Våra böcker

Herkules storverk

Strålningens, radioaktivitetens och strålskyddets historia del 3. 1950-1966

Herkules storverk

Professor Rolf Sievert (1896-1966) var en pionjär inom sjukhusfysik, strålskydd och strålningsforskning. Han är en av de få svenska vetenskapsmän som hedrats genom att få en fysikalisk enhet uppkallad efter sig: 1 sievert (Sv) är enheten för biologiskt verksam stråldos.
I Herkules storverk syftar titeln på Rolf Sieverts insatser. Boken är en fortsättning på Bo Lindells två tidigare volymer i hans strålningshistorik, Pandoras ask och Damokles svärd. Den avhandlar den period, 1950-1966, då Sievert var som mest intensivt verksam.
Under denna tid inföll den svenska kärnkraftens barndomsår och diskussionerna om svenska kärnvapen. Strålbehandlingen av cancer fick nya, effektiva hjälpmedel i form av acceleratorer och "koboltkanoner". Det radioaktiva nedfallet skapade stor oro och ledde till fördjupat nordiskt samarbete.
Professor Bo Lindell är civilingenjör i teknisk fysik och fil. dr i fysik och var strålskyddsinstitutets förste chef.

ISBN:

9789174867442

Antal sidor:

776

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Bo Lindell

Ämne:

Natur & naturvetenskap

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Sisyfos möda
 
Pandoras ask
 
Damokles svärd