Våra författare

Lars-Åke Kvarning

Lars-Åke Kvarning är etnolog och blev 1964 chef för Wasavarvet. Under hans chefskap fullbordades regalskeppets rekonstruktion, samtidigt som det nya Wasamuseet tillkom.

Böcker


The Vasa, the royal ship