Våra böcker

Såsom i tystnad

Klicka för större bild - Såsom i tystnad

I Miranda Landens nya diktsamling gestaltas tystnaden med dess olika villkor och skepnader, alltifrån den inneboende tystnaden - kanske förutsättningen för alltings början - till den påtvingade tystnaden, vars yttersta gräns är förtrycket. Dikter med naturmotiv blandas med dikter om människans situation, dikter om ordets och språkets otillräcklighet står sida vid sida med dikter om djurens utsatthet. Det hela teck-nat med sensuell lyhördhet och språklig pregnans.
Miranda Landen debuterade 1995 med diktsamlingen "Den kisande solen". Hon är född 1955 och bosatt i Lund.

ISBN:

9789174864007

Antal sidor:

79

Bandtyp:

0

 

Författare:

Miranda Landen

Ämne:

Skönlitteratur, lyrik