Våra böcker

Shulamits väg

Om makt och frihet i judiskt perspektiv

Klicka för större bild - Schulamits väg

Varför är alla samhällen ojämlika? Och vilka möjligheter har den svagare parten i en social relation att bevara sin integritet trots skillnader i makt?
Jämlikhetens problem är en av den politiska filosofins cen-trala stridsfrågor, men de flesta som behandlat den har försökt finna argument för eller emot jämlikheten istället för att diskutera varför ojämlikheten uppkommer.
Snarare än att ge ett recept för ett jämlikt samhälle disku-terar denna bok vilka möjligheter en människa har att med bibehållen integritet hantera sitt begränsade inflytande över den egna livssituationen. I fokus för intresset står det judiska folket, vars historia följs i en bred exposé från forntiden till den moderna staten Israels grundande 1948.
Liksom i sin föregående bok "Akvedukten vid Zaghouan" (1994) söker författaren svaret på en klassisk fråga med hjälp av modern samhällsvetenskaplig forskning baserad på förhandlings- och spelteori.

ISBN:

9789174866735

Antal sidor:

352

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Per Molander

Ämne:

Politik & debatt