Våra böcker

Från tolv till ett

Arvid Horn

Arvid Horn

Få svenska levnadslopp är så märkliga som Arvid Horns. Han började som krigare, den djärvaste bland de djärva som chef för Karl XII:s livdrabanter. Sedan gjorde kungen honom till diplomat, kungligt råd och kanslipresident. Efter kungens död och Görtz avrättning blev han frihetstidens ledande man, en försiktig politiker med freden som mål under epokens två första årtionden.

"Från tolv till ett" skildrar vägen från Karl XII:s storvulna krigspolitik till småstatens nya villkor. Horn är den lysande politikern som kryssar mellan stormakterna, hänsynslöst manövrerar ut motståndare, präglar det nya statsskickets vardag och ger landet lugn och ro. Men så småningom blir de missnöjda allt fler, den gamle kanslipresidentens grepp slaknar, och vid 74 års ålder tvingas han avgå i den svenska riksdagens första regeringsskifte.

ISBN:

9789173531252

Antal sidor:

712

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Gunnar Wetterberg

Ämne:

Memoarer & biografier
Historia, svensk

Pressklipp

Gunnar Wetterberg behärskar sitt ämne väl, och han utreder tidens invecklade diplomatiska, militära och politiska turer på ett fullödigt sätt. Emellanåt kanske han rentav blir alltför detaljerad i vissa utblickar, bakgrundsteckningar och i redogörelser för en del mer perifera skeenden. Men i likhet med boken om Oxenstierna har han inte velat skriva en konventionell biografi, utan försökt spegla en hel epok med utgångspunkt hos en man i dess mitt. Det låter sig inte göras, skriver han i prologen, utan att händelserna ibland skymmer mannen.
Och visst kommer också personen fram. I Wetterbergs skildring framstår han som en resultatinriktad realpolitiker, en taktiker snarare än strateg.

Carl Frängsmyr i Upsala Nya Tidning

Man kan inte annat än beundra Wetterbergs skrivarflit och förmåga att behärska ett mäktigt historiskt stoff. Bara fyra år efter Oxenstiernabiografin kan han presentera ännu ett mastodontverk.
Wetterberg skriver en för populisatorer ovanligt vårdad svenska och gör det med en klarhet som vittnar om hur förtrogen han blivit med materialet.

Gunnar Eriksson i Dagens Nyheter

...för dem som har en förkärlek för biografiska kraftprov kommer boken säkert att bli en älskad tegelsten. Den saknar knappast något av historisk färg och beskriver nästan alla de intriger som kantade denna utveckling.
Håkan Arvidsson i Svenska Dagbladet