Våra böcker

Kejsarens sändebud

Kejsarens sändebud

Som barn får vi lära oss att tala sanning. Senare i livet säger man oss att vi skall vara solidariska. Men om solidariteten kräver att man ljuger?
Utan normer kan inget samhälle fungera. Men ingen prövar om normsystemen är sinsemellan förenliga. Ibland skapar de konflikter som blir dödliga.
""Kejsarens sändebud"" handlar om sådana normkonflikter, med utgångspunkt i en handfull människoöden. Vi möter bland andra Knut Lindmark, Katarinahissens konstruktör, som tog sitt liv en augustimorgon 1892, och Madhur Sinha, jordägare i indiska Bihar och offer för ett politiskt mord. Ett kapitel ägnas åt kvinnan i det grekiska dramat. Den avlutande essän diskuterar språket och samtalet som instrument för att hantera de problem som oförenliga normsystem skapar.
Per Molander har i två tidigare böcker, ""Akvedukten vid Zaghouan"" och ""Shulamits väg"", analyserat moralfilosofiska och politiska problem.

ISBN:

9789173530507

Antal sidor:

188

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Per Molander

Ämne:

Politik & debatt