Våra författare

Anna Ivarsdotter

Anna Ivarsdotter, född 1938, är biträdande professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet. Hennes forskning gäller områden som gustaviansk opera och svensk folkmusik.

Böcker


Svenska operans födelse