Våra författare

Lars Lönnroth

Klicka för större bild - Lönnroth, Lars

Lars Lönnroth är professor emeritus i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och kulturskribent i Svenska Dagbladet. Hans forskning har framför allt ägnats nordisk medeltidslitteratur men även Bellman och moderna diktformer.

Läs mer om Lönnroths arbete med Eddaöversättningen på eddabloggen.wordpress.com.

Böcker


Dörrar till främmande rum
 
Den poetiska Eddan