Våra böcker

Idyll och hjältemod

J.L.Runeberg i bokkonsten

Idyll och hjältemod

Johan Ludvig Runebergs dikter utkom redan under 1800-talet i många illustrerade praktupplagor. Kring sekelskiftet 1900 kanoniserades Albert Edelfelts illustrationer till Fänrik Ståls sägner och under 1900-talet utgavs en mängd nya, konstnärligt utformade böcker av Runeberg i Finland och i de nordiska länderna. Av detta material har Rainer Knapas inför 200-årsjubileet av skaldens födelse 2004 sammanställt ett urval, med talrika bildexempel och bibliografiska uppgifter om utgåvorna.
Bland illustratörerna återfinner man många ledande konstnärer i Finland och Sverige: utom Edelfelt bland andra Robert Wilhelm Ekman, Helene Schjerfbeck, August Malmström, Louis Sparre, Olle Hjortzberg och Gunnar Hallström. Också i andra länder intresserade sig kända grafiker för Runeberg: Henri Farge i Frankrike 1924, Bernhard Folkestad i Norge och Ernst Hansen i Danmark 1940.
Det bokhistoriska albumet återspeglar Runebergs ställning som litterär klassiker i Finland och Sverige och ger en översikt över förändringar i typografi, tryckteknik, illustrationsgrafik och bokband ända från 1830-talet till idag.

ISBN:

9789174867947

Antal sidor:

140

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Rainer Knapas

Ämne:

Historia, internationell