Våra böcker

Den molnfria rymden

Den molnfria rymden

År 1965 anländer den idealistiske drömmaren Zhang Zhongyin till den fattiga och isolerade Femmannabyn för att undervisa i småskolan. Han är den ende på flera mils håll som kan läsa och skriva, och han har föresatt sig att sprida Den store rorsmannens evangelium.
Men när rykten om maktkampen mellan Mao Zedong och hans forna vapenbröder når byn, ser sig byäldsten nödsakad att bönfalla byns gamla andeträd att bevara freden i landet. Kan denna »feodala vidskepelse« verkligen tolereras?
Många år senare har byn drabbats av torka, och byfogden, som tillika är partisekreterare, engagerar nu hela byns befolkning i en offerceremoni i syfte att förmå Drakkungen att sända ner regn.
Än en gång ställs det nya mot det gamla - men ju mer det förändras, desto mer förblir det samma sak ...
Li Ruis författarskap har tidigare presenterats för svenska läsare genom romanerna Släktgården (1999) och Träden vill vila (2000).
Översättning av Göran Malmqvist.

ISBN:

9789174867534

Antal sidor:

224

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Li Rui

Ämne:

Skönlitteratur, prosa
Asien

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Släktgården
 
Träden vill vila