Våra böcker

Den kisande solen

Klicka för större bild - Den kisande solen

I "Den kisande solen" finns en bildstark och suggestiv lyrik som synliggör världens, civilisationens och vårt eget livs korthet. Bilderna är ofta hämtade från storstaden med dess ljud och oupphörliga rörelser, men det finns också scenerier från ha-vet, från utdöende kulturer samt mytbetonade dikter.
Diktsamlingen har ett enhetligt tema men kan läsas och upplevas på flera plan. Nuet blandas många gånger med ett då, och olika situationer och tillstånd griper in i varandra. Allt gestaltat på ett språk där orden känns fysiskt.
Miranda Landen, född 1955 och bosatt i Lund, har arbetat med teater och är sedan några år doktorand i litteraturvetenskap. "Den kisande solen" är hennes debut.

ISBN:

9789174862157

Antal sidor:

71

Bandtyp:

0

 

Författare:

Miranda Landen

Ämne:

Skönlitteratur, lyrik