Våra författare

Bo Lindell

"Bo Lindell (1922-2016) var civilingenjör i teknisk fysik och fil. dr i strålningsfysik. Han var medarbetare till strålskyddspionjären Rolf Sievert från 1948 fram till Sievers död 1966.
Mellan åren 1965 och 1982 var han föreståndare för Statens strålskyddsinstitut, ett uppdrag som förlänade honom professors namn.

Böcker


Sisyfos möda
 
Herkules storverk
 
Pandoras ask
 
Damokles svärd