Våra böcker

Vänskap och makt

Den svenska politiska eliten och upplysningens Frankrike

Vänskapoch makt

I svensk distribution av Atlantis för SLS, Svenska Litteratursällskapet i Finland

Denna bok är en kritisk analys av hur den svenska politiska eliten drog nytta av Frankrike under frihetstiden och tidig gustaviansk tid. Boken behandlar maktutövning, aristokratisk sociabilitet och upplysning, fädernesland, lojalitet och tillhörighet. Medlemmarna av den fransksinnade eliten framträder som både kosmopoliter och svenska patrioter i sina förbindelser med utlandet.

ISBN:

9789173530422

Antal sidor:

450

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Charlotta Wolff

Ämne:

Historia, svensk