Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/83/2004383/atlantisbok.se/public_html/inc/d_base.php on line 8 Atlantis Bokförlag AB | Blodseld och nordisk längtan
  

Vra bcker

Blodseld och nordisk längtan

Oscar Levertin och hans värld

Blodseld och nordisk längtan

Oscar Levertin skrev "Folket i Nifelhem", den stora dikten om det svenska nationalkynnet. Men när hans eget kynne var på tapeten tolkades Levertins egenskaper rutinmässigt som "blodets röst". Han var en "främmande fågel" i ett etniskt och religiöst homogent Sverige, och hans skepnad fick folk att vända sig om på Stockholms gator.
I dag ser vi annorlunda på ursprung och identitet, men i gengäld har vi hamnat ljusår från det Sverige där Levertin tjusade med sin säregna stämma. En höstdag för hundra år sedan rycktes han plötsligt bort, och tusenden drabbades av häftigaste förtvivlan. Hur var det möjligt? Vad var det för ett land där en kulturskribents död kunde få en sådan effekt?
Berättelsen om Oscar Levertin måste också bli en resa genom Sverige i hans tid - ett exotiskt och mycket avlägset samhälle, grymt och förljuget i många stycken, men i andra avseenden en tankeställare för oss som är på väg att mista det som för Levertin och hans samtid var livets mening och innehåll: idealen, dikten, historien och språket.

ISBN:

73531286

Antal sidor:

424

Bandtyp:

Inbunden

 

Frfattare:

Nathan Shachar

mne:

Memoarer & biografier

Pressklipp

Blodseld och nordisk längtan är en subjektiv och starkt personlig bok där man anar författarens själsfrändskap med föremålet. Kärleken till litteraturen är uppenbar. Boken rör sig inte bara om Levertin, utan också kring honom. Det är en landskapsmålning av det litterära livet för hundra år sedan, av realism, nittiotalism och rivalitet mellan de skilda lägren.
Bland de vittnen som får uttala sig finns dock - märkligt nog - ytterst få kvinnor. Boken är ingen biografi - även om Levertin är dess ryggrad - utan snarare en essäsamling som koncentrerar sig på skaldens förhållande till kärleken, judendomen, Heidenstam och Strindberg.

Carina Burman I Svenska Dagbladet

En lysande tematisk betraktelse över en sorgligt bortglömd, en gång uppburen författare och kritiker, skriven av en av våra mest lysande stilister. Inte bara en skildring av ett märkligt och för tidigt avbrutet diktaröde, utan också en inträngande skildring av en tid, dess värderingar och atmosfär och dess förlorade ideal.
Mats Gellerfelt i Svenska Dagbladet