Våra böcker

Pandoras ask

Strålningens, radioaktivitetens och strålskyddets historia. Del 1, tiden före första världskrigetörsta

Klicka för större bild - Pandoras ask

När Röntgen 1895 kungjorde upptäckten av sina ""X-strålar"" fick den under 1800-talet allmänt utbredda uppfattningen att mänskligheten hade nått fram till fullständig kunskap om naturlagarna sin första törn. Därefter förändrades ""verkligheten"" i rask takt av den ena upptäckten efter den andra inom området strålning och radioaktivitet med portalfigurer som Becquerel, makarna Curie, Planck, Einstein, Rutherford och Bohr.
Man kom tämligen snart underfund med att verkan av röngenstrålarna och strålning från radium och andra radioaktiva ämnen var på både gott och ont. Den innebar stora framsteg inom diagnostik och behandling av t.ex. cancer men också risker i form av strålskador vid oförsiktighet.
När kärnklyvningen upptäcktes strax före andra världskriget kom belägget för riktigheten i Einsteins tes att mate-ria kan omvandlas till energi.
"Pandoras ask" är en populärvetenskaplig översikt över utveck-lingen från de gamla grekernas föreställningar om ljuset fram till tiden omedelbart före andra världskriget.
Boken kräver inga förkunskaper, utan tanken är att den skall vara lämplig för den allmänt intresserade och som bredvidläsning på gymnasiet.

ISBN:

9789174863475

Antal sidor:

352

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Bo Lindell

Ämne:

Natur & naturvetenskap

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Sisyfos möda
 
Herkules storverk
 
Damokles svärd