Våra författare

Platon

Platon (på latin Plato), 427-347 f.Kr., var grekisk filosof och lärjunge till Sokrates. Han har haft ett inflytande i det mänskliga tänkandets historia som torde sakna motstycke. Han föddes och verkade mestadels i Athen, där han 387 f.Kr. grundade en filosofiskola som fanns kvar ända tills 529 e.Kr.
Av hans författarskap finns 34 större skrifter och 13 brev bevarade. Dateringen och huruvida vissa av skrifterna verkligen är Platons verk är ännu under debatt.
Det är också omstritt i vad mån dialogernas Sokrates är Platons språkrör och hur mycket Platon är påverkad av den historiske Sokrates. Att Platons långvariga skolning hos Sokrates har format grunddragen i hans tankevärld står dock klart.

Böcker


Skrifter, Bok 6
 
Skrifter, Bok 1
 
Skrifter, Bok 2
 
Skrifter, Bok 3
 

Skrifter, Bok 5
 
Skrifter, Bok 4
 
Platons skrifter. Bok 1
 
Platons skrifter. Bok 3
 

Platons skrifter. Bok 2
 
Platons skrifter. Bok 4
 
Platons skrifter. Bok 5
 
Platons skrifter. Bok 6