Nyheter

Tommy Olofsson får pris för sin poesi

2011-03-21

Olofsson har på Atlantis utgivit "Attack mot intigheten" och får nu pris för sitt "elegiska tonfall, i rytmiskt säkert språk och i stillsamt vackra bilder".

JOHANNES EDFELTS STIPENDIUM 2011 TILLDELAS TOMMY OLOFSSON. Med följande
motivering: "Tommy Olofssons diktning kan kallas klassisk: i formstränga dikter, där formerna ibland stammar från antiken, skriver Tommy Olofsson om det elementärt mänskliga: om kärlekens alla turer, om den vardagliga vanligheten och om den obegripliga döden. Om detta skriver han i elegiska tonfall, i rytmiskt säkert språk och i stillsamt vackra bilder. Hans dikter lever i spänningen mellan innehållets hetta och den stränga ytans kyla."

Läs mer och beställ "Attack mot intigheten" genom att klicka HÄR!

Arkivet