Våra böcker

Idyll och hot

Zacharias Topelius - hans politik och idéer

Klicka för större bild - Idyll och hot

Zacharias Topelius (1818-98) var exceptionellt mångsidig och mycket produktiv. Som tidningsman, författare och historiker bidrog han på ett avgörande sätt till skapandet av det finska folkets identitet.
Som författare till Boken om vårt land nådde han ett slags monopolställning vad gällde gestaltandet av en nationell moral, och med Fältskärns berättelser formade han flera generationers bild av Finlands och Sveriges historia.
Topelius var idealist och hegelian men också påverkad av Schopenhauer. Hans eget liv utspelades i en borgelig idyll, hans skriftliga produktion återspeglar hot, passioner och mysterier. Han slets mellan å ena sidan tron på människan, å andra sidan en rädsla för det industriella massamhällets inverkan på moral och kultur.
Matti Klinges biografi är den första moderna och samtidigt en bred skildring av 1800-talets idéströmningar och politik.
Översättning av Nils Erik Forsgård.

ISBN:

9789174869767

Antal sidor:

408

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Matti Klinge

Ämne:

Memoarer & biografier

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Finlands svenska litteraturhistoria, II
 
Finlands svenska litteraturhistoria, I
 
Finland framställdt i teckningar