Våra böcker

Franska landskap från Ronsard till Rimbaud

150 dikter av 30 poeter

Franska landskap

De trehundrafemtio år som denna diktantologi omfattar, från renässansens genombrott vid 1500-talets mitt fram till slutet av 1800-talet, då poesin genomgår en ny, radikal förvandling, är det lätt att uppfatta som en sammanhängande enhet. Samma versmått och diktarter omhuldas (alexandrinen, sonetten) och samma eviga teman: kärleken, döden, årstiderna, tidens flykt, minnena... Som titeln antyder har här särskilt naturlyriken uppmärksammats.
Med sitt fylliga urval - 150 dikter av 30 poeter - , sina utförliga författarpresentationer, diktkommentarer och ordförklaringar riktar sig denna bok till var och en som önskar uppleva poetiska landskap som med några undantag säkert är okända för de flesta av dagens svenskar, men som självklart tillhör vårt europeiska kulturarv.
Urval, översättning och kommentarer av Bengt Erasmie.

ISBN:

9789174867626

Antal sidor:

256

Bandtyp:

Inbunden

Status:

Slutsåld

Författare:

Ämne:

Atl. väljer ur världslitteraturen