Våra författare

Kari Tarkiainen

Kari Tarkiainen, född 1938, är historiker och litteraturforskare, numera verksam som Finlands riksarkivarie.

Böcker


Sveriges österland
 
Provinsen bortom havet