Våra böcker

Ämnesvis - Pocketböcker

Förflutenhetens landskap (pocket)

Förflutenhetens landskap (pocket)
Historiska essäer

I denna bok sysselsätter sig Peter Englund med två breda teman. Det ena är Den Stora Historien: det handlar om krig och revolutioner, politiska mord, forna och sentida fältherrar och besök på deras slagfält. Det andra är Den Lilla Historien: synen på tiden, synen på ensamhet...

Peter Englund

läs mer 

Brev från nollpunkten (pocket)

Brev från nollpunkten (Pokcet)
Historiska essäer

"Brev från nollpunkten" är en samling historiska essäer som på olika sätt belyser och berör första halvan av det mörka 1900-tal som nu har nått sin ände. Styckenas motiv spänner från första världskriget, seklets startpunkt och urkatastrof, fram till händelserna 1939-45 med d...

Peter Englund

läs mer 

Poltava

Poltava POCKET
Berättelsen om en armés undergång

Juni 1709. Karl XII:s armé belägrar den lilla staden Poltava. Den ryska armén under tsar Peter står endast en halvmil bort. Svenskarna har förberett sig för drabbningen och trupperna, som tidigare varit spridda över hela den ukrainska slätten, har dragits samman. Planen är a...

Peter Englund

läs mer 

Ofredsår

Ofredsår (pocket)
Om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt

Ofredsår skildrar det kaotiska 1600-talet när Sverige steg upp från att vara en obetydlig stat i Europas utkant till att bli en av de stormakter som styrde kontinentens öden. Här skildras de kända fälttågen och bataljerna som Breitenfeld och Lützen men också mängder a...

Peter Englund

läs mer 

Den gamla psalmboken (pocket)

Den gamla psalmboken POCKET
Ett urval ur 1695, 1819 och 1937 års psalmböcker

Den svenska psalmdiktningen utgör en unik andlig och litterär tradition med våra tre äldsta psalmböcker som särskilda höjdpunkter. Spännvidden i 1695 års psalmbok är imponerande: från Ericus Olais liknelsepsalm från 1500-talets början till det utgående 1600-talets många nysk...läs mer 

Brev och skrifter (pocket)

Brev och skrifter (Kristina) POCKET

Drottning Kristina (1626-89) är en av Sveriges mest uppmärksammade regenter. Hennes abdikation från den svenska tronen 1654 och påföljande övergång till katolicismen var kontroversiella handlingar på hennes tid, då religiösa konflikter ännu präglade det europeiska samhället....

Kristina

läs mer 

Vårfrost (pocket)

Vårfrot POCKET
Poesi och prosa 1903-1967

Bo Bergman (1869-1967) var på sin tid en av landets mest älskade lyriker, melankolisk och melodisk, årsbarn och vän från barndomen med Hjalmar Söderberg och liksom denne en Stockholmsskildrare av rang. Länge ledamot av Svenska Akademien var han uppmärksammad som litteratur- ...

Bo Bergman

läs mer 

Breven till Claes (pocket)

Breven till Claes POCKET

Johan Ekeblad (1629-1697) räknas som en av våra yppersta brevskrivare. Han var lärd och språkkunnig men det tynger inte hans brev, som har omedelbarhetens charm och humorns grundton. Från sin position som hovman hos drottning Kristina sände han med stor regelbundenhet nyhete...

Johan Ekeblad

läs mer 

Tystnadens historia och andra essäer

Tystnadens historia

I sina skildringar av världshistoriens omvälvande händelser har Peter Englund alltid haft inslag om den lilla människan och den så kallade lilla historien. Dess tysta gång och långsamma skiften kan ofta lämna större avtryck i våra liv än den stora historiens dramatik.
I...

Peter Englund

läs mer 

To speak for the world

To speak for the world
A selection of speeches and statements by Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld, generalsekreterare i Förenta Nationerna 1953-1961, var en praktisk visionär. Steg för steg flyttade han fram FN:s och sin egen position i världspolitiken. Samtidigt definierade han FN:s ideal och gav världsorganisationen en etisk dimension. Han krävde rätt...

Dag Hammarskjöld

läs mer 

Uppenbarelser (pocket)

Uppenbarselser POCKET

Birgitta Birgersdotter (1302/3-1373) är internationellt den genom tiderna mest kända svenskan. Här hemma har hon tidvis varit hett omstridd, men hennes personlighets starka vilja, hennes djupa insikter i många vitt skilda kunskapsområden och hennes språkliga lyskraft är oomt...

Heliga Birgitta

läs mer 

Terror och tystnad (pocket)

Terror och tystnad POCKET
Sovjetregimens krig mot den egna befolkningen

Miljontals människor svalt ihjäl i Sovjetunionen, omkom i arbetslägren, utsattes för tvångsdeportationer, förföljelser eller fängslades utan rättslig prövning. Den terror som kommunistparti och statsmakt utövade mot den egna befolkningen under mer än tre decennier är en av ...

Klas-Göran Karlsson

läs mer 

1984

1984_NY

Om den ständigt pågående striden mellan de tre staterna Eurasien, Ostasien och Oceanien. Kriget upphör aldrig men konstellationerna ändras fortlöpande. Via den ständigt vakande teleskärmen hålls invånarna uppdaterade om vem som är fienden för dagen. Överallt i Flygbas Ett, ...

George Orwell

läs mer 

Djurens gård

Djurens gård

I den starkt genomskådande och satiriska berättelsen om "Djurens gård" kulminerar George Orwells besvikelse över kommunismen. Djuren på Herrgården har fått nog av människornas övergrepp. De gör uppror och grundar en ny filosofi som de kallar animalismen. De sjunger sin egen...

George Orwell

läs mer 

Den gåtfulla passionen (pocket)

den gåtfulla passionen POCKET
Essäer om den spanska världen

Inget västeuropeiskt land har under den senaste generationen blivit så grundligt omtumlat som Spanien, varken politiskt, ideologiskt och produktionsmässigt eller i fråga om levnadssätt, vanor och familjemönster. - Spanien, detta stora, rika, fattiga, obeskrivligt varierande ...

Nathan Shachar

läs mer 

Pennskaftet (pocket)

Pennskaftet POCKET

Elin Wägner (1882-1949) var under första hälften av 1900-talet en av Sveriges ledande romanförfattare. Till hennes viktigaste verk hör förutom "Pennskaftet" romaner som "Åsa-Hanna", "Dialogen fortsätter" och "Vinden vände bladen". Elin Wägner började sin bana som journalist ...

Elin Wägner

läs mer 

Njals saga, storpocket

Njals saga

Njals saga är det oöverträffade mästerverket bland Islands klassiska släktsagor. Berättelsen utspelar sig på vikingatiden under övergången från hedendom till kristendom omkring år 1000 men skrevs omkring 1280 av en kristen författare på grundval av äldre muntlig tradi...läs mer 

Krig, kvinnor och gud

Krig kvinnor och gud POCKET
En biografi om Barbro Alving

Jag vill ut, bekände den unga Barbro Alving. Reporternerverna nystade sig vid varje ny krishärd i världen. Hon sökte äventyr och ära. Signaturen Bang (1909-1987), också berömd som "Käringen mot strömmen", blev känd redan i tjugoårsåldern som reporter på Dagens Nyheter. Henn...

Beata Arnborg

läs mer 

Kerstin Thorvall (pocket)

Kerstin Thorvall POCKET
Uppror i skärt och svart

Hon blev när hon debuterade som skönlitterär författare smädad, skandalomsusad. Senare har hon omvärderats och tillhör nu 1900-talets banbrytare. Hon var utbildad modetecknare och räknas till de främsta, hon skrev älskade barn- och ungdomsböcker och var en flitig kåsör och ...

Beata Arnborg

läs mer 

Ord på liv och död (pocket)

Ord på liv och död POCKET
Kortprosa, drama, dagbok

Victoria Benedictsson (1850-1888), pseudonymen Ernst Ahlgren, blev under sitt liv känd som författare av romaner om tidens könspolitiska frågor och mästerlig tecknare av den skånska landsbygdens människor. Efter sin död framstod hon i postuma utgåvor även som spirituell dram...

Victoria Benedictsson

läs mer 

Marmorbruden – Stockholmsberättelser i urval

Marmorbruden_
Pocket

August Blanche (1811–1868) blev med Bilder ur verkligheten en av landets mest lästa författare, känd både som sympatisk samtidsskildrare och politisk opinionsbildare. Offentligt argumenterade han mot prygel och dödsstraff liksom för kvinnornas och de oäkta barnens rättighete...

August Blanche

läs mer 

Dikter och brev (pocket)

Dikter och brev (Creutz) POCKET

Gustav Philip Creutz (1731-1785) trollband sin samtid med Atis och Camilla, versberättelsen om de unga älskande i Arkadien. Han tillhörde en krets av författare som blåste nytt liv i den svenska dikten i mitten av 1700-talet. Trots det språkliga och kulturella avstånd som li...

Gustaf Philip Creutz

läs mer 

Anteckningar från källarhålet (pocket)

Anteckningar från källarhålet

»Anteckningar från källarhålet«, denna till omfånget anspråkslösa bok rymmer hela den ideologiska grund som Dostojevskij sedan byggde vidare på i sina efterföljande mer uppmärksammade verk »Brott och straff«, »Idioten« och »Bröderna Karamasov«. Här går han för första gång...

Fjodor Dostojevskij

läs mer 

Vilhelm Ekelund: samlade dikter I & II

Ekelund dikter 1_
Pocket i två band

Vilhelm Ekelund (1880-1949) är en av det svenska 1900-talets viktigaste författare, dels som poet, dels som essäist och aforistiker. Han debuterade i bokform 1900 med landskapsdikter vilka anslöt sig till den skånska tradition som inletts av Ola Hansson. Ekelund är den fria ...

Vilhelm Ekelund

läs mer 

Lucca

Lucca_
Pocket

Lucca är en ung skådespelerska som en kväll i april förs till sjukhus efter en tragisk bilolycka där hon förlorat synen. Läkarens engagemang överskrider det normala för en läkare och hans patient. Försiktigt och prövande närmar de sig varandra. En av Danmarks mest intressant...

Jens Christian Grøndahl

läs mer 

Fru Sorgedahls vackra vita armar (pocket)

fru Sorgedahls vita vackra armar

I "Fru Sorgedahls vackra vita armar" återvänder Lars Gustafsson till sin ungdoms trakter, som vi minns dem från Sprickorna i muren: femtiotalets Västerås och de små västmanländska orterna däromkring. Berättaren är en gammal universitetslärare, svenskfödd men sedan decennier ...

Lars Gustafsson

läs mer 

Århundraden och minuter (pocket)

Århundraden och minuter (pocket)
Dikter i urval av Michael Krüger

Lars Gustafsson startade sin författarbana som lyriker och har aldrig övergivit poesin. Lakoniskt och klokt, berättande och med humor skapar han en värld där hans kvicka tankar och känsla för tingen finner sin balans.
""Århundraden och minuter"" är ett urval av hans dikt...

Lars Gustafsson

läs mer 

Döda vita män

Döda vita män

Anglomani, en besatthet av det engelska, leder till hamstrande av fakta. Som att vraket Jeffrey Bernard greps på en klubb grundad av en bror till Stephen Tennant, vars vän, Edith Sitwell, stickade strumpor åt Alec Guinness, vars mentor, John Gielgud, svärmade med James Lees-...

Johan Hakelius

läs mer 

Johan Hakelius: The Box

The Box 2_
Döda vita män, Ladies, Rule Britannia

...

Johan Hakelius

läs mer 

Den dolda alliansen (utökad pocket)

Den dolda alliansen rev. pocket
Sveriges hemliga NATO-förbindelser

»Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig.« Så löd formeln som trummades in i oss svenskar under Kalla kriget. Men någon svensk försvarsplan för neutralitet fanns inte. I största hemlighet samarbetade Sverige med NATO-länderna i en omfattning som hittills hållit...

Mikael Holmström

läs mer 

Iliaden

Iliaden (pocket)

Erland Lagerlöf (1854-1913) översatte i början av förra seklet Iliaden och Odysséen till svenska. Genom sin trohet mot förlagan, sin fina stilkänsla och sin rytmiska livfullhet har hans Homerosöversättning blivit en klassiker en del av vårt litterära och språkliga arv och ha...

Homeros

läs mer 

Odysséen

Odyseen (pocket)

Erland Lagerlöf (1854-1913) översatte i början av förra seklet Iliaden och Odysséen till svenska. Genom sin trohet mot förlagan, sin fina stilkänsla och sin rytmiska livfullhet har hans Homerosöversättning blivit en klassiker en del av vårt litterära och språkliga arv och ha...

Homeros

läs mer 

I stålstormen (pocket)

I stålstormen POCKET

I stålstormen tillhör de klassiska skildringarna av striderna på västfronten under första världskriget. Den kyliga och nyktra skärpan i författarens blick ger skildringen av fasorna i kraterlandskapet en intensiv närvaro - samtidigt bidrar den kompromisslösa beskrivningen av...

Ernst Jünger

läs mer 

Om man ännu finns (pocket)

Om man ännu finns

Författaren karakteriserar sin bok som så: Detta är berättelsen om dem jag kommer ifrån, en skara människor så olika att jag knappt begriper vad de hade med varandra att göra. Det enda gemensamma var att de hade överlevt Förintelsen. Och att de alla stod i förbindelse med m...

Rose Lagercrantz

läs mer 

De är inte kloka, de där ryssarna

de är inte kloka de där ryssarna
Ögonblicksbilder från Ryssland

Svenska Yle:s korrespondent Anna-Lena Laurén skriver inkännande om dagens ryska samhälle, om ryssar och kärlek, ryssar och vänskap, ryssar och pengar.
Ryssland är ett kalejdoskopiskt samhälle som kräver tid och ansträngning att förstå sig på, och författaren erkänner öppe...

Anna-Lena Laurén

läs mer 

Mitt hat får ni inte (pocket)

Mitt hat får ni inte_

En kväll förra vintern var Antoine Leiris ensam hemma med sin son medan hans hustru Hélène var på konsert med några vänner. Plötsligt fick han ett sms med frågan om allt var OK? När han satte på tv:n fick han se de pågående terrorattentaten i Paris och försökte ringa Hélène....

Antoine Leiris

läs mer 

Kritisk prosa I & II (pocket)

Kritisk prosa POCKET

Oscar Levertin (1862-1906) hade som skönlitterär författare, litteratur- och konstkritiker och litteraturhistoriker en central position i det svenska kulturlivet vid 1800-talets slut och 1900-talets början. Hans färgstarka poesi fängslade en stor publik. Hans inkännande krit...

Oscar Levertin

läs mer 

Finlands historia

Finlands historia
Linjer, strukturer, vändpunkter

Finlands utveckling från en hednisk stamkultur i utkanten av Europa till ett av världens ledande IT-samhällen är en hisnande berättelse. Över ett halvt millenium som en del av det svenska riket, drygt hundra år som ett ryskt storfurstendöme, därefter självständigheten och EU...

Henrik Meinander

läs mer 

Winston (pocket)

Winston_Pocket
Churchill och den brittiska världsordningens slut

Winston Churchill var en av en handfull ledare som på ett avgörande sätt påverkat världens historia under de senaste drygt hundra åren. Hans betydelse för att besegra Hitler och Nazi-tyskland är välkänd. Men Svante Nordins nya bok Winston. Churchill och den brittiska världso...

Svante Nordin

läs mer 

Sönder

Sönder
Om framkallning av veloxpapper

Den är också en klassisk kärlekshistoria förlagd till 1920-talets Helsingfors, med dansrestauranger, förbudslag, skuldsedlar, bakfylla och en för tidig död. I den nya utgåvan, som nu ges ut i pocket, kan man läsa texten så som Henry Parland själv utformade den. Sönder har öv...

Henry Parland

läs mer 

Missdådare

Missdådare_pocket
Brott och människoöden i Sverige omkring 1600

När Sverige blev ett stormaktsvälde genom olika krigsföretag stärkte kyrkan samtidigt sitt grepp. Men i rikets socknar hade kvinnor och män att ordna och leva sina liv. Konflikter uppstod och brott begicks. Och det var den lokala rättvisan som skulle lösa konflikterna och dö...

Annika Sandén

läs mer 

Om klimathot och ojämlikhet

Om klimathot och jämlikhet
Påve Franciskus encyklika angående omsorgen om vårt gemensamma hem

Jorden, vårt gemensamma hem, befinner sig i kris. Påve Franciskus försöker reda ut de djupliggande orsakerna till klimathotet och hitta ett perspektiv som får oss att respektera den plats vi har fått som mänskliga varelser på jorden. Översättning: Carl Otto Werkelid...läs mer 

Bödlar (pocket)

Bödlar_NY
Liv, död och skam i svenskt 1600-tal

Hur rekryterades någon till en tjänst som den? Historikern Annika Sandén placerar bödeln som person i centrum och försöker förstå honom i ett kulturellt och socialt sammanhang. Hon behandlar bödelns bakgrund, hur han har kommit i fråga för tjänsten, arbetsvillkor och umgänge...

Annika Sandén

läs mer 

Maigret och hans mord (pocket)

Maigret och hans mord_

Maigret påträffar en död man mitt på Place de la Concorde. Samme man som tidigare sökt honom och sagt sig vara förföljd. Vem är mördaren? Vad är motivet? Det enda Maigret har att gå på är att han till varje pris måste få tag på en gul Citroën med Parisnummer, där de två sist...

Georges Simenon

läs mer 

Maigret i New York (pocket)

Maigret i New York_

Maigret har precis gått i pension och tillbringar sina dagar på landet i Meung-sur-Loire med att spela belote och tömma ett och annat glas calvados. Han är dock inte svårövertalad när en ung fransk-amerikan, sonen till en välbärgad affärsman, dyker upp och berättar att hans ...

Georges Simenon

läs mer 

Maigret gillrar en fälla (pocket)

Maigret gillrar en fälla_

I Paris har fem kvinnor fallit offer för en brutal seriemördare. Vad är sambandet mellan de meningslösa överfallen i Montmartres gränder? Polisen har ingen ledtråd, allmänheten är otålig och tidningarna pressar på. Maigret tar hjälp av en framstående psykiater och bestämmer ...

Georges Simenon

läs mer 

Maigret på semester (pocket)

Maigret på semester_
Pocket

Det är ett av de sällsynta tillfällen då Maigret har förmåtts att koppla av från tjänsten. Allt ser ut att arta sig på bästa sätt för honom, den lilla bretagnska kuststad där han vistas är ett paradis och musslorna är delikata. Men redan andra dagen läggs madame Maigret in p...

Georges Simenon

läs mer 

Min vän Maigret (pocket)

Min vän Maigret_

Kommissarie Maigret drog en lättnadens suck då hans enformiga rutinarbete i polishuset vid Quai d’Orfèvres avbröts av ett telefonsamtal från en liten medelhavsö. En man hade blivit mördad, och fallet intresserar Maigret eftersom den döde hade talat om »min vän Maigret« strax...

Georges Simenon

läs mer 

Maigret på nattklubb (pocket)

Maigret på nattklubb_

I Montmartre, där ljusreklamerna flammar på kvällen och turisterna trängs i kvarteren runt Place Pigalle, där den sista neonskylten släcks i småtimmarna och nattklubbarnas tristess avslöjas av det nyktra dagsljuset, där finner sig kommissarie Maigret en regntung dag. Han sk...

Georges Simenon

läs mer 

Resebrev (pocket)

Resebrev (Törneros) POCKET

Adolph Törneros (1794-1839) är en av svensk litteraturs främsta brevskrivare. Från en enkel uppväxt kom han till Uppsala, där han så småningom blev professor i både latin och estetik. Men från lärdomsstaden längtade han varje vår ut på landet, där han reste omkring med dilig...

Adolph Törneros

läs mer 

Lenins kyssar (pocket)

Lenins kyssar_

Han tänker köpa Lenins balsamerade lik och installera det i ett enormt mausoleum för att locka turister. För att få ihop pengar till köpet skickar han ut ortens vanföra invånare på turné. Det visar sig att framgången har ett högt pris. Lenins kyssar är en svart satir ...

Lianke Yan

läs mer