Våra böcker

Breven om solfläckarna

Klicka för större bild - Breven om solfläckarna

"Breven om solfläckarna" (första upplaga 1613), är Galileos mest personliga verk och ger en nutida läsare möjlighet att på nära håll följa honom som vetenskapsman. Bankiren Marcus Welser i Augsburg inleder brevväxlingen i januari 1612 genom att utbe sig Galileos synpunkter på jesuitpatern Scheiners verk om solfläckarna. Skarpsinnigt och stödd på otaliga observationer, som återges i ett utsökt bildmaterial, framlägger Galileo sin uppfattning att solfläckarna befinner sig på eller mycket nära solytan, en uppfattning stick i stäv med Scheiners. Konflikten med jesuitastronomerna har tagit sin början och två decennier senare äger den famösa rättegången mot Galileo rum.
Översättning, inledning och kommentarer av Paul Enoksson.

ISBN:

9789174869415

Antal sidor:

419

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Galileo Galilei

Ämne:

Atl. väljer ur världslitteraturen