Våra författare

Per Molander

Klicka för större bild - Molander, Per

Per Molander, född 1950, är fysiker och doktor i tillämpad matematik men har också en bred bakgrund som forskare och författare inom samhällsvetenskap och humaniora. Han arbetar som rådgivare med offentlig styrning i Sverige och inom förvaltningsbiståndet.

Böcker


Kunskapen och makten
 
Kejsarens sändebud
 
Shulamits väg