Våra böcker

Gåtan Henning Hamilton

Klicka för större bild - Gåtan Henning Hamilton

Gåtan i titeln syftar på hur det kom sig att en av de till synes mest oförvitliga, djupast beundrade gestalterna i det svenska 1800-talet, avslöjades - men aldrig juridiskt dömdes - som förfalskare och förskingrare av (i dagens penningvärde) minst åttio miljoner kronor. Skandalen kan i vår historia bara mäta sig med Kreugerkraschen.
Olikt Ivar Kreuger är Henning Hamilton ganska glömd som svindlare och förfalskare. Än färre minns att han var sin tids ledande ämbetsman och kulturperson, ensam om att tillhöra sex av rikets sju akademier. Han fick röster vid ärkebiskopsvalet, fostrade i sin ungdom kung Carl och prins Gustaf, var sändebud i Danmark, landshövding, ecklesiastikminister, talman, lantmarskalk mm.
Förord av Per Wästberg.

ISBN:

9789174865066

Antal sidor:

627

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Clas Göran Palmgren

Ämne:

Memoarer & biografier