Våra böcker

Ljunglandet och andra dikter

Klicka för större bild - Ljunglandet

Aleksis Kivis diktning blev inte uppskattad av hans samtid. Man tyckte att han skrev klumpigt, klangfattigt och metrise-rat. Det finska lyrikspråket befann sig då under sin första ut-veckling på väg i en riktning som Kivi inte trodde på eller ön-skade.
Uppfattningen kom senare att grundligt revideras och han upphöjdes, inte minst 1953 av J V Lehtonen, till en av de stora finska lyrikerna, sin sparsamma produktion till trots. Allt som allt publicerade Kivi ett femtiotal dikter varav denna urvalsvo-lym rymmer nitton, tolkade av Thomas Warburton.

ISBN:

9789174862171

Antal sidor:

88

Bandtyp:

0

 

Författare:

Alexis Kivi

Ämne:

Skönlitteratur, lyrik