Våra författare

Lars Magnusson

Lars Magnusson är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och forskningsledare vid Arbetslivsinstitutet.

Böcker


Jordpäron