Våra böcker

I fält för Gustaf III

Berskrivning över kampanjen i Savolax 1788-1790

I fält för gustaf III

Gustaf III:s ryska krig 1788-1790 har skildrats av många samtida officerare och senare forskare. En av aktörerna på krigsteatern var Georg Henrik Jägerhorn. Han var major vid Savolax lätta infanteriregemente vid krigsutbrottet och avancerade under kriget till överste. Under krigsåren förde han en journal och den ligger till grund för hans Beskrifning öfver 1788, 1789 och 1790 Årens Campagnie i Savolax, som han skrev 1791.
Beskrivningen är en detaljerad ögonvittnesskildring av krigshandlingarna i Savolax i östra Finland. Jägerhorn beskriver de enskilda slagen, bl.a. det berömda slaget vid Porrassalmi 1789, men reflekterar också över taktiska och strategiska framgångar och tillkortakommanden - och drar sig inte för att framhäva sina egna förtjänster.
Jägerhorns beskrivning återges här i oförkortad form och med ursprunglig stavning. Boken är försedd med kommentarer och ordförklaringar samt ortnamns- och personregister. Docent Lars Ericson skriver om Gustaf III:s ryska krig ur ett vidare perspektiv och om G.H. Jägerhorn som person.

ISBN:

9789174868142

Antal sidor:

264

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Georg Henrik Jägerhorn

Ämne:

Historia, svensk