Våra författare

Francesco Petrarca

Francesco Petrarca, 1307-74, var en italiensk diktare och en av renässansens viktigaste tillskyndare. Det som levt kvar av hans diktning till våra dagar är främst sonetterna och canzonerna i IL canzoniere, där han på ett vackert formspråk tolkar sin kärlek till hembygden och den unga Laura.

Böcker


Min hemlighet