Våra böcker

Gentekniken i människors vardag

Gentekniken i människors vardag

DNA är på många sätt vår tids orakel. Till den slingrande molekylen ställer vi en rad komplicerade frågor: Vem är pappa till barnet? Löper jag förhöjd risk att drabbas av sjukdom? Vem begick brottet? Och så vidare.
Gentekniken kan ge vissa svar, men väcker också nya existentiella funderingar: Vad är faderskap? Vill jag verkligen veta om jag riskerar att bli sjuk? Kan man alltid lita på ett DNA-bevis?
Många förknippar gentekniken med framtiden, men redan i dag griper den påtagligt in i våra liv. Utifrån frågor som berör oss alla belyser här vetenskapsjournalisten och biologen Jenny Jewert möjligheter och risker som är knutna till denna nya teknik.

ISBN:

9789173530361

Antal sidor:

125

Bandtyp:

Mjuka pärmar

 

Författare:

Jenny Jewert

Ämne:

Natur & naturvetenskap