Våra författare

Jan Wallander

Jan Wallander studerade samhällsvetenskap vid Stockholms universitet, där han sedan blev docent i nationalekonomi och t.f. professor. 1954 blev han chef för Industrins Utredningsinstitut. 1961 lämnade han den akademiska banan då han blev vice VD för Sundsvallsbanken. 1970 blev han chef för Handelsbanken och åtta år senare orförande i dess styrelse.

Böcker


Wenner-Gren Stiftelserna 1955-2000