Våra böcker

Den politiske Runeberg

Den politiske Runeberg

Finlands nationalskald Johan Ludvig Runeberg (1804-1877) är naturligtvis mest känd som en stor diktare, medan den politiska betydelsen av hans gärning ofta har kommit i skymundan.
Runebergs liv och verk har sällan behandlats ur egentligt historiskt perspektiv, men i Den politiske Runeberg placerar Matti Klinge diktaren och hans verk i ett politiskt sammanhang och granskar de ideologiska aspekterna av hans bakgrund, verksamhet och författarskap.
För den konservative Runeberg var ödet den centrala historiska drivkraften. Hans spartanska uppfattning av den finska karaktären - präglad av trofasthet, uthållighet och tapperhet - kom att ha en enorm bärkraft genom den roll som han själv och Fänrik Ståls sägner kom att spela i det finska folkets bildningshistoria.
Runebergs stora politiska och patriotiska betydelse består i att han utvecklade och verbaliserade tanken om Finland som fosterland, han gav den en form som skulle bestå.

ISBN:

9789174868098

Antal sidor:

300

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Matti Klinge

Ämne:

Kulturhistoria