

Göran Bergendal

läs mer 

Hjalmar Söderberg

Hjalmar Söderberg

Bo Bergman och Hjalmar Söderberg delade en livslång vänskap. Även som författare stod de varandra nära i skildrandet av den mänskliga existensen som oavlåtligt ödesbunden och styrd av tvingande makter. I den särpräglade ensamhet som vidlådde dem båda blev de varandras ständi...

Bo Bergman

läs mer 

Stina Piper

Stina Piper
Grevinna i 1700-talets Sverige

Stina Pipers man Erik Brahe avrättades 1756. Greve Brahe hade dömts till döden för delaktighet i kungaparets revoltförsök mot det rådande ständerväldet. Stina stod ensam med två små grevar att fostra och stora egendomar att förvalta. Hon tycks snabbt ha torkat tårarna och t...

Carin Bergström

läs mer 

Självständig prinsessa

Självständig prinsessa
Sophia Albertina 1753-1829

På Utrikesdepartementets byggnad vid Gustav Adolfs torg i Stockholm står med stora bokstäver SOPHIA ALBERTINA AEDIFICAVIT, vilket syftar på att det var prinsessan Sophia Albertina som lät uppföra det så kallade Arvfurstens palats på 1780-talet. Prinsessan fick se sin bror Gu...

Carin Bergström

läs mer 

En liten skrift till Dantes lov

En liten skrift om Dantens hov

Giovanni Boccaccios Trattatello in laude di Dante (En liten skrift till Dantes lov) är inte bara den första biografin över Dante utan fortfarande en fascinerande introduktion till honom och hans verk. Boccaccio tecknar en levande och nyanserad bild av Dante, både som människ...

Giovanni Boccaccio

läs mer 

Hilding Rosenberg

Hilding Rosenberg

Den svenska musikhistoriens mest beryktade recension publicerades 1923. Wilhelm Peterson-Berger skrev om musiker som uppträdde som "fyra förrymda konradsbergare, där de med nit och stiltrohet återge en femtes barbariska nattomtöcknade fantasier..." Dessa ord och en mängd and...

Per Olov Broman

läs mer 

Sven-David Sandström

Sven-David Sandström

Omdömena om Sven-David Sandströms musik har varit många under de runt femtio år som han varit verksam som tonsättare. Han har beskrivits som kontroversiell och chockerande men också som naiv och gripande. Kolleger har kallat honom avfälling. Storslagna verk som rek...

Per F. Broman

läs mer 

Dantestudier

Dantestudier

Carl Wilhelm Böttiger (1807–1878), poet, lingvist och litteraturhistoriker, återvände ständigt till Dante och ägnade årtionden åt studiet av dennes liv och verk, då särskilt Den gudomliga komedin. Böttigers föreläsningar i ämnet var omvittnat entusiasmerande och djups...

Carl Wilhelm Böttiger

läs mer 

Bara ett öfverskott af lif

Bara ett öfverskott af lifv
En biografi om Frida Stéenhoff (1865-1945)

Frida Stéenhoff var en uppmärksammad dramatiker och intellektuell i det tidiga 1900-talet. Hon tog upp frågor som var tabubelagda såväl i kvinnorörelsen som i offentligheten som helhet. År 1903 introducerade hon begreppet feminism i svensk debatt. Genom att fokusera på frågo...

Christina Carlsson Wetterberg

läs mer 

Havet, handeln och nationen

Havet, handeln, nationen
Släkten Donner i Finland 1690-1945

En fascinerande släktsaga från Jochim Donners ankomst till den svensk staden Nyen (nu Sankt Petersburg) på 1600-talet och fram till dramatiken under andra världskriget. De äldsta generationerna var handelsmän i Österbotten, med tiden blev Donners en av landets främsta kultur...

Julia Dahlberg Joachim Mickwitz

läs mer 

Louis De Geer 1587-1652, I-II

Louis de Geer
Hans lif och verk

År 1923 utkom E. W. Dahlgrens monumentala verk "Louis De Geer 1587-1652". Det trycktes i endast 300 exemplar och har länge varit en mycket eftersökt bok. Till 350-årsminnet av Louis De Geers död anordnades ett stort internationellt symposium, och samtidigt utkom åter Dahlgre...

E. W. Dahlgren

läs mer 

Anteckningar om Mannerheim

Anteckningar om Mannerheim

"Att följa Mannerheim är att jaga en skugga eller ett fotografi som långsamt förlorar sina färger", inleder Jörn Donner sin bok om Finlands mesta ryktbara personlighet, den gåtfulle fältmarskalken som ledde landet under tre krig. Mannerheims gloria bleknar inte, även om h...

Jörn Donner

läs mer 

Den tyske officerens hustru

Den tyske officerens hustru
En judinnas överlevnad i Nazityskland

Med hjälp av en väninna vars identitet hon övertog flydde hon till München. Där träffar hon en tysk officer och nazist som blir kär i henne. Trots att Edith till sist berättar att hon är judinna gifter de sig och han hjälper till att hålla hennes identitet hemlig. Denna sann...

Susan Dworkin Edith Hahn Beer

läs mer 

Emil Sjögren

Emil Sjögren

"Det finns ej make!" "Sveriges förste tonpoet." Vid förra sekelskiftet var Emil Sjögren allmänt betraktad som landets främste tonsättare.
Hans verk sträcker sig från solo- och körsånger och verk för orgel och piano, till kammarmusik, framförallt de fem violinsonaterna, av...

Anders Edling

läs mer 

Hakon Swenson

Hakon Swenson – mannen bakom ICA
Mannen bakom ICA

Det är den 30 maj 1932 och Hakon Swenson förbereder sig för Hakonbolagets stämma på Stadshotellet i Västerås. Det är nu han skall förverkliga sin idé om handlarnas egen inköpscentral. Men det finns konkurrerande grossister som engagerat en aktieägare för att stoppa honom. Ha...

Björn Edsta

läs mer 

Koder och kromosomer

Textlängden hos människans alla kromosomer motsvarar innehållet i 10 000 böcker av samma omfång som forskaren och professorn Jan-Erik Edströms "Funderingar och forskerier kring koder och kromosomer". Den obegripligt stora mängden informationsenheter är förpackad i en cellkär...

Jan-Erik Edström

läs mer 

Brev

Machiavelli, Brev

I ett av breven skildrar han hur han skeptiskt lyssnar till Savonarolas botpredikningar, och i ett annat hur han, efter att ha fått lämna sin tjänst som sekreterare i Andra kansliet, vistas på sin lilla lantgård utanför Florens. Han besöker dagligen bykrogen, där han spelar ...

Paul Enoksson Niccolò Machiavelli

läs mer 

Rudbeck 1630-1702

Rudbeck
Liv, lärdom, dröm i barockens Sverige

Olof Rudbeck d.ä. är en av den svenska barocktidens intressantaste och mest mångsidiga gestalter. Sin största vetenskapliga insats gjorde han redan som student genom upptäckten av lymfkärlssystemet. Efter studier i Nederländerna återvände han till Sverige, där han år 1660 b...

Gunnar Eriksson

läs mer 

Karolinen Magnus Stenbock

Karolinen Magnus Stenbock

Magnus Stenbock (1665-1717) blev officer och avancerade snabbt i graderna under stora nordiska kriget. Han kämpade tappert vid Narva, Düna och Kliszow och anförtroddes hela den svenska arméns försörjning under Karl XII:s krig i Polen. 1707 blev han guvernör i Skåne och förde...

Ingvar Eriksson

läs mer 

Kungen av Birka

Kungen av Birka NY
Hjalmar Stolpe – arkeolog och etnograf

Hjalmar Stolpe, arkeolog, etnograf och pionjär var karismatisk och rikt begåvad, en banbrytande forskare som, förstås fick fiender. Riksantikvarien Bror Emil Hildebrand försökte tvinga bort honom från hans utgrävningar på Birka. Och när Stolpe ville skapa ett etnografiskt mu...

Bo G Eriksson

läs mer 

Nio jazzliv

Nio Jazzliv

De nitton texter om jazz som här förts samman kring nio musiker har med ett undantag inte tidigare funnits på svenska. Musikerna var alla verksamma under det jazzmusikaliskt så dynamiska 1950-talet. Syftet med antologin är dock inte att lansera just dessa musiker som jazzens...

Bo Everling (red.) Rolf Yrlid (red.)

läs mer 

Torgny Segerstedt (pocket)

Torgny Segerstedt

Torgny Segerstedt var en opinionsbildare, som före och under andra världskriget aldrig dagtingade med sitt samvete och som oförtröttligt stod det onda emot. Han var en motståndsman och ett moraliskt föredöme när han i skuggan av naziststöveln hävdade att alla folk har rätt t...

Kenne Fant

läs mer 

Hemingway - en betraktelse

Hemingway – en betraktelse

För femtio år sedan tog Ernest Hemingway sitt liv i den lilla staden Ketchum i Idaho i USA. Han ligger begravd på Ketchum cemetery bredvid sin fjärde och sista hustru Mary. Hemingway gjorde sig känd som författare och krigskorrespondent och som fiskare och jägare och som tj...

Nils Erik Forsgård

läs mer 

Prousts överrock

Prousts overrock
Den sanna historien om en litterär passion

»Det här är en bok i precis min stil. I La Bohèmes anda, en fantastisk aria till en rock.« Patti Smith »En sällsynt och underbart skriven litterär gåta som är lika hjärtknipande som spännande.« Michael Ondaatje Lorenza Foschini är prisbelönt författare, journalist oc...

Lorenza Foschini

läs mer 

Ivar Arosenius

Ivar arosenius

Generationer av svenskar har som barn lärt känna och älska Ivar Arosenius tack vare "Kattresan", sagoserien som han gjorde för sin dotter "Lillan". Konstnärens tidiga verk, till exempel de som kom till under hans bohemperiod, återstår däremot att upptäcka. Uppväxten i en bor...

Björn Fredlund

läs mer 

Rosettastenens förste tolkare

Rosettastenens förste tolkare
Johan David Åkerblads liv i Orienten och Europa

Rosettastenen upptäcktes i samband med den franska arméns invasion av Egypten 1798–99. Stenen var graverad med text på tre olika skrivsätt: överst hieroglyfer, underst grekiska och i mitten ett okänt språk. Johan David Åkerblad blev den förste att urskilja ord i Rosettastene...

Thomasson Fredrik

läs mer 

Abraham Niclas Clevberg-Edelcrantz

Abraham Niclas Clewberg-Edelcrantz

Gierows bok om Abraham Niclas Clewberg (senare adlad Edelcrantz) är en berättelse om en karriärists uppgång och fall. Clewberg betraktades som en av de mest lovande i sin generation - han var bland annat nära vän med poeten Kellgren, och ansågs av många vara den mer begåvade...

Karl Ragnar Gierow

läs mer 

Mästersångaren från Västerås: Set Svanholm

Mästersångare

Set Svanholm är idag ihågkommen som en av våra främsta Wagnersångare och en dynamisk operachef. Det som många inte känner till är att han var en av de svenska sångare som var flitigast representerad i Tredje Riket. Han firade triumfer på de tyska operascenerna men medverkad...

Daniele D. Godor Marie-Louise Rodén

läs mer 

Prospero

Försök till självporträtt

Paavo Haavikko intar en central position i finsk litteratur och i Finlands kulturella liv. I dessa ""försök till självporträtt"" handlar första delen om barndomen och familjen, medan det i den andra är affärsmannen som kommer till tals. Men affärslivet speglar genom en filo...

Paavo Haavikko

läs mer 

Carl Snoilsky

Carl Snoilsky

Per Hallström kände sig som en främmande fågel i sin samtids litterära och politiska klimat. Tillflykt fann han, redan från unga år, i böckernas värld; då gärna i fjärran trakter och tider. I hans minnesteckning över Carl Snoilsky anar man att han hos den stundtals vemodige ...

Per Hallström

läs mer 

Margaretha Krook

Margaretha Krook
Drottningen av skrattet och gråten

»Låt flickan hållas.« Pappa majorens tilltro till Margaretha var kanske det viktigaste arvet, sedan släktförmögenheten gått upp i rök. Till en början fick Margaretha Krook spela ragata och skurtant, men med åren blev hon allt vackrare och rollerna alltmer mångfacetterade. F...

Astrid Hasselrot

läs mer 

Sanningen, inget annat än sanningen

Sanningen inget annat än sanningen
Sex decennier ur Alva och Gunnar Myrdals liv

Nobelpristagaren Alva Myrdal drömde en gång om att skriva den nakna, oförblommerade kommentaren till sitt liv. Tillsammans med sin man Gunnar, även han Nobelpristagare, gjorde hon det - i sina brev, de texter de ständigt sände till varandra under sex decennier. Den 1 januari...

Hans Hederberg

läs mer 

Ernst och Friedrich Georg Jünger

Ernst och Friedrich George Jünger
Två bröder, ett århundrade

Bröderna Ernst och Friedrich Georg Jünger var samtidsvittnen som iakttog, uttydde och kommenterade 1900-talet i dess olika faser och händelseförlopp. Bådas liv och verk utgör i mångt och mycket en löpande kommentar till det gångna århundradet. Ernst Jünger är idag den mera k...

Carl-Göran Heidegren

läs mer 

Lars Johan Werle

Lars Johan Werle

Ett tonsättarpuzzle har Ingemar von Heijne velat lägga i sin bok. Bilden som efterhand framträder ska föreställa Lars Johan Werle. Puzzlet är lagt med Werles intervjusvar i olika medier. Vänner kommer också till tals i boken.
Lars Johan Werle började som swingpjatt i Br...

Ingemar von Heijne

läs mer 

Hedvig Elisabeth Charlotte

Hedvig elisabeth Charlotte NYbild
Hertiginna vid det gustavianska hovet

I en hemlig journal porträtterade Hertiginnan Charlotte hovet, och hon utnyttjade sin ställning för att hjälpa fram sina vänner till uppdrag och ämbeten. När Gustaf III startade ett krig mot Ryssland och ville stärka enväldet under riksdagen 1789, beslöt hon att agera för a...

My Hellsing

läs mer 

Dagboken

Dagboken (Hillarp)
I urval av Birgitta Holm

Rut Hillarps dagbok skrevs under tider av passion. För henne själv innebar den grundvalen i hennes liv, "det som jag är och åstadkommer", och i förhållande till de närmaste medtävlarna visade hon en berättigad självkänsla. "Där ligger Ernst Ahlgren i lä" skriver hon, eller a...

Rut Hillarp

läs mer 

Inte med oss

Inte med oss
En biografi om Leonie och Walter Frankenstein

"Inte med oss" är en osannolik men sann berättelse om en judisk familjs öde i Nazityskland. Leonie och Walter Frankenstein valde att gå under jord när de 1943 skulle deporteras till koncentrationsläger. Därefter befann de sig på flykt, från gömställe till gömställe, utan ide...

Klaus Hillenbrand

läs mer 

Helene Schjerfbeck

Helene Schjerfbeck. Och jag målar ändå
Och jag målar ändå Brev till Maria Wiik 1907-1928

Lena Holger har läst, valt, tematiserat och kommenterat långt över hundra brev från Helene Schjerfbeck till vännen och konstnärskollegan Maria Wiik. Det är första gången ett stort antal av Schjerfbecks brev publiceras samtidigt. Breven är skrivna åren 1907-1928, under en om...

Lena Holger

läs mer 

Rut Hillarp. Poet och erotiskt geni

Rut Hillarp

Rut Hillarp var en av våra stora lyriker, som modernistisk kärlekspoet utan motstycke. Också som fotograf var hon nyskapande med de suggestiva dubbelkopieringarna i sina sena dikt-bildsamlingar, och med den poetiska "De vita händerna" skrevs historia inom svensk experimentfi...

Birgitta Holm

läs mer 

Alldeles hemlikt

Alldeles hemlikt
Georg August Wallins Egypten 1843-1845

Georg August Wallin (1811-1852) var en av Finlands mest framstående vetenskapsmän och forskningsresande under mitten av 1800-talet, och tack vare sina banbrytande insatser inom arabisk filologi blev han känd i de vetenskapliga kretsarna i hela Europa. Under åren 18431845 gjo...

Sofia Häggman

läs mer 

Vägen till landet som icke är

Vägen till landet som icke är
En essä om Edith Södergran och Rudolf Steiner

Idéhistorikern Jan Häll ger i ""Vägen till landet som icke är"" en ny bild av Edith Södergrans liv och diktning. Med stöd i ett tidigare okänt källmaterial visar han att hennes engagemang i Rudolf Steiners andevetenskap, antroposofin, var långt mer genomgripande och varaktig...

Jan Häll

läs mer 

Att låta själen flyga mellan himlens tinnar

Tycho Brahe och hans tid
Tycho Brahe och hans tid

Tycho Brahe (1546-1601) var en av renässansens mest berömda och hyllade gestalter. På ön Ven i Öresund bedrev han naturvetenskaplig forskning som var unik för sin tid, och hit strömmade besökare från hela Europa.
Som astronom skulle Tycho Brahe bana väg för Keplers, Gal...

Håkan Håkansson, red

läs mer 

Abraham Bäck

Abraham Bäck
Mannen som reformerade den svenska sjukvården

Mitt under en våldsam pestepidemi föddes i Söderhamn den man som skulle komma att reformera den svenska sjukvården i grund. Han hette Abraham Bäck och levde mellan 1713 och 1795. Under mer än fyrtio år var han chef för Collegium Medicum, embryot till medicinalstyrelsen/socia...

Thomas Ihre

läs mer 

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci har gjort två av världshistoriens mest berömda målningar, Nattvarden och Mona Lisa, men i sina egna ögon var han lika mycket vetenskapsman som konstnär. Han var ständigt nyfiken, och med en passion som gränsade till besatthet utförde han nyskapande studier ...

Walter Isaacson

läs mer 

År av fruktan och hopp

År av fruktan och hopp

Max Jakobson verkade åren 1947-1972 som korrespondent i London, som pressekreterare vid Finlands ambassad i Washington, som presschef och chef för politiska avdelningen vid utrikesministeriet i Helsingfors samt som FN-ambassadör. I denna andra, kanske mer personliga, del av...

Max Jakobson

läs mer 

Gustaf de Laval - ett rastlöst snille

Gustaf de Laval

Gustaf de Laval (1845-1913) var en lysande uppfinnare. Hans separatorer och ångturbiner lade grunden till internationellt framgångsrika företag som fortfarande utgör viktiga inslag i det svenska näringslivet. Som riksdagsledamot var han sin tids främste företrädare för den m...

Anders Johnson

läs mer 

I stålstormen (pocket)

I stålstormen POCKET

I stålstormen tillhör de klassiska skildringarna av striderna på västfronten under första världskriget. Den kyliga och nyktra skärpan i författarens blick ger skildringen av fasorna i kraterlandskapet en intensiv närvaro - samtidigt bidrar den kompromisslösa beskrivningen av...

Ernst Jünger

läs mer 

Idyll och hot

Idyll och hot
Zacharias Topelius - hans politik och idéer

Zacharias Topelius (1818-98) var exceptionellt mångsidig och mycket produktiv. Som tidningsman, författare och historiker bidrog han på ett avgörande sätt till skapandet av det finska folkets identitet. Som författare till Boken om vårt land nådde han ett slags monopolställ...

Matti Klinge

läs mer 

Hylla

Hylla

Här avhandlar Bengt af Klintberg ämnen på h - som verkar sakna samband. Efter »halshuggning« kommer »halvjudinna«, efter »honung« följer »hoppilandkalle«. Artikeln »husfluga« följs av »hustru«. Men mellan de 57 essäerna och minnesbilderna löper många trådar. Hylla är ...

Bengt af Klintberg

läs mer 

Älska det är allt!

älska det är allt
George Sand i liv och dikt

George Sand lyckades etablera sig som författare i en kvinnofientlig tid. Hon bröt mot många av de krav som gällde för en kvinnas uppträdande, och samtiden chockerades av hennes många kärlekshistorier med dåtidens berömdheter som Chopin. Skarpa angrepp riktades också mot hen...

Lena Kåreland

läs mer 

Om man ännu finns

Om man ännu finns (inbunden ht-12)

Författaren karakteriserar sin bok som så: Detta är berättelsen om dem jag kommer ifrån, en skara människor så olika att jag knappt begriper vad de hade med varandra att göra. Det enda gemensamma var att de hade överlevt Förintelsen. Och att de alla stod i förbindelse med m...

Rose Lagercrantz

läs mer 

Mitt medvetande

Mitt medvetande
Memoarer

Barnläkaren Hugo Lagercrantz skriver om sitt eget medvetande, om hur det har formats av arv och miljö. I hans släkt finns många framstående individer men också ett arv av depression och självmord. Det var tabu bland männen att uttrycka känslor. Hans mamma var nervsjuk och lo...

Hugo Lagercrantz

läs mer 

På väg ...

På väg ...
Dag Hammarskjöld som svensk ämbetsman

När Dag Hammarskjöld 1953 trädde fram i det internationella rampljuset som Förenta Nationernas generalsekreterare kunde han se tillbaka på en, utåt ganska okänd, karriär som svensk ämbetsman. Han bidrog till en ny syn på statens roll i kampen mot lågkonjunktur och arbetslösh...

Hans Landberg

läs mer 

Gunnar Tideström

Gunnar Tideström
Litteraturhistoriker och litteraturpedagog

Gunnar Tideström (1906-1985) var professor i litteraturhistoria i Uppsala 1948-1971. Han disputerade 1941 på en uppmärksammad avhandling om Runebergs romantiska estetik men är framför allt känd som modernismforskare. År 1947 utgav han en serie analyser av modern svenskspråki...

Bengt Landgren

läs mer 

Åke Wiberg

Åke Wiberg
Entreprenör & politiker

Åke Wiberg är idag en ganska okänd person. Icke desto mindre spelade han från det tidiga 1930-talet till början av 1960-talet en viktig roll för såväl politisk som ekonomisk utveckling i Malmöregionen. Som ägare till Malmö Strumpfabrik kom han att driva ett av de större text...

Mats Larsson

läs mer 

Promenader i Virginia Woolfs London

Promenader i Virginia Woolfs London

För Woolf var det moderna Londons centrum laddat med löften om utveckling och frigörelse. Som till en magnet dras hennes tidiga romanfigurer dit, medan de i hennes senare författarskap kastas ut därifrån. Med Promenader i Virginia Woolfs London har Lisbeth Larsson skrivit en...

Lisbeth Larsson

läs mer 

Mycket min David Sprengel

Mycket min David Sprengel
Brev från Anna Branting till David Sprengel

Breven som följde från Anna till David är förtroliga och avslöjande, men också fyllda av en längtan efter ett annat liv. Med introduktion och kommentarer av Lisbeth Larsson....

Lisbeth Larsson

läs mer 

Lars-Erik Larsson

lArs Erik Larsson

Lars-Erik Larsson (1908-1986) blev tidigt en av våra mest uppmärksammade svenska "klassiska" tonsättare. Fortfarande framförs och inspelas verk som "Pastoralsvit" och "Förklädd gud" gång på gång.
I samband med hundraårsminnet av Larssons födelse utges en allsidig biogra...

Carlhåkan Larsén

läs mer 

Mitt hat får ni inte (pocket)

Mitt hat får ni inte_

En kväll förra vintern var Antoine Leiris ensam hemma med sin son medan hans hustru Hélène var på konsert med några vänner. Plötsligt fick han ett sms med frågan om allt var OK? När han satte på tv:n fick han se de pågående terrorattentaten i Paris och försökte ringa Hélène....

Antoine Leiris

läs mer 

Direktörernas direktör

Direktörernas direktör
J. Sigfrid Edström

Detta är berättelsen om när en Stark Man kunde dominera familjen, näringslivet och idrotten. J. Sigfrid Edström räddade Asea undan konkurs, ledde förhandlingarna som nådde fram till Saltsjöbadsavtalet och slätade som idrottsledare i Sverige över nazisternas illdåd för att ku...

Anders Lif

läs mer 

En mamsell i akademien

en mamsell i akademien
Urlrica Fredrica Pasch och 1700-talets konstvärld

Ulrica Fredrica Pasch (1735-1796) var porträttmålare och Konstakademiens första kvinnliga ledamot. Som medlem i den stora konstnärsfamiljen Pasch och med jämn sysselsättning på den blomstrande porträttmarknaden var hon väl förankrad i 1700-talets konstvärld. Mamsell Pasch må...

Anna Lena Lindberg

läs mer 

Från Askeby till Uppsala

Från Askeby till Uppsala
Minnen ur mitt liv

Johannes Lindblom (1882-1974) var professor i exegetik och rector magnificus för Lunds universitet. I sina charmfulla levnadsminnen berättar han om sina upplevelser alltifrån barndomshemmet i en östgötsk prästgård till student- och forskaråren i Uppsala under brytningstid me...

Johannes Lindblom

läs mer 

Envoyén från Eslöv

Envoyén från Eslöv
Lars-Åke Nilsson

I november 1996 avled ambassadör Lars-Åke Nilsson i London endast 53 år gammal. Före posten som London-ambassadör hade han varit kabinettssekreterare - utrikesdepartementets högsta ämbete - under regeringen Bildt 1991-1994. Hans diplomatiska gärning under nästan 30 år utspel...

Ingmar Lindmarker Ingemar Lindahl

läs mer 

Anders Eliasson

Anders Eliasson

Det är ett liv i musiken, otänkbart utan musiken. Det har funnits tillfällen då Anders Eliasson (född 1947) komponerat praktiskt taget dygnet runt under månader. Han är en egen röst i musiklivet. Han har uppmärksammats för en lång rad stora orkestrar, bland dem internationel...

Tony Lundman

läs mer 

Den stora rollen

Gustaf III. Den stora rollen
Kung Gustaf III spelad av honom själv

I Den stora rollen får vi möta epokens centralgestalt, i vad som många historiker betecknar som den i särklass bästa biografi som skrivits över denne så kände och kontroversiella monark. I Erik Lönnroths lysande bok framträder en högt begåvad fantasimänniska med smak ...

Erik Lönnroth

läs mer 

Dörrar till främmande rum

Dörrar till främmande rum
Minnesfragment

Som ung litteraturvetare blev Lars Lönnroth känd för att vara en stridstupp. Han växte upp i en familj där strider och sorger hörde till släktarvet: hans far var historikern Erik Lönnroth, hans morbror Olof Lagercrantz, hans förfader Erik Gustaf Geijer. I sällskap med 1960-t...

Lars Lönnroth

läs mer 

Strövtåg i svunna världar

Strövtåg i svunna världar

Strövtåg i svunna världar rymmer hågkomster från författarens äventyrsfyllda vistelse i den sydvästkinesiska provinsen Sichuan under åren 1948-50, alltså före, under och efter den kommunistiska nyordningen. Akademiledamoten och sinologen Göran Malmqvist tillhör den snabbt gl...

Göran Malmqvist

läs mer 

Fredrika Charlotta, född Tengström

Fredrika Charlotta

Fredrika Runebergs egen röst och hennes brinnande behov att skriva för sin samtid och för kommande generationer är utgångspunkten i den nya biografi som utkommer till författarinnans 200-årsjubileum. Merete Mazzarella tecknar en mångsidig bild av Fredrika Runebergs liv och f...

Merete Mazzarella

läs mer 

Själens nattsida

Själens nattsida
Om Mary Shelley och hennes Frankenstein

Merete Mazzarella skildrar Mary Shelleys stormiga och udda liv, hennes originella krets och äktenskapet med poeten Shelley. I korselden mellan äktenskapliga krav, tidens vetenskapliga upptäckter och sin egen konstnärliga strävan framhärdade Mary, en tänkare med kännedom om s...

Merete Mazzarella

läs mer 

Ord som himlen når

Ord som himlen når
Carl August Hagberg - en levnadsteckning

Carl August Hagberg har gått till eftervärlden genom sina lysande och heltäckande översättningar av Shakespeares dramatik. Som översättare är han en av våra klassiker. Med rader av lysande formuleringar som överlevt in i våra dagar presenterades Shakespeares dramer för en sv...

Karin Monié

läs mer 

Systrarna Beauvoir

Systrarna Beauvoir
Syskonkärlek och rivalitet

Den ena var blond, den andra mörk, en var konstnär, den andra författare, en var foglig, den andra rebell. Hélène och Simone de Beauvoir stod trots sina olikheter varandra nära. Deras relation präglades av förtrolighet men också av rivalitet, svartsjuka och förakt. I sin fri...

Claudine Monteil

läs mer 

John Landquist

John Landquist var inte bara filosof utan också känd som kritiker och tidningsman, psykolog och pedagog. Under 1910-talet, då han var gift med författaren Elin Wägner och skrev litteraturkritik i Dagens Nyheter, blev han uppmärksammad som den unga litteraturens språkrör och ...

Ingmar Nilsson

läs mer 

Kalabaliken på Gärdet

Kalabaliken på Gärdet
En TV-chefs memoarer

Sam Nilsson är den som har varit tv-chef längst i Sverige, från 1981 till 2000, och det under en period av omvälvande förändringar för public service-tv som utmanades av en alltmer konkurrensutsatt mediemiljö. Men han har också gjort en lång resa från det lilla samhället Nor...

Sam Nilsson

läs mer 

Carl Gustaf Malmström

Carl Gustaf Malmström
Historiker, Statsråd, Riksarkivarie

Carl Gustaf Malmströms (1822-1912) var en framstående historiker. Hans bestående insats är det monumentala verket i sex volymer Sveriges politiska historia. Från konung Karl XII:s död till statshvälfningen 1772, vars första del utkom 1855 och avslutande 1877. För första gång...

Göran Nilzén

läs mer 

I idealisk riktning

I idealisk riktning
Mitt liv

Efter tjogotre år som advokat utnämndes Peter Nobel 1986 till vår förste ombudsman mot etnisk diskriminering, DO. Han berätta nu om advokater och domare, skyldiga och oskyldigt dömda, flyktingar och byråkrater och arbete för mänskliga rättigheter mot oförstående makthavare i...

Peter Nobel

läs mer 

Plantae Ekmanianae

Plantae
Erik Leonard Ekman och hans karibiska växter

Erik Leonard Ekman var en märklig svensk botanist, som under sjutton år i Karibien samlade ett unikt växtmaterial med hundra nya växtsläkten och tusen tidigare okända arter. Han var en orädd och envis ensamvarg. Han högg sig fram i djungeln, besteg de högsta bergen och försö...

Bertil Nordenstam Karin Oldfelt Hjertonsson

läs mer 

Frans G. Bengtsson - en brevbiografi

Frans G. Bengtsson

Frans G. Bengtsson är en av svensk litteraturs stora brevskrivare. Nu har ett urval samlats till en bok med brevbiografins karaktär. Här kan man följa Bengtssons liv från uppväxten i Skåne till de senare åren i Västergötland, liksom författarskapets utveckling från poesidebu...

Svante Nordin Bertil Romberg Jonas Ellerström

läs mer 

Winston

Winston
Churchill och den brittiska världsordningens slut

Winston Churchill var en av en handfull ledare som på ett avgörande sätt påverkat världens historia under de senaste drygt hundra åren. Hans betydelse för att besegra Hitler och Nazi-tyskland är välkänd. Men Svante Nordins nya bok Winston. Churchill och den brittiska världso...

Svante Nordin

läs mer 

Sven Stolpe

Sven Stolpe
Blåsten av ett temperament

Sven Stolpe har varit svår att placera in i strömningar eller grupperingar och kulturetablissemanget hatade honom. Bland den breda allmänheten fanns dock många som älskade honom för hans kvickhet och snabba repliker. Det slog alltid gnistor kring hans namn. Svante Nordins bo...

Svante Nordin

läs mer 

Arkeologin och livet

Arkeologin och livet
Ett dubbelporträtt av paret Agda och Oscar Montelius genom deras brevväxling 1872-1907.

I den bevarade brevväxlingen mellan Agda och Oscar Montelius, hon ordförande i Fredrika Bremer Förbundet, han vetenskapsman och estradör, framgår vilken stor betydelse Agda hade för Oscars arkeologiska framgångar. ...

Patrik Nordström

läs mer 

Lärdom för livet

Lärdom för livet

"Lärdom för livet" är Wilhelm Odelbergs memoarer från ett långt liv på humanismens vägar. Han har under sin bana tjänstgjort på Kungliga Biblioteket, Vitterhetsakademien, Naturhistoriska riksmuseet, Vetenskapsakademien och Stockholms Universitet, och hans mångsidiga intresse...

Wilhelm Odelberg

läs mer 

Hågkomster samlade från en lång lefnad

Hågkomster samlade under
Red. Carl Frängsmyr

Den svenske juristen Knut Olivecrona inledde under 1860-talet en både politisk och filosofisk kampanj mot dödsstraffet. Hans bok ""Om dödsstraffet"" (1866) översattes till flera språk, och han kallades 1868 till ledamot av Högsta Domstolen trots sina kontroversiella åsikter....

Knut Olivecrona

läs mer 

A Prince of Finance

A prince of finance
Swedish Banker, Stetesman and Philanthrophist K A Wallenberg 1853-1938

Engelskspråkig upplaga av boken ""Finansfursten"".

Professor Ulf Olsson har tidigare skrivit en biografi över Marcus Wallenberg (1899 - 1982). Nu återkommer han med en levnadsteckning över Knut Agathon Wallenberg, skaparen av den unika Wallenbergtraditionen i svensk ...

Ulf Olsson

läs mer 

Berättelsen om Gertrud »Calle« Wallenberg

Berättelsen om Gertrud Calle Wallenberg
Mannerheims sista kärlek

Gertrud Wallenberg (1895–1983) tillhörde bankfamiljen och fick en skyddad uppväxt med syftet att hon skulle bli ståndsmässigt gift. Hennes val föll på en österrikisk greve, men äktenskapet blev olyckligt och makarna separerade. Gertrud blev sedan en firad skönhet i Paris oc...

Ulf Olsson

läs mer 

Familjen Hamrin och Jönköpings-Posten 1893-1934

Familjen hamrin

Jönköping var länge präglat av 1800-talets väckelserörelser. Från början satte väckelsen även sin prägel på Jönköpings-Posten, en tidning från 1864. År 1893 kom den unge teologie studeranden Josef Hamrin till Jönköpings-Posten. Han blev den starke mannen där till sin död 193...

Sverker Oredsson

läs mer 

Gåtan Henning Hamilton

Gåtan Henning Hamilton

Gåtan i titeln syftar på hur det kom sig att en av de till synes mest oförvitliga, djupast beundrade gestalterna i det svenska 1800-talet, avslöjades - men aldrig juridiskt dömdes - som förfalskare och förskingrare av (i dagens penningvärde) minst åttio miljoner kronor. Skan...

Clas Göran Palmgren

läs mer 

Bo Linde

Bo Linde
Ingår i serien Svenska Tonsättare

Bo Lindes musik kännetecknas av melodisk lätthet, lyrisk elegans och musikanteri. Hans år 1958 uruppförda violinkonsert blev en stor framgång och betraktas som ett portalverk i den svenska moderna musikhistorien. Linde blev bara 37 år. Efter hans död spreds uppfattningen att...

Göran Persson

läs mer 

Herbert Tingsten. Vetenskapsmannen

Herbert Tingsten. Vetenskapsmannen

Redan i början av 1920-talet bröt han ny mark med sin forskning om amerikanska folkomröstningar och europeisk krishantering. På nära håll följde han fascismens och nazismens framväxt, kommunismens hot och demokratins födslovåndor. Genom sina undersökningar av partiernas ideo...

Olof Petersson

läs mer 

Kära fröken Petri...

Kära fröken Petri
Om Anna Petri och kretsen kring henne

Anna Petri föddes i Linköping 1883 och dog där 1964. Redan som nioåring drabbades hon av en reumatism som snabbt och skoningslöst förstörde hennes kropp. Kvar att använda fanns snart bara några fingrar på den begränsat rörliga högerhanden. Hon bands för livet till sin rullst...

Gunnar Petri

läs mer 

Stefan Zweig vid världens ände

Stefan Zweig vid världens ände
Biografi om en exil

Efter uppehåll i bl.a. London, Bath, New York och slutligen Petrópolis i Brasilien, tog han 1942 sitt liv efter att ha fullbordat Världen av i går, hans berömda skildring av det gamla Europa. George Prochniks biografi är berättelsen om Stefan Zweigs fantastiska framgå...

George Prochnik

läs mer 

Johan Ludvig och Fredrika Runeberg

Johan Ludvig och Fredrika Runeberg
En bildbiografi

Johan Ludvig och Fredrika Runeberg är portalfigurer i 1800-talets litteratur- och kulturhistoria i Finland. Här får vi i ord och bild följa deras liv: barndomen i Jakobstad och Åbo, ungdomstiden med studier och bildningsiver och deras gemensamma liv, först i de akademiska kr...

Agneta Rahikainen

läs mer 

Gustaf Mauritz Armfelt 1757-1814

Mauritz Armfeldt POD

Armfelt tillhörde det gustavianska hovets mest lysande stjärnor. Efter en spektakulär hovkarriär blev han chef för Operan och Dramaten och en av de första medlemmarna av Svenska Akademien. Under Gustav III:s ryska krig blev han krigshjälte och genom sin ställning med i kunge...

Stig Ramel

läs mer 

Mästerregissören

Mästerregissören. När Ludvig Josephson tog Europa till Sverige
När Ludvig Josephson tog Europa till Sverige

Teaterregissören Ludvig Josephson föddes in i den kända judiska kultursläkten Josephson i Stockholm men han drogs till Europa och där han kunde finna frihet i den urbana och queera kultur som kontinenten erbjöd. Hans stora dröm var att föra Sverige närmare Europa och världen...

Tiina Rosenberg

läs mer 

Bekännelser. Del 1

Bekännelser Del 1

Den romantiska individualismens heliga urkund har den kallats: Jean-Jacques Rousseaus stora självbiografiska verk Bekännelser. Verket tillkom i olika etapper under fem år, från 1765 och framåt, och efter avbrott och omskrivningar kom det att omfatta tolv delar och skildra Ro...

Jean-Jacques Rousseau

läs mer 

Bekännelser. Del 2

Bekännelser Del 2

Den romantiska individualismens heliga urkund har den kallats: Jean-Jacques Rousseaus stora självbiografiska verk Bekännelser. Verket tillkom i olika etapper under fem år, från 1765 och framåt, och efter avbrott och omskrivningar kom det att omfatta tolv delar och skildra Ro...

Jean-Jacques Rousseau

läs mer 

Hans Ruin

Hans Ruin
En gränsöverskridare

Hans Ruin. En gränsöverskridare ger ett personligt porträtt av en humanist som växte upp i en familj, ett samhälle och en tid fyllda av konflikter. Professorn Hans Ruin (1891-1980) var född i Helsingfors och verkade i den finlandssvenska kulturkretsen fram till 1945 då han f...

Olof Ruin

läs mer 

Mina tretal

Mina tretal
En annorlunda memoar

I denna annorlunda memoar lägger Olof Ruin, professor i statskunskap och samhällsdebattör, ett raster av tretal över sin egen bakgrund och omgivning, över personer han mött och verksamheter han har bedrivit. Han är ett av tre syskon, har levt i tre länder och bott framförall...

Olof Ruin

läs mer 

Min pennas saga

Min pennas saga

"Nå väl, må min pennas saga hafva varit en dröm, en och annan stund af bitterhet har den gett mig, mångfallt mera dock af tröst och verklig glädje."
Fredrika Runebergs litterära självbiografi handlar om en flickas läshunger, hennes väg från "versmakerier" till romanskriva...

Fredrika Runeberg

läs mer 

Minnen från Ludvig XIV:s hov 1691-1723

Minnen från Ludvig XIVs hov
I urval och översättning samt med förord av Stig Strömholm

På hösten 1691 inträdde den 16-årige adelsmannen Louis de Rouvroy som menig musketör i ett av Ludvig XIV:s båda beridna musketörkompanier. I krigstjänst kvarstod han till 1702. Under de dryga tio åren avancerade Louis i graderna och blev pär och hertig av Frankrike. Han blev...

Saint-Simon

läs mer 

Blodseld och nordisk längtan

Blodseld och nordisk längtan
Oscar Levertin och hans värld

Oscar Levertin skrev "Folket i Nifelhem", den stora dikten om det svenska nationalkynnet. Men när hans eget kynne var på tapeten tolkades Levertins egenskaper rutinmässigt som "blodets röst". Han var en "främmande fågel" i ett etniskt och religiöst homogent Sverige, och hans...

Nathan Shachar

läs mer 

Högtärade Mæstro! Högtärade Baron!

Brevväxlingen mellan Axel Carpelan och Jean Sibelius

Efter Axel Carpelans död 1919 antecknade Sibelius i sin dagbok "För hvem skall jag numera komponera?" Brevväxlingen mellan dem inleddes nitton år tidigare och utvecklades till en nära vänskap. Enslingen Carpelan saknade musikutbildning men kunde likväl skänka Sibelius åtskil...

Jean Sibelius Axel Carpelan

läs mer 

Ett testamente

Ett testamente
Hur Alfred Nobels dröm blev verklighet

Ragnar Sohlman var kommerseråd och under åtskilliga år Nobelstiftelsens direktör. I sin ungdom var han Alfred Nobels assistent och stod honom mycket nära. Han förordnades som den ena av de två testamentsexekutorerna efter Nobels död. På grundval av Nobels stora korresponde...

Ragnar Sohlman

läs mer 

En stor man

En stor man
Axel Munthe och konsten att förse livet med mening

Ett hus i södern, solen, havet, fiskebåtar, en pergola, en ljuv kväll vid ett långt bord. Axel Munthe, läkare och författare, var en pionär för de moderna, västeuropeiska föreställningarna om lyckan. Han tycktes frånhända sig det mondäna livet, yrkeskarriären, lyxen, för att...

Thomas Steinfeld

läs mer 

I Alma maters tjänst

I alma maters tjänst
En uppsalaprofessor ser tillbaka

Thure Stenström är gotlänning, litteraturprofessor och författare av mer än 200 understreckare i Svenska Dagbladet. I sina memoarer berättar han om en fattig barndom i ett bokfattigt hem och om den stränga lärdomsskolan i Visby under andra världskriget, då Gotland låg isoler...

Thure Stenström

läs mer 

Resonerande katalog

Resonerande katalog

Stig Strömholm är en av Sveriges ledande kulturpersonligheter, tillika framstående jurist, författare och ledamot av ett stort antal akademier. Med lärdom, humor och skärpa berättar han här om ett mångskiftande liv med osedvanligt breda erfarenheter. Framställningen blir o...

Stig Strömholm

läs mer 

Att våga sitt tärningskast

Att våga sitt tärningskast
Gösta Mittag-Leffler 1846-1927

Gösta Mittag-Leffler var i sin samtid en av Europas mest kända vetenskapsmän. Grunden för hans ryktbarhet blev lagd under 1880-talet, då han blev Stockholms Högskolas första professor, startade tidskriften Acta Mathematica och fick ryskan Sonja Kovalevsky till Stockholm och ...

Arild Stubhaug

läs mer 

Den lilla historien

Den lilla historien ny

Där började den stora livsresan för »prästungen« Carl Henrik. Två veckor senare var han själv i Paris. Den lilla historien är, enligt Larousse, »anekdotisk, inte sällan ironisk«. Här leder den från krigsårens Sverige till de smala gränderna i le Marais, där Carl Henrik ska b...

Carl Henrik Svenstedt

läs mer 

I min värld

I min värld NY
Den lilla historien 1968 och framåt

Uppror pågår. Han hamnar bland hippies i Berkeley, afrikanska revolutionärer, Alger och italienska rödbrigadister i Milano. När han förälskar sig huvudlöst söker han tröst för tidens tumult i Frankrikes makalösa katedraler, hos Brakhage i spökstaden Rollinsville och Pasolini...

Carl Henrik Svenstedt

läs mer 

Minnet av företrädaren

Minnet av företrädaren
Aderton inträdestal i Svenska Akademien

Här har samlats arton inträdestal som tillsammans sträcker sig över nästan etthundraåttio år. Talen ger en bild av hur nyinvalda ledamöter genom tiderna har valt att förhålla sig till sina företrädare och hur inträdestalets retorik har utvecklats genom Akademiens och den sve...

Bo Svensén Lotta Lotass

läs mer 

Tre kvinnor

Trekvinnorny
Ett reportage

Lina lever i ett kärlekslöst äktenskap men har inte råd att skilja sig. Sloane är gift med en man som gillar att se henne ha sex med andra män. Maggie inleder ett förhållande med sin high school-lärare. I åtta år har Lisa Taddeo följt dessa tre kvinnor. Hon har följt med ...

Lisa Taddeo

läs mer 

Lina Jonn

LinaJohn
En fotografisk pionjär i Sverige

Lina Jonn (född Carolina Johnsson) föddes 1861 som sjätte barn till arrendefamiljen Johnsson i Stora Råby i Skåne. Efter en lycklig uppväxt i en harmonisk familj gav hon sig ut i världen, först till en flickpension i Schweiz där hon studerade språk och senare till England oc...

Olof G Tandberg

läs mer 

Pentti Saarikoski, del 1

Pentii Saarikowski 1
Åren 1937-1966

I författaren Pentti Saarikoskis brokiga liv (1937-1983) förenades på många sätt sanning och lögn, det äkta och det spelade. Trots sitt självförbrännande levnadssätt var han oerhört produktiv: en strid ström av dikter, reseskildringar, artiklar och dagboksanteckningar flöt u...

Pekka Tarkka

läs mer 

Pentti Saarikoski, del 2

Pentii Saarikowski 2
Åren 1966-1983

I sin biografi över Pentti Saarikoski, vars första del utkom på svenska 2003, har kritikern och forskaren Pekka Tarkka kartlagt Saarikoskis liv från barndomen i Helsingfors till hans död år 1983. Då var Saarikoski 45 år gammal och vistades i Karelen, dit han under sina sista...

Pekka Tarkka

läs mer 

Martta och Eero

Martta och Eero
En finsk familj under kriget 1939-1944

Författarinnan Marja Taussi Sjöberg fick efter sina föräldrars död ärva deras omfattande brevsamling som tillsammans med hennes egna minnen ligger till grund för denna bok. Föräldrarna, Martta och Eero, var knappt 30 år när kriget bröt ut 1939. Under de följande krigsåren ...

Marja Taussi-Sjöberg

läs mer 

Jean Sibelius, V

Åren 1920-1957

Detta är den femte och avslutande delen av Erik Tawast-stjernas stora verk om Jean Sibelius. Denna utgåva represen-terar den »sista versionen« av Tawaststjernas manuskript, eftersom författarens tillägg och bearbetningar under senare år beaktats. I början av 1920-talet kund...

Erik Tawaststjerna

läs mer 

Jean Sibelius, IV

Sibelius 4
Åren 1914-1919

Detta är fjärde delen av Erik Tawaststjernas stora verk om Jean Sibelius. I denna biografiserie tecknar författaren en enastående le-vande bild av Sibelius utveckling både som människa och som konstnär. Denna del omfattar tiden 1914 - 1919. Sommaren 1914 hade Sibelius kna...

Erik Tawaststjerna

läs mer 

Jean Sibelius, I

Sibelius 1
Åren 1865-1893

Detta är den första delen av Tawaststjernas stora verk om Jean Sibelius i fem band. Boken börjar med en inledning om Sibelius och romantikens inre konflikt. Kapitlen som följer handlar om Sibelius barndom, skol- och studietid. Han flyttar till Helsingfors för att studera vi...

Erik Tawaststjerna

läs mer 

Jean Sibelius, II

Sibelius 2
Åren 1893-1904

Detta är den första delen av Tawaststjernas stora verk om Jean Sibelius i fem band. Boken börjar med en inledning om Sibelius och romantikens inre konflikt. Kapitlen som följer handlar om Sibelius barndom, skol- och studietid. Han flyttar till Helsingfors för att studera vi...

Erik Tawaststjerna

läs mer 

Främling i folkhemmet

Främmling i folkhemmet
Ett högerspöke ser tillbaka

Kan personmotsättningar och politiska konflikter under det sena 1900-talet spåras till Olof Palmes studiesociala utredning från 1959? Hur blev moderaterna det dominerande borgerliga partiet? Öppnade talman Birgitta Dahl vägen för Fredrik Reinfeldt?
Detta är några frågor s...

Lars Tobisson

läs mer 

Gösta Bohman

Gösta Bohman
Ett porträtt av en partiledare

Bohman tog över ett parti i djup kris. På tio år hade det förlorat hälften av sitt väljarstöd och gått från att vara största borgerliga riksdagsparti till det minsta. Inre strider rasade. Vid hans avgång som partiledare drygt tio dramatiska år senare var Moderaterna åter st...

Lars Tobisson

läs mer 

Eduard Tubin

Edward Tubin

»Eduard Tubin - est, svensk, kosmopolit« satte en musikskribent som titel på en intervju med den estnisk-svenske tonsättaren. Symfonikern Tubin delade sitt liv mellan två länder och skapade de flesta av sina verk i sitt nya hemland, men spelas över hela världen. Ingen ...

Eino Tubin

läs mer 

Sophie Creutz och hennes tid

Sophie Creutz och hennes tid
Adelsliv i 1700-talets Finland

I "Sophie Creutz och hennes tid" får vi stifta bekantskap med 1700-talets historia, livsstil och tankevärld utgående från några adelsfamiljers öden i Finlands oroliga sydöstra hörn. I centrum står grevinnan Sophie Creutz vars livsberättelse boken återskapar på ett sätt som ö...

Kirsi Vainio-Korhonen

läs mer 

Bo Nilsson

Bo nilsson

Bo Nilsson var arton år när han 1956 slog igenom vid en konsert i Köln i den västtyska radion med ett radikalt modernistisk debutverk. Men väl på plats vågade sig"geniet från Malmberget", helt enkelt inte in i konsertlokalen.
Bo Nilsson har haft en osedvanlig förmåga att ...

Gunnar Valkare

läs mer 

Skrifter. Del 2

Wallin 2
Det första året i Egypten 1843-1844

Orientalisten och forskningsresanden Georg August Wallin (18111852) hyllades decennierna efter sin död som en av sin tids främsta orientalister och universitetsmän. Han reste 18451849 på Arabiska halvön och Sinaihalvön, i Egypten, Syro-Palestina och Persien och samlade in ma...

Georg August Wallin

läs mer 

Skrifter. Del 3

Wallin 3
Kairo och resan till övre Egypten 1844 - 1845

Språkstudier i Kairo och en resa längs Nilen till Övre Egypten beskrivs i orientalisten och forskningsresanden Georg August Wallins brev och dagböcker i detta tredje band av utgåvan. Syftet med Wallins forskningsresa var att studera bl.a. arabiska dialekter och stamförhållan...

Georg August Wallin

läs mer 

Skrifter. Del 6

Wallin 6
Resan hem via London 1849–1850

I Georg August Wallins Skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i sin helhet i textkritisk och kommenterad form. Den sjätte delen innehåller material från hans hemresa genom Europa och från hans vistelse i London 1849–1850. Efter sju år av forskningsfärder i Mellanöstern...

Georg August Wallin

läs mer 

Skrifter. Del 7

Skrifter 7 Wallin
Professorsåren i Helsingfors 1850–1852

Efter hemkomsten från den sju år långa forskningsresan till Mellanöstern utnämndes Wallin till professor i orientalisk litteratur i januari 1851. Tiden fram till sin död i oktober 1852 tillbringade Wallin med att undervisa vid universitetet och planera en ny forskningsresa t...

Georg August Wallin

läs mer 

Johan Puke

Johan Puke
Skeppsgossen som blev generalamiral och statsråd

Johan Pukes liv framstår som en enastående framgångssaga. Som fattig tioårig pojke gick han till sjöss, steg i graderna till generalamiral och slutade sin karriär som statsråd.
Vi får följa Puke under utbildning till sjöofficer, som deltagande i det Nordamerikanska frihet...

Erik Wallström Hans Norman

läs mer 

Efter 30000 sidor

Efter 30000 sidor
Från en översättares bord

Thomas Warburton, född 1918 har varit en av de viktigaste översättarna till svenska under det senaste halvseklet. Redan 1946 kom hans klassiska översättning av James Joyce Odysseus och år 1997 kom det finska storverket I salen på Alastao av Volter Kilpi. Mellan dessa milstol...

Thomas Warburton

läs mer 

Den unge Anders Österling

Den unge Anders Österling

Anders Österling, uppfattad som den ständigaste av Svenska Akademiens ständiga sekreterare, debuterade som poet mycket ung strax före sin studentexamen vid Spyken i Lund och hade då redan börjat presentera avantgardet i tidningarna. Hans första genombrott kom med Årets visor...

Jenny Westerström

läs mer 

Den ständige Anders Österling

Den ständige Anders Österling

I denna andra del om Anders Österlings liv har poeten som debuterade före studenten hunnit gifta sig med Greta, tidigare von Heidenstam. 1919 blir han kulturredaktör på Svenska Dagbladet och inträder som 35-åring i Svenska Akademien, som under hans tid utvecklas till en arbe...

Jenny Westerström

läs mer 

Från tolv till ett

Arvid Horn
Arvid Horn

Få svenska levnadslopp är så märkliga som Arvid Horns. Han började som krigare, den djärvaste bland de djärva som chef för Karl XII:s livdrabanter. Sedan gjorde kungen honom till diplomat, kungligt råd och kanslipresident. Efter kungens död och Görtz avrättning blev han frih...

Gunnar Wetterberg

läs mer 

Annonsdrottningen

Annonsdrottningen

En sommardag 1877 kommer Sofia Gumaelius till Stockholm. I ett kontorsrum i Gamla Stan startar hon den lilla annonsbyrå som ska komma att bli Sveriges främsta. Sofia tillhör en tidningsägarfamilj och vet att pressen behöver annonsinkomster. Snart lever hon mitt i ett nätverk...

Ewonne Winblad

läs mer 

Dagbok 1850-1862

Wright 4

Fjärde delen av de märkliga konstnärsbröderna Magnus, Ferdinand och Wilhelm von Wrights dagböcker. Böckerna som berör större delen av 1800-talet, skildrar livsöden inifrån, konstnärlig utveckling och levnadsvillkor i ett samhället före både telefoner och järnvägar. Böcke...

Magnus von Wright

läs mer 

Dagbok 1835-1840

Wright 2

Andra delen av de märkliga konstnärsbröderna Magnus, Ferdinand och Wilhelm von Wrights dagböcker. Böckerna som berör större delen av 1800-talet, skildrar livsöden inifrån, konstnärlig utveckling och levnadsvillkor i ett samhället före både telefoner och järnvägar. Böcker...

Magnus von Wright

läs mer 

Dagbok 1824-1834

Wright 1

Första delen av de märkliga konstnärsbröderna Magnus, Ferdinand och Wilhelm von Wrights dagböcker. Böckerna som berör större delen av 1800-talet, skildrar livsöden inifrån, konstnärlig utveckling och levnadsvillkor i ett samhället före både telefoner och järnvägar. Böcke...

Magnus von Wright

läs mer 

Dagbok 1863-1868

Wright 5

Bröderna Magnus, Wilhelm och Ferdinand von Wright var sin tids främsta inom fågel- och naturmåleriet i Norden och banbrytande för både konstlivet och ornitologin i Finland. Del 5 av utgåvan med brödernas dagböcker omfattar den äldsta broderns, Magnus (f. 1805), dagboksanteck...

Magnus von Wright

läs mer 

Dagböcker

Wright 6

Konstnärsbröderna Magnus, Wilhelm och Ferdinand von Wright kan med fog anses ha varit sin tids främsta inom fågel- och naturmåleriet i Norden, och de står sig väl i jämförelse med samtidens främsta europeiska och amerikanska konstnärer.
Den sjätte delen i utgåvan med bröd...

Ferdinand von Wright Wilhelm von Wright

läs mer 

Tolkien

Min vän Tolkien
Min vän Ronald och hans världar

Det är känt att J.R.R. Tolkien (1892-1973) mot slutet av 1900-talet blev vald till "Århundradets författare". Det är mindre känt att en svensk språkforskare, professor Arne Zettersten, arbetade inom samma textutgivningsprojekt i Oxford som Tolkien och lärde känna denne väl u...

Arne Zettersten

läs mer 

En kedja av förblindelse och misstag

En kedja av förblindelse och misstag
Historiska anteckningar om Gustaf IV Adolfs tid

Bernhard von Beskow (1796-1868) var i 34 år Svenska Akademiens ständige sekreterare och som sådan en av de lyckosammaste. I grund och botten var han en ämbetsmannanatur, men hans bildning var vittfamnande, hans konstnärliga intressen breda och hans litterära förmågor inte ob...

Bernhard von Beskow

läs mer 

Dödsorsak Ogaden

Dödsorsak Ogaden
Om flyg och politik med Carl Gustaf von Rosen i Afrika

Dödsorsak Ogaden är en initierad skildring av den svenske flygaren Carl Gustaf von Rosens fyrtioåriga insatser för Afrika, från 1935 när han under brinnande krig kom till Etiopien som ambulansflygare för Röda Korset, via tiden som chef för Etiopiens flygvapen och engagemange...

Heli von Rosen

läs mer 

Jón Leifs

Jon Leifs
Kompositör i motvind

I konsten förekommer inga junfrufödslar, sägs det. Men islänningen Jón Leifs (1899-1968) var så nära ett undantag man kan komma, eftersom han tvingades bygga upp det isländska musiklivet från grunden för att hans landsmän skulle kunna försörja sig som tonsättare. Tyvärr levd...

Carl-Gunnar Åhlén

läs mer 

Patos och tradition

Patos och tradition
En bok om och med Tor Mann

Vem var Tor Mann? Det visste alla göteborgare på 20- och 30-talet! Det visste alla radiolyssnare på 40- och 50-talet! Och det visste alla musiker som försökte lära sig konsten att leda och inspirera en symfoniorkester med honom som förebild. Idag är det inte många som minn...

Carl-Gunnar Åhlén Lennart Hedwall

läs mer 

Sigurd Curman

Sigurd Curman
Riksantikvarie - ett porträtt

Sigurd Curman var riksantikvarie från 1923 till 1946. Dessförinnan var han vår förste professor i arkitekturhistoria, men han gjorde stora insatser också på andra fält. Han drog upp nya riktlinjer för restaurering av historiska byggnader, kyrkor särskilt. På 1930-talet blev...

Anders Åman

läs mer 

Huset på Stureplan

Huset på Stureplan
Livet och människorna

Få sekelskiftesbyggnader i Stockholm har rönt så mycket uppmärksamhet som Nordstjernanhuset vid Stureplan, som efter att först ha varit varuhus 1916 blev huvudkontor för generalkonsul Axel Ax:son Johnsons olika företag. Efter en renovering fick häpna stockholmare skåda ett h...läs mer 

Bror Emil Hildebrands lefnadsteckning

Bror Emil Hildebrands Lefnadsteckning

Ingår i serien Svenska Lärde i samarbete med Kungl. Vitterhetsakademien. ...läs mer 

Armas Järnefelt

Armas Järnefelt
Kompositör och kapellmästare i Finland och Sverige

Kompositören och dirigenten Armas Järnefelt (1869-1958) blev känd som medborgare i två länder. Hans växte upp i Finland under det sena 1800-talet men han kom att göra en lång karriär i Stockholm som hovkapellmästare på Kungliga Operan. I denna volym tecknas en helhetsbild ...läs mer 

Prins Eugen

Prins Eugen (fasetter)
Fasetter ur ett liv

I Prins Eugen – fasetter ur ett liv , som ges ut i samband med den stora jubileumsutställningen på Waldemarsudde, tecknas för första gången en helhetsbild av personen och människan Prins Eugen och hans livsgärning. Han var inte bara konstnär, formgivare och konstsamla...läs mer 

Allan Pettersson

Allan Pettersson NY 2015
Ingår i serien Svenska Tonsättare

Den tyske Pettersson-kännaren Michael Kube har skrivit en biografi som tar sig bakom de vedertagna föreställningarna om symfonierna och symfonikern, närmare musiken, men också närmare människan. Det är en bok som tar fasta på både den yttre och inre biografin. En ny bild av ...läs mer 

Franz Berwald

Franz Berwald

Franz Berwald räknas numera till Sveriges främsta tonsättare genom tiderna men under sin livstid fick han sina största framgångar på kontinenten. Inte minst i sina symfonier och i sin kammarmusik framstår han som en förgrundsgestalt inom 1800-talets nordiska musikskapande. ...läs mer 

Madame de Sévignés brev

Madame de Sevignes brev
Urval och översättning: Arne Melberg

Madame de Sevignés berömda brev tillhör världslitteraturen men har inte givits ut på svenska sedan 1940-talet. Nu kommer ett urval i ny översättning av Arne Melberg. Under tjugofem år mellan 1671 och 1696 skrev Mme de Sevigné två långa brev i veckan till sin dotter som under...läs mer 

Hon som var jag

Hon som var jag
En memoar om Alzheimer

När Wendy Mitchell får diagnosen Alzheimer vid 58 års ålder, tvingas hon ompröva hela sin identitet. Allt det hon tagit för självklart blir gradvis till en kamp. Att cykla till affären, att sköta sitt jobb, laga mat och springa. Vem är man när man förlorat sina minnen? Vad ...läs mer